Alta

Aronnes: 2-roms selveierleilighet i andre etasje. Innflyttingsklar i desember. Salg av kontraktsposisjon.

Tyttebærveien 60 , 9514 Alta

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Robert Baardsen
Robert Baardsen Saksbehandler / Medieprodusent

NABOLAGSPROFIL

86%

eier sin egen bolig

73%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

55%

har bolig på over 120 kvm

63%

av boligene er eldre enn 20 år

44%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Eierseksjon
Primærrom 36 m²
Bruksareal 36 m²
Tomt 3 761 m² / Fellestomt
Soverom 1
Etasje 2
Byggeår 2023
Gårdsnummer 32
Bruksnummer 700
FINN.no 322643468
Sist endret 10.10.2023 12:34
Prisantydning 2 690 000,-
Totalpris 2 758 619,-
Fellesutgifter 551,-

Beregnet totalkostnad

2 690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 67 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 690 000,-)) -------------------------------------------------------- 68 619,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 758 619,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Tyttebærveien 60, leilighet B2-7, er en 2-roms leilighet på ca. 36,7 kvm. Boligen har moderne fasiliteter som spotlights, gulvvarme, balansert ventilasjon og smart lysstyring via app.

Boligen inneholder entré, bad, soverom og en åpen kjøkken/stue-løsning som gir et trivelig oppholdsrom. Her er det god takhøyde som gir et luftig preg. Kjøkkenet er utstyrt med integrerte hvitevarer, og i stuen sørger peisovnen for ekstra varme og hygge. Du har også en balkong med utgang fra stuen.

Fellesområdet har lekeplass. Dessuten har leiligheten en praktisk carport med en tilhørende sportsbod. Planlegger du flytting, din første leilighet eller bolig for utleie? Denne leiligheten blir innflyttingsklar rundt desember 2023. Den endelige overtagelsesdatoen vil bli fastsatt senere.

Salg av kontraksposisjon

Ny kjøper overtar alle selgers rettigheter og forpliktelser iht. opprinnelig kontrakt, herunder betalingsvilkår og de lovpålagte garantier. Opprinnelig salgsoppgave og kontrakt følger vedlagt salgsoppgaven. Det forutsettes at kjøper har gjennomgått grundig den opprinnelige kjøpekontrakten med tilhørende vedlegg, før bud inngis. Handelen reguleres av kjøpekontrakt som inngås etter at kjøpstilbud på kontraktposisjonen er akseptert. Det tas forbehold om at utbygger aksepterer transport av opprinnelig kontrakt og at garantistiller godkjenner transport av garanti. Eventuelle forbehold som opprinnelig kjøper har tatt må også være avklart. Det er stilt garanti på 3 % av opprinnelig kjøpesum iht. buofl. § 12. Garantien økes til 5 % fra overtakelse og løper deretter i fem år. Garantien er beregnet med utgangspunkt i den opprinnelige kjøpesummen, dvs. uten vederlaget for kontraktsposisjon og ev. tilvalg o.l. Ved signering av kontrakt skal kjøper av kontraktsposisjonen betale opprinnelig kjøpers (selger) innbetalt forskudd, samt beløpet for selve kontraktsposisjonen. Kjøpesummen for kontraktsposisjonen (merverdi)  vil stå på eiendomsmeglerforetakets klientkonto inntil boligen er overtatt og hjemmel tinglyst på ny kjøper.

---

Info fra salgsoppgave til nybygg-prosjektet:

Forventet fremdrift
Første byggetrinn i prosjektet (bygget innerst mot skogen) er forventet å være ferdigstilt i løpet av kvartal 4/2022.
2. byggetrinn ferdigstilles kvartal 4 2023. Forbehold: Byggetrinn 1 er igangsatt og blir gjennomført. Ved byggetrinn 2 tas det forbehold om at hele byggetrinn 1 er solgt eller totalt 60% av alle leiligheter.

Bebyggelsen
Det er planlagt totalt 14 boliger, fordelt på to bygg. Det innerste bygget, bygg A, blir bygd først. Det er 6 boliger i dette salgstrinn. Prosjektet vil bli organisert som et boligsameie. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Areal
Primærrom: 36,70 kvm, Bruksareal: 36,70 kvm

B1-1
Bruksareal: 59,2 m².
Primærrom: 53,3 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, stue, kjøkken, bad, soverom.

B1-2
Bruksareal: 59,2 m².
Primærrom: 53,3 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, soverom.

B1-3
Bruksareal: 74,9 m².
Primærrom: 69,1 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, 2 soverom.

B1-4
Bruksareal: 59,2 m².
Primærrom: 53,3 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, soverom.

B1-5
Bruksareal: 59,2 m².
Primærrom: 53,3 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, soverom.

B1-6
Bruksareal: 74,9 m².
Primærrom: 69,1 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, 2 soverom.

B2-1
Bruksareal: 74,9 m².
Primærrom: 68,9 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, 2 soverom.

B2-2
Bruksareal: 54,7 m².
Primærrom: 48,6 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, soverom.

B2-3
Bruksareal: 36,7 m².
Primærrom: 36,7 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, soverom.

B2-4
Bruksareal: 92,9 m².
Primærrom: 92,9 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 3 soverom, gang.

B2-5
Bruksareal: 74,9 m².
Primærrom: 68,9 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, 2 soverom.

B2-6
Bruksareal: 54,7 m².
Primærrom: 48,6 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, soverom.

B2-7
Bruksareal: 36,7 m².
Primærrom: 36,7 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, soverom.

B2-8
Bruksareal: 92,9 m².
Primærrom: 92,9 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entré, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 3 soverom, gang.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Boder
Hver seksjon får sin egen utebod på ca. 5 kvm i bakkant av carport.

Internett / TV
Opplegg for fiber i stue.

Ventilasjon
Luftbehandling vil skje via balansert ventilasjonsanlegg, type Flexit. Aggregat plasseres i garderobe entré som vegg eller takhengt. I 4-roms plasseres aggregat på vaskerom.

Utenomhusarealer
Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten. Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake et forholdsmessig beløp av kjøpesummen. Eventuell gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt. Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører
Eiendommen vil bli seksjonert, og det blir opprettet et eierseksjonssameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette. Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening
Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Forsikring
Eiendommen er forsikret av utbygger frem til overtakelsen. Etter dette vil bygningsmassen bli forsikret av sameiet. Innbo og løsøre må forsikres av eier.

Pengeheftelser
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Innhold

1.etg: Kjøkken/Stue, bad, soverom, entré.
Parkering i carport og sportsbod.

Standard

Entré / gang
Innenfor ytterdøren blir man møtt av en entré med spot lights i taket. For oppbevaring av yttertøy er det skyvedørsgarderobe, noe som bidrar til å holde rommet ryddig. Innvendig i boligen blir det sorte dører.

Stue
Leiligheten får stue med åpen kjøkkenløsning. Her vil det være plass for sofa og tilhørende møblement. Rommet har ekstra stor takhøyde som gir et luftigere preg. Stue/kjøkken, gang og entre blir malt i fargen 11140 Sand. Disse rommene har også gulvvarme. For hygge og ekstra varme blir det montert peisovn av type Aduro 9 air. Fra stuen er det utgang til terrasse.

Kjøkken
Kjøkkeninnredningen er av merke HTH, og er i fargen Mocha med beige spettet benkeplate. Hvitevarer som komfyrtopp med intergrert ventilator, stekeovn, oppvaskmaskin og kombiskap blir integrert i innredningen.

Bad/wc/vaskerom
Leiligheten får et pent innredet bad med Tarkett Aquarelle på gulv og Fibo Tresbo M6030 EM Grey Concrete på vegger. Badet leveres med veggmontert wc og sort baderomsinnredning samt dusjhjørne.

Soverom / oppbevaring
Det er ett soverom i boligen. Tak og vegger er malt i fargen 106966 Almond Beige. For oppbevaring av klær er det garderobeskap. For ytterligere lagring er det sportsbod på ca. 5 kvm i bakkant av carport.

Hvorfor kjøpe nytt?
- Boligen er i forskriftsmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.
- Lav dokumentavgift.

Uteareal

Eiet tomt på 3761 kvm som eies av sameiet. Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Beliggenhet

Tyttebærveien 60 er ca. 4 km fra Alta Sentrum. Fra leilighetene er det gangavstand til turområder, og ikke langt unna skiløyper.

Alta kommune er "15-minutt-byen". Uansett hvor du er i byen, så er du nærmest aldri lenger unna enn 15 minutter - enten det er til badeland, snøscooterløyper, alpinbakke, kjøpesenter eller flyplass. Jakt, fiske og fantastiske turforhold er heller omtrent aldri mer enn 15 minutter unna.

I Sentrum er det bl.a. badeland, kino, bibliotek, treningssenter og Nordlyskatedralen med sin unike arkitektur. Her finner du også kjøpesentrene Parksentret og Amfi Alta med til sammen cirka 90 butikker.

I Alta er det mange idrettsklubber uansett hvilket lokalmiljø du velger, og en god dugnadsånd er noe som gjerne kjennetegner en Altaværing fra øst til vest.

Oppgjør

Kjøpesum + omkostninger skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto to dager før overtakelsen.

Felleskostnader

551 pr. mnd.
Estimerte felleskostnader er kr. 15,- pr./m² pr måned. Dette inkluderer felles bygningsforsikring, snømåking/sandstrøing, utvendig vedlikehold, festeavgift og strøm til fellesareal. Endeling felleskostnader vedtas på stiftelsesmøtet for sameiet.

BRA 36,7 x 15 = Kr. 550,50 pr mnd.

Sameie

Sameie: Tytteskogen boligsameie, Orgnr: 829705192

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Primærrom: 36 kvm, Bruksareal: 36 kvm
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue, kjøkken, bad, entré, soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Arealbekreftelse

Arealmålinger er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre.

Adkomst

Eiendommen har adkomst via offentlig vei. Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 3 761 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal.

Garasje / Parkering

Hver leilighet disponerer en parkering i carport. I tillegg er det 14 utvendige parkeringsplasser, inkl. gjesteparkering/hc-parkering. Øvrig parkering etter områdets gjeldende bestemmelser.

Byggemåte

Leveranser utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Teknisk forskrift TEK'17 er gjeldende for dette prosjektet. Der ikke annet fremgår av kontrakt, beskrivelser eller tegninger, gjelder Norsk Standard NS 3420 normalkrav til toleranser for ferdige overflater i bygninger, ref. fellesbestemmelser del 1.

Trapp og balkong/inngangsparti: Utvendig trapp og balkonger utføres i tre med trykkimpregnert verandadekke
Takkonstruksjon: I-bjelketakstoler med 300 mm issolasjon.

LEILIGHETSBYGG
Ytterveggene med bindingsverk av tre. 198mm med 48mm innlektring. Totalt 246mm. Utvendig kledning av trepanel og fasadeplater i kombinasjon i ulike farger iht. fasadetegninger. Vinduer, beslag og vannbrett iht. Fasadetegninger.
Overflater utvendig: Utvendig: All utvendig tre-kledning grunnes og beises med 1 strøk. fasadeplater iht. fasadetegninger.
Leilighetsskillevegger: Delvegger mellom boenheter utføres som lydvegger av dobbelt bindingsverk, mineralull og gipsplater. Ingen tekniske føringer i leilighetsskillevegger er tillatt.
Dekker i boliger: Bygges av golv på grunn i 1 etasje og etasjeskille av tre med lyd og brannkrav til 2 etasje.

UTEBODER / CARPORT
Yttervegger i uteboder av uisolert bindingsverk av tre og utvendig kledning av tre. All utvendig tre-kledning grunnes og beises med 1 strøk. Malt tett ytterdør med mulighet for å låse.

Se leveransebeskrivelse som er vedlegg i salgsoppgaven.

Ferdigattest / brukstillatelse

Selger skal fremskaffe ferdigattest for boligen. Kjøper er kjent med at slik ferdigattest normalt vil foreligge først en tid etter overtagelse. Dersom ferdigattest ikke foreligger gjennomføres overtagelsen mot midlertidig brukstillatelse. Ved overtakelse ved midlertidig brukstillatelse anbefaler eiendomsmegler anbefaler at kjøper vurderer å holde tilbake deler av kjøpesummen tilsvarene forventet kostnad med å ferdigstille eiendommen.

Barnehage / skole i området

Aronnes skole, som er en 1.-4. skole, ligger i gangvastand fra boligen. Aronnes barnehage er også i nærområdet. Det er gang/sykkelavstand til både Alta og Sandfallet ungdomsskole, Alta VGS og UIT.

Adgang til utleie

Leiligheten leveres ikke med utleiedel. Mulighet for utleie/fremleie vil være regulert til enhvertid gjeldende vedtekter vedtatt av sameiet.

Oppvarming

Boligene vil bli varmet opp med strøm og vedfyring.

Energimerking

Leiligheten er p..t. ikke energimerket.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er innflyttet, men er estimert til å ligge på rundt 12.000,- til 14.000,- pr. år, og inkluderer vann, avløp, renovasjon og feiing. I tillegg til dette tilkommer eiendomsskatt som er stipulert å være mellom 1700 kr og 3500 kr pr år. Dette faktureres direkte til enhver kjøper fra Alta kommune.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..

Formuesverdi fastsettes normalt av skatteetaten i etterkant av at man har overtatt boligen. Ligningsverdien fastsettes av skattekontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 90% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1930/900032-2/82  Rettigheter iflg. skjøte  
05.05.1930 
Bestemmelse i forbindelse med salg av statens umatrikulerte grunn i Finnmark fylke
Overført fra: 5403-32/700
Gjelder denne registerenheten med flere
2022/277682-2/200  Erklæring/avtale  

11.03.2022 21:00 
Rettighetshaver:ALTA KOMMUNE  
Org.nr: 944588132
Bestemmelse om vederlagsfri rett til å utføre tiltak av allmenn interesse
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Overført fra: 5403-32/700
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei. Offentlig vann- og avløpsanlegg via private stikkledninger.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 95 02 67 64 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra opprinnelig salgsoppgave. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Garantistiller

Utbygger er etter Bustadoppføringslova §12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, ta kontakt med megler.

Adresse og matrikkel

Tyttebærveien 60, 9514, Alta, Gnr. 32 bnr. 700 snr. 13 orgnr. 829705192 i Alta kommune

Oppdragsnummer

89-23-0279

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Alta AS sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.