Alta

Mathisdalen: Konsesjonspliktig fritidseiendom I 112 mål tomt I Blandingsskog og jorde I Lang tomtegrense mot Mattiselva

Mathisdalen 35 , 9541 Alta

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Lars Erik Bjørn
Lars Erik Bjørn Eiendomsmegler
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 32 m²
Bruksareal 32 m²
Tomt 112 794 m² / Eiet tomt
Byggeår 1950
Gårdsnummer 15
Bruksnummer 58
FINN.no 323940998
Sist endret 02.11.2023 14:37
Prisantydning 1 290 000,-
Totalpris 1 336 169,-

Beregnet totalkostnad

1 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000,-)) 12 550,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 46 169,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 336 169,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Vil du eie din egen skog like utenfor Alta Sentrum?

Mathisdalen er en stor, konsesjonspliktig eiendom som har en flott beliggenhet i Mathisdalen. Eiendommen består for det meste av blandingsskog med furu og bjørk. Det ble i 2018 anlagt en ny traktorvei over eiendommen. Eiendommen er flat og vegen gir god tilgang til hele eiendommen. Det er også 6,6 dekar fulldyrket jord på eiendommen. Eiendommen har rundt 900 meter eiendomsgrense mot Mattiselva.

På eiendommen er det en eldre tømmerhytte bestående av 2 rom og en mindre jordkjeller. Hytta har i 2021 blitt oppgradert med ny kjøkkeninnredning,  nytt Decra stålplatetak (isolert 10 cm) med ny pipe og pipebeslag, samt 2 nye vinduer. Det ble da også satt opp en utebod på eiendommen. Det er en utedo ved hytta.

Innhold

Hytta inneholder:
stue/ kjøkken og soverom/oppholdsrom. Liten jordkjeller med adkomst fra luke i gulv.
Uisolert uthus. Frittstående utedo.

Standard

ldre enkel hytte på meget fin og veldig stor tomt i Mathisdalen i Alta. Hytten har behov for en del utbedringer knyttet til den eldre tømmerkonstruksjonen, da spesilet knutepkt i hjørner samt overgang vegg grunnmur og krypkjeller. Eiendommen er veldig fin, i dag regulert til LNFR område, slikat eventuelle forrandringer i bruk vil utløse en reguleringsendring/søknad. Hytta har byggeår 1950, ifølge opplysninger fra Alta Kommune. Men ved tidligere kjøp har byggeår blitt oppgitt til 1930.

Selger har i telefonsamtale med Alta Kommune den 26.10.23 fått opplyst at en ikke får bygge større hytte på eiendommen, men at en kan rive og bygge ny hytte i samme størrelse. Det er opplyst at man kan få bygge driftsbygg/lager i forbindelse ned næring - Skogsdrift. Opplysningene er ikke nærmere kontroller at ansvarlig meger. Interessenter som ønsker å bebygge eiendommen oppfordres til å kontakte Alta Kommune for å avklare dette.

Uteareal

Mathisdalen 35 er en stor, idyllisk og skjermet eiendom en kort kjøretur fra Alta sentrum.

Eiendommens tomt er på over 112 mål og eiendommen er derfor konsesjonspliktig. Konsesjon må søkes Jordbrukskontoret hos Alta Kommune. Ifølge gårdskart består eiendommen av ca 96 dekar produktiv skog og ca. 6,6 dekar med fulldyrka mark. Eiendommen har også ca. 900 meter med tomtegrense mot Mattiselva. Selger opplyser at det må kjøpes fiskekort fra Kåfjord Jeger og Fiskeforening, da foreningen forpakter vassdraget.

I 2018 ble det opparbeidet en ny traktorvei over naboeeiendom og ca 500 meter gjennom eiendommen. Eiendommen er flat og vegen gir god tilgang til hele eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig og skjermet til i Mathisdalen, ca. 16 km. fra Alta Sentrum. Det går en skogbruksvei frem til tømmerhytta som ligger på eiendommen.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

Tilstandsgrader 3 (TG 3):
- Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen. noe skader i knutepunkter på tømmeret det er manglende kapilærbrytende sjikt mellom tømmer og grunnmur. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.
Innvendig: 
- Overflater:  Det er stedvis påvist synlige skader på overflater. påvist forhøyede fuktverdier i fuktskjolder. i hjørner, ved vindu og på vegg. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.
 - Etasjeskille/gulv mot grunn:  Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det er påvist fuktskader i etasjeskiller påvist høydeforskjell og påvist forhøyede fuktverdier. Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000.

Tilstandsgrader 2 (TG 2):
Innvendig:
- Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Kostnadsestimat: Under 10 000.
- Pipe og ildsted: Det er avvik: En del av pipen som er uisolert er for nært brennbart materiale. Kostnadsestimat: Under 10 000.
Ifølge tilstandsrapport foretatt av Takst og tilstand AS den 10.10.2023.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- 1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader? Svar: Nei. Kommentar: Ingen våtrom.
- 3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende? Svar: Nei. Kommentar: Vann ikke innlagt i hytta.
- 6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende? Svar: Nei.Kommentar: Ny pipe.
- 9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som f.eks. rotter, mus, maur eller lignende? Svar: Ja. Kommentar: Mus til tider.
- 12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? Svar:  Ja, kun av ufaglært / egeninnsats.  Redegjør for hva som ble gjort av hvem og når: Nytt dekratak og 10 cm isolering samt ny pipe i 2021.
- 16. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeider som normalt bør utføres av faglærte personer utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc.)? Svar: Ja. Kommentar: To nye vinduer skiftet i 2021.
- 25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Svar: Ja. Kommentar: Gammel vegrett over naboeiendom ikke tinglyst. I tillegg ny trasé for skogbruksveg i 2020

Boligens areal

Primærrom: 32 kvm, Bruksareal: 32 kvm

Hytte:
Bruksareal: 32 m².
Primærrom: 32 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue/kjøkken og soverom.

Uthus:
Bruksareal: 8 m².


Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Arealbekreftelse

Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Adkomst fra kommunal vei via privat traktorvei. Det er to veier ned til eiendommen.  En vei over jordet på naboeeiendom gnr. 15, bnr. 57 og inn på eiendommen. Denne veiretten er tinglyst. Det er også en vei over naboeeiendom, gnr. 15, bnr. 25. Veiretten er ikke tinglyst.

Tomt

Areal: 112 794 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Rikelig med parkering utenfor hytta.

Byggemåte

UTVENDIG
Taktekkingen er av steinbelagte stålplater. Taket er besiktiget fra bakkenivå. Veggene har tømmerkonstruksjon. Fasade/kledning har tømmer. Har et åsetak. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Bygningen har malt hovedytterdør.

INNVENDIG
Innvendig er det gulv av furu. Veggene har trepanel. Innvendige tak har trepanel. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er heller ikke utført med radonsperre. Boligen har isolert stålpipe og vedovn. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og
stubbegulv. Innvendig har boligen furu fyllingsdører.

KJØKKEN
Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter. Benkeplaten er av heltre. Det er ingen ventilering fra kjøkken.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Boligen har naturlig ventilasjon.

TOMTEFORHOLD
Det er byggegrunn av løsmasser. Bygningen har betonggrunnmur. Det er stripefundamenter av betong under grunnmur. Hytten er plassert på en mindre forhøyning med god avrenning mot øst.

Ifølge tilstandsrapport foretatt av Takst og tilstand AS den 10.10.2023. Denne beskrivelsen er ikke utfyllende. Se tilstandsrapporten for nærmere vurdering av byggemåte og tilstand. Tilstandsrapporten er vedlagt i salgsoppgaven.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Fritidsboligen kan fritt leies ut.

Interessenter gjøres oppmerksom på at jordet på eiendommen (6,6 mål) er utleid til en lokal bonde på en 10 års leieavtale for kr 0,-. Leieavtalen utløper den 18.10.2030. Avtalen kan ikke sies opp av eieren i leietiden, uteom ved mislighold av leieavtalen. Eiendommen selges med denne leieavtalen. Avtalen er ikke vedlagt i salgsoppgaven, men kan oversendes ved henvendelse til ansvarlig megler.

Oppvarming

Oppvarming med ved. Det står en vedovn i kjøkkendelen på hytta.

Energimerking

Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. (laveste klasifisering). Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).

Kommunale avgifter

Kr. 698 pr. år Det betales kun kommunale avgifter for: Eiendomsskatt - fritid.

Eiendomsskatt

Det er i Alta kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 10 516 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende.  For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Kommuneplanens Arealdel 2021-2040, planid 20170001 gjelder for området.

Konsesjon / Odel

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr.

Etter selgers ønske så avtales det at dersom kjøper ikke får konsesjon så er partene enige om at kjøpet oppheves og begge parter kan gå fra avtalen.

Det er ingen odel på eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

- 1948/1544-2/82  Rettigheter iflg. skjøte, tinglyst 06.12.1948 
 Bestemmelser i forbindelse med salg av statens umatrikulerte grunn i Finnmark fylke
 
- 1928/900062-1/82  Registrering av grunn 07.05.1928 
 Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:5403 Gnr:15 Bnr:25
 
- 2020/468402-1/200  Omnummerering ved kommuneendring  01.01.2020
 
Rettigheter på andre eiendommer:
- Rettigheter på 5403-15/57
Rettigheter i eiendomsrett - 2012/773490-1/200  Bestemmelse om veg    20.09.2012 
 rettighetshaver:Knr:5403 Gnr:15 Bnr:58

Vei/vann/avløp

Adkomst fra ofentlig vei via privat skogsvei. Det er ikke innlagt vann eller avløp på eiendommen.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Hytta ønskes solgt med det inventaret og løsøret som finnes i hytta.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Sammen med Tryg har vi skreddersydd boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger - enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, renteforsikring - for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig - samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til oppgjøret for kjøpesummen for boligen. Megler/meglerforetak mottar honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 59 82 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Overtakelse etter nærmere avtale med selger. Det oppfordres til å nevne ønsket overtagelse i evt. bud.  Det bør tas hensyn til Alta Kommunes behandling av konsesjonssøknaden når overtagelsestidspunkt fastsettes.

Diverse


Eiendommen er en landbrukseiendom, men eiendommen er ikke underlagt priskontroll fra Alta Kommune, ifølge opplysninger selger har fått av Alta Kommune den 26.10.2023.

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen er en landbrukseiendom som er underlagt priskontroll fra Alta Kommune. Selger forbeholder seg rettet til å gå fra handelen og beholde eiendommen selv dersom fastsatt salgssum Alta Kommune kommer frem til ikke er i henhold til hans ønske. Begge partene er da ubundet av avtalen.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Mathisdalen 35, 9541, Alta, Gnr. 15 bnr. 58 i Alta kommune

Oppdragsnummer

89-23-0281

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Alta AS sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.