Talvik

Nye 1/2-part av 2-mannsboliger med høy standard - 1 solgt! -

Klokkarsvingen 8 og 10 , 9540 Talvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Lars Erik Bjørn
Lars Erik Bjørn Eiendomsmegler
Mia Benedicte Lund
Mia Benedicte Lund Eiendomsmegler MNEF/ Fagansvarlig

NABOLAGSPROFIL

85%

eier sin egen bolig

46%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

69%

har bolig på over 120 kvm

92%

av boligene er eldre enn 20 år

36%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Eierseksjon
Primærrom 79 m²
Bruksareal 85 m²
Tomt 957 m² / Fellestomt
Soverom 2
Byggeår 2023
Gårdsnummer 12
Bruksnummer 144
FINN.no 308478446
Sist endret 04.09.2023 19:05
Prisantydning 3 100 000,-
Totalpris 3 100 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Partners Eiendomsmegling AS og Joros Bygg AS presenterer nå 2 helt nye og snart innflyttingsklare 1/2-parter av 2-mannsboliger i Talvik.  Bygda har både skole, barnehage, nærbutikk og fritidstilbud for unge og gamle! Boligene går over to etasjer og har en tidsriktig planløsning og et godt utarbeidet farge og materialvalg.  Standarden er høy.  Begge boliger har HTH kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer. Det er ett bad i hver etasje og to eller tre soverom i underetasjen. I 1.etasje er det en åpen/kjøkken stue løsning som gir hele etasjen en veldig romslig følelse. Begge boliger får egne utearealer på 3 sider og godt med parkering.


Forventet ferdigstillelse er iløpet av juli/august. Her kan du flytte inn i en ny bolig med lave kjøpsomkostninger og 5 års garanti. Velkommen på visning!

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Klokkarsvingen 8 (3-roms) og Klokkarsvingen 10 (4-roms) - Gnr. 12, bnr. 144 i Alta kommune. Prosjekttomten vil bli seksjonert, og hver bolig blir tildelt endelig matrikkelnummer og adresse. Tomten er eiet av Joros Bygg AS og Joros Bygg har bygget boligene.

Forventet fremdrift

Forventet ferdigstillelse er iløpet av juli/august  2023.

Beliggenhet

Boligene ligger i bygda Talvik, ca 2,9 mil fra Alta sentrum. Bygda Talvik har ca. 300 innbyggere. Talvik er en livskraftig bygd med en ung befolkning. Bygda har egen skole og barnehage organisert i Talvik Oppvekssenter. Talvik skole har klassetrinn fra 1 til 10. klasse. Bygda har egen ungdomsklubb, svømmebasseng og flere lokale foreninger. Her kan bl.a. nevnes: Talvik Idrettslag som har ski og fotballtrening, Talvik Jeger og Fiskerforening, Talvik Båtforening og Talvikrevyen. Den lokale handleturen kan gjøres på Coop Marked, som har åpent fra 9-22 hele 6 dager i uken.

Adkomst

Adkomst fra Kommunal vei. Boligen ligger i enden av veien,  uten gjennomgangstrafikk. Fellesvisninger vil bli skiltet med Partners visningskilt.

Bebyggelsen

En bygning  med 2 boliger, organisert som eierseksjoner. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Areal

Primærrom: 79,50 kvm - 87 kvm, Bruksareal: 85 kvm - 87 kvm
Klokkarsvingen 8 (3-roms):
U . etasje:
Bruksareal: 42 m².
Primærrom: 36,5 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, 2 soverom og bad.

1 . etasje:
Bruksareal: 43 m².
Primærrom: 43 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, stue, kjøkken og bad.

Klokkarsvingen 10 (4-roms):
U . etasje:
Bruksareal: 42 m².
Primærrom: 42 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, 3 soverom og bad.

1 . etasje:
Bruksareal: 45 m².
Primærrom: 45 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, stue, kjøkken og bad.

I tillegg en utvendig sportsbod som ikke er tatt med i arealberegningen.

Begge boliger får lagringsplass på deler av loft. Adkomst via nedfellbar stige i entrè. 

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.
 
Beregningene er foretatt av utbygger. Aealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 958 kvm som eies av sameiet.
Boligene får felles innkjørsel. Eiendommen er et sameie med 2 seksjoner. Hver seksjon benytter det utvendige areal som tillegger sin del av boligen. Skillevegg mellom enhetene er grense.  Arealet vil variere fra bolig til bolig. Samlet areal for tomten er 958 kvm inkludert veigrunn. Boligene vil få et uteområde som er klargjort for plen (ikke tilsådd) og med gruset parkeringsplass.

Rettigheter til utvendig areal er fastsatt i vedtektene for sameiet og gjelder da i 30 år fra seksjoneringstidspunktet.

Parkering

Utendørs parkering for 2-3 biler pr. bolig.Det er klargjort for elbillading for hver av boligene.

Boder

Klokkarsvingen 8 får en innvendig sportsbod som også har utgang via terrassedør. Klokkarsvingen 10 får en egen, utvendig sportsbod.
Hovedsoverommene har vegg til vegg skyvedørsgarderober med sotede speilfronter. Det er standard - hvite garderobeskap på øvrige soverom.

Internett / TV

Kjøper er selv ansvarlig for bestilling av oppkobling og kostnad forbundet med Tv/internett.

Ventilasjon

Boligene har balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner.

Tilvalg

Boligene er tilnærmet ferdigstilt og manglende innredninger er bestilt. Det er derfor ikke mulig å gjøre endringer/tilvalg i forkant av overtagelsen.

Utenomhusarealer

Boligene har felles innkjørsel. Det er ingen andre fellesarealer.

Boligene leveres med grusede parkeringsarealer. Utearelaler leveres som ferdig planert, men ikke tilsådd. Kjøpere må selv lage plen. Noe av eiendommen er naturtomt.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakels, kan kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Sameiet / Forretningsfører

Boligene er eierseksjoner, men det etableres ikke noe aktivt sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.

Adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleiedel. Boligene kan leies ut i sin helhet.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Vei/Vann/Avløp

Adkomst fra kommunal vei via felles innkjørsel , slik det fremstår ved kjøpers besiktigelse. Vann og avløp i private vann/avløpsrør til offentlig nett.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Nord i etterkant av at man har overtatt boligen. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til boligformål

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Hele kjøpesummen sammen med omkostninger og eventuelle tilvalg skal innbetales til overtakelse, forutsatt at selger har stilt lovpålagt garanti etter bustadoppføringslova § 12. Samtlige beløp skal innbetales til meglerforetakets klientkonto. Innbetaling skal kun skje fra kjøper og/eller kjøpers bankforbindelse.

Handelen er juridisk bindende for begge parter ved aksept. Dersom kjøper innen fristen ikke overholder sin forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper likevel bundet av avtalen, og selger vil kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt, og heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av kjøper.

Estimerte felleskostnader

.
Det er ingen felleskostnader i sameiet.

Oppgjør

Kjøpesum + omkostninger skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto to dager før overtakelsen,

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave).

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54.  Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Kjøpsbetingelser

Boligene er nesten ferdigstilt. Det er av den grunn ikke utarbeidet en leveransebeskrivelse for prosjektet. Interessenter oppfordres derfor til visning av boligene innen avtale om kjøp inngås.
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt.Akseptbrev vil da snarlig bli utstedt fra meglerforetaket. Avtalen inngås på bakgrunn av opplysninger i salgsoppgave med vedlegg og eventuelle forbehold i bud og kjøpsbetingelser fra selger.

Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.
Inneholder salgsoppgave og kontraktsdokumenter bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre bestemmelser foran eldre, spesielle foran generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt for handelen, foran standardiserte bestemmelser.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Endringer i lov eller forskrift eller nye offentligrettslige krav eller vedtak med hjemmel i lov eller forskrift som gjelder for selgerens ytelse, anses som kjøperens forhold og kostnad dersom selgeren ved avtaleinngåelsen ikke burde ha regnet med endringene. Herunder innbefattes endringer i offentlige myndigheters praktisering av lov- eller forskriftsverk som påfører selgeren uventede. Dersom de nevnte endringer medfører økte kostnader for selger vil dette medføre en tilsvarende økning i det avtalte vederlaget for kjøper. Selger skal uten ugrunnet opphold varsle kjøperen om endringene og de konsekvenser dette innebærer for kjøperen.

Spesielle forhold i byggeperioden

Kjøpere har ikke anledning til å besøke byggeplassen i byggeperioden uten avtale, og ved avtale kun i følge av representant fra selger. Dette på grunn av selgers ansvar og forsikring for bygg og personer som oppholder seg på anleggsplassen.

Forsinkelse kjøper

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til meglerforetaket i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt.
Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jf. buofl. kapittel VII). Partene er enige om at én måned anses som vesentlig mislighold.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges etter ordinær budgivning. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
-
-
-
-

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Klokkarsvingen 8 og 10, 9540, Talvik, Gnr. 12 bnr. 144 i Alta kommune

Oppdragsnummer

89-23-9002

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.