Burfjord

Storeng Hyttefelt: Rimelige hyttetomter til salgs I vei, vann og kloakk I Sjønært I Skuterløype

Storeng 89-112 , 9161 Burfjord

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Lars Erik Bjørn
Lars Erik Bjørn Eiendomsmegler
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 900 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 12
Bruksnummer 66
FINN.no 320306550
Sist endret 19.09.2023 10:37
Prisantydning 250 000,-
Totalpris 251 369,-

Beskrivelse

Velkommen til din hyttedrøm i Storeng hyttefelt! Her kommer det nå 11 hyttetomter for salg. Prisantydning er fra kr. 250.000,- til kr. 400.000,-. De fleste tomtene er i størrelsen 900 til 1.000 kvm. Se salgsoppgaven for informasjon om de ulike tomtene.

Storeng er et idyllisk hyttefelt, kort vei fra sjøen. Det går grusvei frem til tomtene. Skuterløype 11 i Kvænangen starter fra hyttefeltet. Det er skiløype i Burfjord. Kvænangen og Langfjord er også et populært område for toppturer. Kommunen har mange poplulære perleturer. Det er kun ca. 8 km. til Burfjord, som er kommunesenteret i Kvænangen. I Burfjord er det bl.a. nærbutikker, cafè, bensinstasjon og Byggtorget Materialhandel.

Kort fortalt:
- Hyttefelt ved sjøen.
- Selveier tomter fra 674 til 1.093 kvm.
- Priser fra kr. 250.000,- til kr. 400.000,-
- Sommervei
- Offentlig vann
- Felles septikanlegg for hyttefeltet
- Innlagt strøm til feltet
- Skuterløype 11 går rett fra hyttefeltet
- Lave kjøpsomkostninger da det kun betales dok. avgift av tomteverdi.

Innhold

I henhold til reguleringsplan for Simonsen gårdsferie er det tillat med følgende bebyggelse i hyttefeltet:

Fritidsbebyggelse område A: Det er avsatt 15 tomter for fritidsbebyggelse.

Utforming:
* Det kan bare oppføres fritidsbebyggelse i form av frittliggende hytter med tilhørende uthus med totalt bruksareal inntil 100 kvm. inkl. uthus.
* Det kan oppføres uthus med grunnflate inntil 20 kvm.
* Hovedhus og uthus skal ha mest mulig ensartet form, materialvalg og farge.
* Tak skal utføres om saltak, med takvinkel mellom 27 grader og 35 grader tilpasset hyttas form.
* Høyde på grunnmur og hytte skal holdes så lav som mulig. Største tillatte mur- eller pilarhøyde over terrenget er 30cm i flatt terreng og 1m i hellende terreng.
* Bygges hytta på påler eller stokker, skal eventuelle mellomrom mellom hytteveggen og bakken tettes igjen.
*Bebyggelsens gesimshøyde over grunnmur eller pilarer skal ikke overstige 250 cm. for hytte og 230 cm. for uthus.
* Største tillate mønehøyde skal ikke overstige 450 cm. for hytte og 390 cm for uthus.

Plassering
* Hytter og uthus skal tilpasses terrenget, plasseres lavt i terrenget, og det skal etterstrebes å unngå planering av tomta.
Materialbruk og farger:
* Bebyggelsen skal underordnes naturpreget i området og derfor skal det benyttes materialer som har samhørighet med de naturlige omgivelser (tre, naturstein, skifer etc.).
* Ved fargesetting skal det benyttes jordfarger (brunt, grått, rødt etc.)
* Taktekking skal utføres med materialer som har matt og mørk virkning.
* Hovedhus og uthus skal ha mest mulig ensartet og sammenhengende form, materialbruk
og farge.

Terreng og vegetasjon:
* Møneretningen skal følge kotene i terrenget.
* Terrenginngrep skal i størst mulig grad unngås. Nødvendige terrenginngrep skal repareres slik at naturpreget gjenopprettes. Eventuelle overskuddsmasser etter terrenginngrepet henlegges på steder der de ikke virker skjemmende på omgivelsene.

Standard

Priser og beregnet totalkostnad pr. tomt:

Storeng 89:
Tomtestørrelse: 674 kvm.
Prisantydning: kr. 400 000,-
Totalpris inkl. omkostninger: kr. 411 369,-

Storeng 90:
Tomtestørrelse:  937,9 kvm.
Prisantydning: kr. 250 000,-
Totalpris inkl. omkostninger: kr. 257 619,-

Storeng 91:
Tomtestørrelse: 984,6 kvm.
Prisantydning: kr. 275 000,-
Totalpris inkl. omkostninger: kr. 283 224,-

Storeng 93:
Tomtestørrelse: 1 093,1 kvm.
Prisantydning: kr. 275 000,-
Totalpris inkl. omkostninger: kr. 283 224,-

Storeng 95:
Tomtestørrelse: 1 041,8 kvm.
Prisantydning: kr. 350 000,-
Totalpris inkl. omkostninger: kr. 360 119,-

Storeng 99:
Tomtestørrelse: 903,1 kvm.
Prisantydning: kr. 350 000,-
Totalpris inkl. omkostninger: kr. 360 119,-

Storeng 105:
Tomtestørrelse: 1 069,6 kvm.
Prisantydning: kr. 275 000,-
Totalpris inkl. omkostninger: kr. 283 244,-

Storeng 107:
Tomtestørrelse: 920,3  kvm.
Prisantydning: kr. 250 000,-
Totalpris inkl. omkostninger: kr. 257 619,-

Storeng 109:
Tomtestørrelse: 983 kvm.
Prisantydning: kr. 250 000,-
Totalpris inkl. omkostninger: kr. 257 619,-

Storeng 110:
Tomtestørrelse: 794,9 kvm.
Prisantydning: kr. 400 000,-
Totalpris inkl. omkostninger: kr. 411 369,-

Storeng 112:
Tomtestørrelse: 993,3 kvm.
Prisantydning: kr. 400 000,-
Totalpris inkl. omkostninger: kr. 411 369,-

Omkostninger er utregnet som følger:
199,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
Dokumentavgift 2,5% av (forutsatt salgssum

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning. Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter/gebyrer og eierskiftegebyr.

Beliggenhet

Storeng hyttefelt ligger nede ved sjøen, kort vei fra Burfjord som er kommunesenteret i Kvænangen Kommune. Fra hyttetomtene er det utsikt mot Kvænangstidene. Her er man omgitt av vakker natur med muligheter både til fjell og sjø, hele året.

Det er fine turforhold i Kvænangen for skiturer om vinteren, gåturer og turstier om sommeren. Scooterløype går like forbi hyttefeltet. Det er ca. 9 km til Burfjord med bl.a. butikker, bensinstasjon, skole, barnehage og offentlige kontorer.

Løpende kostnader

Det vil bli opprettet en felles hytteforening for hyttefeltet. Det vil bli tinglyst pliktig medlemskap i hytteforeningen. Tomteeierne må betale sin andel av infrastrukturen i hyttefeltet, samt vedlikehold av dette: Dvs. felles septik, vann, brøyting og vedlikehold av vei og lignende som tilligger hytteforeningen.

Adkomst

Adkomst fra offentlig vei. via privat vei inn til hyttefeltet. Felles tomtevisninger vil bli skiltet med Partners visningsskilt.

Formuesverdi

Det er ikke fastsatt formuesverdi for de respektive hyttetomtene p.t.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til område for fritidsbebyggelse og friluftsområde. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 59 82 89 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Storeng 89-112, 9161, Burfjord, Gnr. 12 bnr. 66 i Kvænangen kommune

Oppdragsnummer

89-23-9005

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Alta AS sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.