Fossum - Skien

Renoveringsobjekt/rivningsobjekt på Fossum

Hoppestadvegen 18 , 3721 Skien

BE OM SALGSSUM
Per Arne Helland
Per Arne Helland Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner

NABOLAGSPROFIL

84%

eier sin egen bolig

19%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

78%

har bolig på over 120 kvm

18%

av boligene er nyere enn 20 år

41%

er barnefamilier

Type Enebolig / Selveier
Bruksareal 63 m²
Tomt 800 m² / Eiet tomt
Byggeår 1896
Gårdsnummer 8
Bruksnummer 41
FINN.no 190843636
Sist endret 18.09.2020 11:10
Prisantydning 425 000
Totalpris 451 519
Ligningsverdi 418 015,-

Beregnet totalkostnad

425 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 500,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 26 519,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 451 519,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er innført eiendomsskatt i Skien kommune. Dette blir betalt gjennom de kommunale avgiftene.

Standard

Boligen er i en dårlig forfatning grunnet manglende vedlikehold. Det vil derfor være behov for store tiltak dersom boligen skal tilbakeføres til bebolig standard. Tiltakene vil kunne medføre fare for helse dersom ikke riktig verneutstyr nyttes. Det bør derfor gjøres grundige undersøkelser både med skadedyrsfirma samt byggetekniske kyndige for eventuelle tiltak iverksettes. Boligen bør muligens ansees som kondemnabel. Renovering/oppgraderingskostnader må settes opp mot riving og oppføring av nytt, hensyntatt offentlige tillatelser. Ettersom boligen er registrert som C-objekt i kulturminnevernplanen må man søke om dispensasjon for rivning/nybygg. Alle spørsmål vedrørende dette tas med Skien kommune.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i landlige omgivelser på Venstøp ca. 4 km nord for Skien sentrum. Beliggende langs Hoppestadveien med  fine tur- og rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærhet som Ibsens Venstøp, Hoppestadelva og Kultursti. Fine solforhold samt kort veg til sentrum

Tomt

Areal: 800 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

På egen gårdsplass

Forsikring

Eiendommen er ikke forsikret.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1896

Byggeår

1896

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang av Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på oppføring av eiendommen. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet.

Boligens areal

Bruksareal: 63 kvm
 
Bruksareal: 63 m².
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Grunnet boligens standard foreligger ingen oppmåling. Arealene er kun innhentet fra Skien kommune,og er ikke kontrollert av megler. Avvik kan forekomme.

Arealbekreftelse

Arealbekreftelse fra Skien kommune følger vedlagt.

Energimerking

Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. (laveste klasifisering). Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter er stipulert da eiendommen ikke har vært i bruk på mange år. Vi har stipuler kr 18.000,- for inneværende år på bakgrunn av sammenligning med andre boliger i nærområdet. I dette inngår eiendomsskatt og gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing/tilsyn.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 418 015 pr.
Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 504 853 pr.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Formuesverdi er ikke fastsatt, men fastsettes av Likningskontoret etter en beregningsmodell om hensyntar om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeier er bosatt iht Folkeregisteret) eller "sekundærbolig" (andre boliger man eier). Formuesverdi for primærbolig vil normalt utgjøre ca 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil likningsverdi normalt utgjøre ca. 90 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For mer informasjon, se www.skatteetaten.no..

Adkomst

Fra Skien sentrum, følg skilting mot Valebø, når man kommer over i Hoppestadveien så ligger eiendommen på høyre hånd.

Bevaringsverdig

Boligen er registrert som C-objekt i kulturminnevernplanen. Dette gir retningslinjer for valg av takstein, kledning og vinduer.
K-Kulturminne: C
Referanse
K-Kulturminne: 08061505032
Referanse
K-Kulturminne: 08061505033
Sefrak:
0806-1505-032 BOLIGHUS, HOPPESTADVN 18. Annet SEFRAK-bygg
0806-1505-033 UTHUS, HOPPESTADVN. 18 Annet SEFRAK-bygg

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til boligbebyggelse - Nåværende -  Kommuneplan (16.6.2016)
Reguleringsarbeid under arbeid: Det er igangsatt planleggingsarbeid for detaljregulering for gang- og sykkelveg langs andre siden av Hoppestadvegen.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Rettigheter iflg. skjøte datert  15.10.1896 . rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:8 Bnr:40 og rettighetshaver:Knr:3807 Gnr:8 Bnr:41. Gjelder bestemmelse om vannledning.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Skien kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Boligen har ikke vært bebodd på mange år.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til helland@partners.no eller SMS: 45 23 08 63 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.