Skien - Sentrum

Stort innholdsrikt leilighetsbygg med egen næringsdel i Skien.

Byfogd Paus gate 8 , 3717 Skien

BE OM SALGSSUM
Jørn Eik-Nilsen
Jørn Eik-Nilsen Eiendomsmegler / Daglig leder

NABOLAGSPROFIL

51%

eier sin egen bolig

45%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

36%

har bolig mellom 60-120 kvm

21%

er barnefamilier

23%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 464 m²
Bruksareal 677 m²
Tomt 542 m² / Eiet tomt
Soverom 10
Byggeår 1910
Gårdsnummer 300
Bruksnummer 3212
FINN.no 201065548
Sist endret 04.05.2021 09:56
Prisantydning 7 250 000
Totalpris 7 404 369
Ligningsverdi 1 582 500,-

Beregnet totalkostnad

7 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 153 000,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 154 369,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 7 404 369,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Meglerhuset og Partners v/ Jørn Eik-Nilsen har gleden av å presentere Byfogd Paus gate 8 i Skien et stort innholdsrikt leilighetsbygg med egen næringsdel og med utviklingspotensiale.

Innhold

Bygget består av 5 leiligheter og 3 hybler samt stort verksted/garasje og uinnredet loftsrom. Se tilstandsrapport i salgsoppgaven for nærmere romfordeling og beskrivelser.
Leilighet 1, ligger i 1. etg.:
Primærrom BTA: 43 m2,  BRA: 38 m2 og  P-rom:  38 m2
Leiligheten inneholder, stue, kjøkken,bad og soverom
Leilighet 2, ligger i 1. og 2. etg og har også kjeller.
Primærrom BTA: 145 m2,  BRA: 126 m2 og  P-rom: 108 m2  S-rom: 18 m2
Leiligheten inneholder: 1. etg. Entre, kjøkken, stue og soverom
2. etg. Trapperom, gang, bad og 2 soverom
Kjeller: WC
Leilighet 3, ligger i 1. etg.
Primærrom BTA: 80 m2,  BRA: 72 m2 og  P-rom: 72 m2 
Leilighet 3, ligger i 1 etg.
Leiligheten inneholder: Kjøkken, bad, stue og 2 soverom
Leilighet nr 4, ligger i 2. etg.
Primærrom BTA: 80 m2,  BRA: 72 m2 og  P-rom: 72 m2 
Leiligheten inneholder: Kjøkken, stue, bad og 2 soverom
Leilighet nr 5, ligger i 1. etg. og 2. etg.
Primærrom BTA: 70 m2,  BRA: 62 m2 og  P-rom: 59 m2 
Leiligheten inneholder:   1. etg. Gang, stue, kjøkken, bad, wc, kott og soverom
                                             2. etg.: Trapperom
Hybel nr 1, ligger i 1. etg.
Primærrom BTA: 40 m2,  BRA: 40 m2 og  P-rom: 40 m2
Hybelen inneholder: Stue/kjøkken og bad
Hybel nr  2, ligger i 1. etg.
Primærrom BTA: 45 m2,  BRA: 38 m2 og  P-rom: 38 m2
Hybelen inneholder: Stue/kjøkken og bad
Hybel nr 3, ligger i kjelleretasje.
Primærrom BTA: 45 m2,  BRA: 37 m2 og  P-rom: 37 m2
Hybelen inneholder: Kjøkken, bad og stue/soverom. Bod.
Garasje/verksted, loftsrom

Standard

Bygget er oppgradert både innvendig og utvendig i perioden 2009 - 2016. Se vedlagte tilstandsrapport.

Beliggenhet

Leilighetsbygget er sentralt beliggende i nordre bydel i Skien.
Fritidstilbud:
Gå inn på nettsiden:
https://www.skien.kommune.no
Her finner man totaloversikt over alle aktiviteter, tjenester, kultur- og servicetilbud i Skien kommune.

Tomt

Areal: 542 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Ja

Forsikring

Konferer megler.

Byggemåte

Se vedlagte tilstandsrapport.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger en brukstillatelse fra 1952, det er utført arbeider med bygget etter dette. Det foreligger ingen ferdigattest, noe som ikke er uvanlig på slike type bygg.

Boligens areal

Primærrom: 464 kvm, Bruksareal: 677 kvm
U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 45 m².
Primærrom: 37 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjøkken, bad, stue/soverom og bod
1. etasje:
Bruksareal: 294 m².
Primærrom: 256 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Entre, trapperom,  2 stuer/kjøkken,  3 stuer, 3 kjøkken,  4 bad og 4 soverom
2. etasje:
Bruksareal: 196 m².
Primærrom: 171 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Trapperom,  2 ganger,  2 stue,  2 kjøkken,  3 bad,  wc, kott og 5 soverom
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Utleiebolig

Oppvarming

Primært strøm. Se tilstandsrapport.

Energimerking

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 44 892 pr. år

Eiendomsskatt

Det er i Skien kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2019. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig. For å finne beregningsgrunnlaget vennligst se Oslo kommunes hjemmeside: http://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt/

Formuesverdi

Under innhenting fra selskapet.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

For veibeskrivelse, se kart på finn.no
Det vil bli skiltet med Meglerhuset & Partners Telemarks visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen  er regulert til boligformål.  For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Reguleringsplan for Rektor Ørns Gate / Schweigaardsgate med tilliggende arealer.
Skien Byplanavdeling 01.06.1993, revidert i.h.t. bystyrets egengodkjenningsvedtak 20.10.94.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
07.10.1941 - Dokumentnr. 1263 - Erklæring/avtale. Bestemmelse om fjerning av bebyggelse på nærmere angitte vilkår
14.02.1910 - Dokumentnr. 900018 - Fradelingsdokument, opprettelse, fradelt fra en adresse.
Ovenstående heftelser vil følge eiendommen ved salg, og ved inngivelse av bud, aksepteres disse av budgiver/kjøper.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. Adkomst til eiendommen skjer ved felles avkjørsel med flere eiendommer.  Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp har private stikkledninger, som vedlikeholdes for eiers egen regning. For ytterligere opplysninger om de private stikkledninger tar man kontakt med kommunen.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til eiknilsen@partners.no eller SMS: 90 63 86 96 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Ved salg til profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3 med unntak av § 3-7 og 3-8.
Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven.
Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Eier

Bolig i Grenland as v. Are Bjørkheim