Åmli - Vikstøyl Hyttegrend

Velholdt hytte med flott beliggenhet, gode solforhold og flott utsikt - 3(4) soverom - se video!

Vikstøyl hyttegrend 119 , 4865 Åmli

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jørn Eik-Nilsen
Jørn Eik-Nilsen Eiendomsmegler MNEF / Daglig leder / Partner
Per Arne Helland
Per Arne Helland Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner
Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 75 m²
Bruksareal 84 m²
Bruttoareal 87 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 3
Byggeår 1982
Gårdsnummer 24
Bruksnummer 66
Energimerking G
FINN.no 224930099
Sist endret 26.06.2022 08:44
Prisantydning 950 000,-
Totalpris 985 019,-

Beregnet totalkostnad

950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 35 019,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 985 019,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser. Vikstøyl Hyttefelt er et middels stort hyttefelt i Åmli kommune og er flittig brukt sommer som vinter. Her er etablerten velforening som organiserer med brøyting og løypekjøring om vinteren. Om sommeren er det opparbeidetet flott fellesareal ved Øvre Fugltjønn der hyttefolk samles til bading, fisking og sosialtsamvær. Flott turterreng med gode bær forekomster i nærmiljøet. 7-8 km tillandhandel i Gjøvdal. Ca. 50 minutters bilveg til GautefallSkisenter og ca. 20 km til Åmli.

Innhold

Hytten er på et plan, og inneholder:

Vindfang,  vaskerom, 3 soverom og stue/kjøkken. Utvendig rom på 10 kvm som brukes som soverom sommerstid.

Standard

Eiendomsmegler MNEF Per Arne Helland har gleden av å kunne presentere denne deilige hytteeiendommen i Åmlie kommune. Hytten er bygget med godt håndverk og av kvalitetsmaterialer, og holder en normal god standard. Hytten fremstår som godt vedlikeholdt, og har en god planløsning. Ellerser det vanlig hyttestandard med solsellepanel og snurredas. Gasskomfyr og gasskjøleskap medfølger hytta. Det er solcelleanlegg med enkelt opplegg. Praktisk og romslig utvendig rom som brukes som soverom om sommeren.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser. Vikstøyl Hyttefelt er e tmiddels stort hyttefelt i Åmli kommune og er flittig brukt sommer som vinter. Her er etablerten velforening som organiserer med brøyting og løypekjøring om vinteren. Om sommeren er det opparbeidetet flott fellesareal ved Øvre Fugltjønn der hyttefolk samles til bading, fisking og sosialtsamvær. Flott turterrengmed gode bær forekomster i nærmiljøet. 7-8 km til landhandeli Gjøvdal. Ca. 50 minutters bilveg til Gautefall Skisenter og ca. 20 km til Åmli. Se ellers kart i prospekt om avstander til
destinasjoner rundt.

Gå inn på nettsiden:
http://www.amli.kommune.no/
Her finner man totaloversikt over alle aktiviteter, tjenester, kultur- og servicetilbud i Åmli kommune.

Felleskostnader

Pliktig medlemsskap i velforening. Det betales kr 2.200,- per år. Dette inkluderer brøyting.

Løpende kostnader

Ny eier må påregne seg faste/variable kostnader for drift og vedlikehold, og faste utgifter vil i stor grad variere etter eget forbruk, ønsker og avtaler.

Forsikring

Gjensidige
Polisenummer: 20554215

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
-
-
-
-

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
-
-
-

Boligens areal

Primærrom: 75 kvm, Bruksareal: 84 kvm, Bruttoareal: 87 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 84 m².
Primærrom: 75 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang,  vaskerom, 3 soverom og stue/kjøkken.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Arealene er beregnet på bakgrunn av tegninger,  og ikke kontrollert/oppmålt av megler. Feil kan foreligge.

Adkomst

Eiendommen ligger nær Vikstøyl i Gjøvdal. Fra Åmli sentrum kjøres fylkesveien mot Øy ogTreungen. Ca. 3 km nord fra Åmli tas det til venstre Gjøvdal. Etter ca 10 km tas det til høyre ved "Homdrom". Etter ca 1,3 km er det en bom. Fra bommen følges veien parkeringsplass. Hytta er merket med "tilsalgs"plakat fra Meglerhuset & Partners Telemark.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt. Hytta ligger på en sjarmerende tomt høyt i terrenget uten innsyn fra nære hyttenaboer. Tomta er usjenert med nydelig utsikt. Gode solforhold hele dagen.

Utløpsår feste: 2061
Festeavgift: kr. 2.570,-.
Punktfestet tomt som ikke er oppmålt.

Festeavgiften er kr.2.570 ,- pr. år og betales forskuddsvis.

Festeavgiften ble sist regulert i 2020, og denne kan reguleres hvert 10. år i henhold til konsumprisindeksen.
Festeavtalen utløper 09.09.2061.

Grunneier, Knut, Astrid Merete, Karin Therese og Kine Maren Homdrom, må samtykke til overdragelsen. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Melding vil bli sendt til grunneier straks etter salget.

Kopi av lov om tomtefeste kan fås ved henvendelse til megler.

Når festeavtalen utløper kan festeren kreve festet forlenget for 20 år av gangen så lenge hytta er i god stand. Fester kan alternativt kreve tomten innløst dersom vilkårene for innløsning i tomtefesteloven er oppfylt (finnes unntak fra innløsningsretten). Ved en evt. forlengelse løper festeforholdet videre på samme vilkår, men bortfester har rett til å kreve et "engangsløft" av festeavgift regulert til 2 % av råtomteverdien, maksimalt på kr. 12.842,- i år 2020 pr. dekar tomt. Beløpet reguleres årlig iht. KPI. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Festekontrakten ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Garasje / Parkering

Sommerparkering rett ved hytteveg. Vinterparkering 6-800-meter fra hytta på stor felles parkeringsplass.

Byggemåte

Hytta er fundamentert med ringmur på fjell. Hytta er oppført i bindingsverk med utvendig tømmermannskledning. Saltak tekket med sort shingel. Vinduer med isolerglass med løsesprosser.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang i Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på hytten. Det gjøres oppmerksom på utvidelse av stuen, samt tilbygg  ikke er omsøkt eller godkjent av kommunen, noe som er et krav ved bruksendring. Det er uklart om de aktuelle rommene oppfyller tekniske krav slik at de kan godkjennes for varig opphold etter gjeldene tekniske forskrift bl.a. til rømningsveier og lys. Kjøper bærer selv ansvaret for å søke godkjenning.

Oppvarming

Vedovn, parafinovn og peis.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. (laveste klasifisering). Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).

Kommunale avgifter

Kr. 2 969 for 2021. I dette inngår det avgift for eiendomsskatt og renovasjon.

Eiendomsskatt

Det er i Åmli kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert tilfritidsformål. Reguleringsplan:Vikstøyl midtre, vedtatt 10.09.1970

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

Dagboknummer 9254, tinglyst 27.11.1981: Festekontrakt med vilkår som gjelder bestemmelse om veg, bestemmelse om adkomstrett, bestemmelse om hugst m.v, samt at festeretten ikke kan overdras uten grunneiers samtykke.

Dagboknummer 774337, tinglyst 27.09.2007:  Jordskifte - Sak nr. 03/2003-19.00 og 14/2003-09.00 - Homdrom
Gjelder feste. Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Privat vei, det betales kr 850,- per år for veiavgift. Felles borevann på hyttefeltet.  Ikke avløp. (biologisk toalett).

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Alt innbo og løsøre følger med i handelen, med unntak av personlige gjenstander.  Dette overleveres som forevist på visning, og kan ikke være gjennstand for reklamasjon i ettertid.

Hytta selges uten videre rydding og rengjøring.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til helland@partners.no eller SMS: 45 23 08 63 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Vikstøyl hyttegrend 119, 4865, Åmli, Gnr. 24 bnr. 66 Fnr. 97 i Åmli kommune

Oppdragsnummer

90-21-0082

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, egenerklæringsskjema selger mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners Telemark sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.