Brevik

Sjarmerende enebolig med butikklokale, og sentral beliggenhet blant eldre trehusbebyggelse i Brevik

Torgbakken 12 , 3950 Brevik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Per Arne Helland
Per Arne Helland Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner

NABOLAGSPROFIL

61%

eier sin egen bolig

55%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

48%

har bolig mellom 60-120 kvm

21%

er barnefamilier

28%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 101 m²
Bruksareal 150 m²
Tomt 82 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 2
Soverom 2
Byggeår 1875
Gårdsnummer 80
Bruksnummer 75
Energimerking G
FINN.no 276031591
Sist endret 16.01.2023 13:53
Prisantydning 1 950 000,-
Totalpris 2 012 769,-

Beregnet totalkostnad

1 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 48 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 950 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 62 769,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 012 769,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Boligen har en flott, attraktiv, sentrumsnær beliggenhet i Brevik. Sjønære, maritime og idylliske omgivelser ved Breviksstrømmen. Med nærhet til alt hva en koselig sørlandsby kan tilby. Brevik med sine koselige butikker, daglivare, uterestauranter, spisesteder og ikke minst sjøen og skjærgården rett utenfor stuedøren, med badestrender båthavner og fantastiske friluftsmuligheter. Bolig-/næringsdelen holder en enkel standard. Bygningen er oppført etter den skikk som var vanlig på oppføringspunktet. Det er behov for vedlikehold og oppgraderinger.

Innhold

Enebolig over tre etasjer med butikklokale i 1. etasje.

Kjeller: Gang m/trapp, åpent kjellerrom, verksted  og bod

1. etasje: Entré, trapperom, bad 1.etg, soverom og stue/kjøkken.

2. etasje: Gang , soverom , bad 2.etg, stue og kjøkken.

Standard

Bolig-/næringsdelen holder en enkel standard. Bygningen er oppført etter den skikk som var vanlig på oppføringspunktet.Det er behov for vedlikehold og oppgraderinger.  Det foreligger boligsalgsrapport i.f.m salget og det henvises til denne for detaljert teknisk vurdering.

Beliggenhet

Boligen har en flott, attraktiv, sentrumsnær beliggenhet i Brevik. Sjønære, maritime og idylliske omgivelser ved Breviksstrømmen. Med nærhet til alt hva en koselig sørlandsby kan tilby. Brevik med sine koselige butikker, daglivare, uterestauranter, spisesteder og ikke minst sjøen og skjærgården rett utenfor stuedøren, med badestrender båthavner og fantastiske friluftsmuligheter. Kort vei til fergekai med ferge til bl.a Sandøya og Bjørkøya som også kan by på flotte turområder og bademuligheter.

Fritidstilbud
Gå inn på nettsiden:
http://www.porsgrunn.kommune.no/
Her finner man totaloversikt over alle aktiviteter, tjenester, kultur- og servicetilbud i Porsgrunn kommune.
Skoler og barnehager i kommunene ligger alfabetisk under kategorien "skole og barnehage" på samme
nettside.

Løpende kostnader

Ny eier må påberegne løpende kostander som forsikring og innboforsikring, telefon og internett eller kabel-tv. Dette vil variere avhengig av antall familiemedlemmer i husstanden, ønsket innetemperatur, fordelsavtaler med f.eks. fagforbund, kanalvalg, hastighet på internett osv.

Forsikring

Eika
Polisenummer:  6684471

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Utvendig- vindskibord: Det er påvist råteskader.

Utvendig - Nedløp og beslag: Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er store deformasjoner i renner og nedløp. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet. Takrenne på en side er full av mose og har deformasjoner.

Utvendig - vegg i trangt smug: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.Det ble registrert råteskader i kledning og konstruksjon på vegg i trangt smug.

Utvendig - andre utvendige forhold: Det ble registrert råteskader i konstruksjonen og kledning.

Våtrom -  bad 2.etg: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. En må forvente generell oppgradering av våtrommets tettesjikt/membran for at våtrommet skal tåle en normal bruk etter dagens krav (tett
våtsone). En samlet TG 3 for rommet er satt med bakgrunn i alder og manglende tetthet i våtsonen på rommet. Det er ikke behov for å gjennomføre en detaljert tilstandsanalyse, etter standardens krav.

Våtrom - bad 1.etg: Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. Sintef Byggforsk:
Vannpåkjenningene på vegger og golv varierer mye, avhengig av hvor ofte og hvordan badet brukes. Det er også stor forskjell på vannpåkjenningene der det er dusjkabinett i forhold til der det dusjes direkte mot vegger og golv. Generelt har påkjenningene økt de siste tiårene på grunn av dusjing direkte på golv og vegger og hyppigere og mer langvarig dusjing, Selv om de tekniske løsningene er utført korrekt etter tidligere tiders regler og anvisninger, vil det være risiko for at de ikke tåler påkjenningene fra dagens bruk, særlig hvis bruken innebærer daglig direkte
vannsprut på golv og vegger.

Stue/kjøkken: Rommet har ingen ventilasjon.

Tomteforhold/drenering: Det er ukjent type/alder/løsning på drenering og tettesjikt på grunnmur. Det er ut ifra observasjoner konstatert at drenering/tettesjikt har funksjonssvikt/svært begrenset effekt. Eier opplysninger om vanninntrengning vinteren 2020.


KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Bad 2.etg: Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

Bad 1.etg: Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta hulltaking i vegg bak våtsone.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig - taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak. Det er ikke montert papp eller liknende under takstein. Undertaket består av over og underliggere antatt fra byggeår.

Utvendig - veggkonstruksjon: Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig - takkonstruksjon/Loft: Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen. Yttertaket har nedbøying.
Undertaket er misfarget.

Utvendig - vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er slitte og det er sprekker i trevirket. Det ble registrert knust glass i stort vindu i 1.etg mot vei. Punkterte glass kan være vanskelig å avdekke. Lysforhold, luftfukt og temperaturer er forhold som varierer og kan gjøre det vanskelig å avdekke
punkterte glass. Det kan være punkterte glass som ikke ble avdekket ved besiktigelse.

Utvendig - dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.

Utvendig - balkonger, terrasser og rom under balkonger: Åpninger i rekkverk er ikke i henhold til krav i dagens
forskrifter. Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder. Verandaen har skjevheter og rustdannelser.

Innvendig - overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

Innvendig - etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig - radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig - pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.

Innvendig - rom under terreng: Det ble registrert fuktskjolder og noe saltutslag, noe som er naturlig med tanke på alder og datidens byggemåter.

Innvendig - innvendige trapper: Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.

Innvendig - innvendige dører: Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.

Stue/kjøkken: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.

Tekniske installasjoner: Vannledninger - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige vannledninger.

Tekniske installasjoner: Avløpsrør - Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner: Ventilasjon - Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner: Varmtvannstank - Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller
soppskader?  Ja, tregt sluk sprekk i linoliumgulv

3. Kjenner du til om det er/har vært feil på vann/avløp, herunder rørbrudd, tilbakeslag, tett sluk eller lignende?
Ja, tett sluk i ny og ne
4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?  Ja, Firmanavn Rørleggern as. Arve lier olsen as. Byttet VA fra hl inn i hus. Byttet va i kjeller samt ny varmtvann tank.

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
underetasje/kjeller? Ja, har hatt vann gjennom trengning vinteren 2020

9. Kjenner du til om det er/har vært insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende? Ja, små svarte maur i 1 etg om våren.

11. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, utebod under terasse er ikke tett. La ny selvbygger papp på kjøkkentak i 2018. La selvbygger papp på kjøkken tak. Endre.

13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Firmanavn Vet ikke. Ble gjort før vi kjøpte. Byttet bla annet sikringskap m.m.

13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)?  Ja, helt sikkert.

14. Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)?Ja, skal ha kontroll 18 mai.

25. Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare,
tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja, tinglyst bruksrett i portrom.

Boligens areal

Primærrom: 101 kvm, Bruksareal: 150 kvm

U . etasje/kjeller:
Sekundærrom: 47 m²: Gang m/trapp, åpent kjellerrom, verksted  og bod

1. etasje:
Bruksareal: 53 m².
Primærrom: 51 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, trapperom, bad 1.etg, soverom og stue/kjøkken.

2. etasje:
Bruksareal: 50 m².
Primærrom: 50 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang , soverom , bad 2.etg, stue og kjøkken.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

82,9 kvm eiet tomt.

Garasje / Parkering

Alminnelig gateparkering i sentrumsgatene.

Byggemåte

Boligen er oppført med grunnmur av betong/betongblokker, over grunnmur er det yttervegger av ukjent utførelse og
isolering, utvendig kledd med stående kledning. Taket har form som saltak tekket med betongstein. Boligen er av eldre årgang og har generelt behov for oppgraderinger på grunn av alder og slitasje. Det er utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapportens sammendrag fremkommer det som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på. Boligsalgsrapporten følger vedlagt. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang i Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på boligen. Porsgrunn kommune kommenterer at dette ikke var vanlig på byggetidspunktet for denne boligen. Det foreligger imidlertid ferdigattest på bygging av ark på bolighus datert 23.09.1968.

Barnehage / skole i området

Barnehager
Brevik barnehage (1-5 år) 0.8 km
Kjellerstua familiebarnehage (0-6 år) 4.7 km
Stokkevannet barnehage (0-5 år) 4,6 km

Skoler
Brevik skole (1-7 kl.) 0.5 km
Heistad barne- og ungdomsskole (1-10 kl.)  5.2 km
Sandøya Montessoriskole (1-7 kl.)  2.2 km
Tveten ungdomsskole (8-10 kl.)  9.6 km
Stridsklev ungdomsskole (8-10 kl.) 10.1 km
Bamble videregående skole 5,2 km
Porsgrunn videregående skole Sør 14.2 km

Adgang til utleie

Det er kun en bruksenhet i boligen.Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Peisovn i stuen og vedovn i kjeller. Ellers elektrisk oppvarming, samt peisovn i stuen. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. (laveste klasifisering). Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 15 288,- for 2022. I dette inngår gebyr for vann, avløp, renovasjon, eiendomsskatt og feiing/tilsyn. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift i overgangen til nytt år.

Eiendomsskatt

Det er i Porsgrunn kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget på kr. 939.300,-  vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig. Eiendomsskatten ligger i de kommunale avgiftene.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 686 062 pr.31.12.2021.
Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 469 821 pr. 31.12.2021.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Vernestatus: B
Sefrakregistrert: Ja
(alle utvendige endringer må avklares med kommunen)

Boligen er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen er i følge Porsgrunn kommune regulert til følgende:

Brevik med indre havn og deler av øya (13.9.2012) Bevaring kulturmiljø
Brevik med indre havn og deler av øya (13.9.2012) Sentrumsformål

Utsnitt avplan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Pågående planarbeid: Nei
Vernestatus: B
Sefrakregistrert: Ja
(alle utvendige endringer må avklares med kommunen)

Konsesjonsgrense 0 er innført i denne delen av kommunen, det vil si boplikt på alle boligeiendommer. Eiendommen forutsettes derfor benyttet til helårsbolig.

Konsesjon / Odel

Konsesjonsgrense 0 er innført i denne delen av kommunen, det vil si boplikt på alle boligeiendommer. Eiendommen forutsettes derfor benyttet til helårsbolig.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutt som følger eiendommen:

Rettigheter på 3806-80/76(Bjørkegata 23)

Dagboknummer 453-2, tinglyst 10.01.2001.  
Rett til å sette opp port på nærmere angitte vilkår.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Porsgrunn kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.  Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 45 23 08 63 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Torgbakken 12, 3950, Brevik, Gnr. 80 bnr. 75 i Porsgrunn kommune

Oppdragsnummer

90-22-0037

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners Telemark sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.