Stathelle

Solrik tomt i skjærgården - tett på sjøen - velkommen til Brevikstrand - en tilgjengelig perle - båtplass!

Tomt. 1 - Brevikstrand - Strandsletta , 3967 Stathelle

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Per Arne Helland
Per Arne Helland Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner
Jørn Eik-Nilsen
Jørn Eik-Nilsen Eiendomsmegler MNEF / Daglig leder / Partner

NABOLAGSPROFIL

93%

eier sin egen bolig

71%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

71%

har bolig på over 120 kvm

30%

av boligene er nyere enn 20 år

30%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 587 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 91
Bruksnummer 57
FINN.no 310307330
Sist endret 11.07.2023 03:02
Prisantydning 1 490 000,-
Totalpris 1 528 619,-

Beregnet totalkostnad

1 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 38 619,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 528 619,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Brevikstrand!

Meglerhuset Telemark har gleden av å presentere denne nydelige tomten i Skjærgårdsidyllen Brevikstrand. Brevikstrand er en perle i Telemark-skjærgården med nærhet til både by og sjø. Sommerlig idyll med bølgeskvulp og måkeskrik. Den type sted som skaper livslange minner. Å kunne tilby en solrik tomt midt i denne idyllen, synes vi nesten er for godt til å være sant. Men sant er det, og vi nøler derfor ikke med å kalle Brevikstrand for en helt unik mulighet.

Hvorfor bygge nytt?
- Du får tilpasset boligen etter eget behov.
- Boligen er i forskriftsmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Kjøper får rett til å leie båtplass i Strandsletta Båthavn.

Innhold

Tomten vil leveres byggeklar med vei, vann og kloakk til tomtegrensen.

Tomt nr.1:                 587,1 kvm    -       Pris kr. 1.490.000,-


Til info: Arealer mål vil kunne avvike da oppmålingen er utført på reguleringsplan ved tomtenes grenser og ikke basert på sosi-oppmåling.

Beliggenhet

Brevikstrand er en perle i Telemark-skjærgården. Sommerlig idyll med bølgeskvulp og måkeskrik.  Den type sted som skaper livslange minner. Å kunne tilby en solrik tomt midt i denne idyllen, synes vi nesten er for godt til å være sant. Men sant er det, og vi nøler derfor ikke med å kalle Brevikstrand for en helt unik mulighet.

Beliggenheten med utsikt mot sjøen som skaper ro i sjelen. Den gir også nær optimale solforhold fra morgen til kveld, og to minutters gangavstand til båtplass og bademuligheter. Her blir det mulig å  bygge bolig som utnytter og utfyller sine omgivelser, samtidig som de skiller seg ut.

En tilgjengelig perle
Brevikstrand ligger i Bamble kommune, på kysten mellom Langesund og Kragerø. Området er svært attraktivt for både fastboende og hytteeiere - stille, rolig og med en fantastisk skjærgård.

Fra Brevikstrand er det kort vei til lokale matbutikker, og bare ti minutter til Valle eller Stathelle med bil. Til Oslo er bilavstanden 2 timer og 20 minutter, til Drammen 1 time og 38 minutter og til Tønsberg kun 1 time og 3 minutter. Fra E18-kjøringen ved Stathelle tar det ti minutter å kjøre.

siktbrevikstrand.no

Fritidstilbud
Gå inn på nettsiden:
http://www.bamble.kommune.no/
Her finner man totaloversikt over alle aktiviteter, tjenester, kultur- og servicetilbud i Bamble kommune.

Løpende kostnader

Tilknytningsgebyr vann/avløp kr. 125,- pr tilknytning til Bamble kommune for boligeiendommer.

Kommunale avgifter faktureres direkte fra kommunen ved tilkobling. Kommunale avgifter stipuleres for en vanlig enebolig til ca kr.25.000,- per år. De kommunale avgiftene omfatter vann- og avløpsgebyr, eiendomsskatt, renovasjonsgebyr samt feie- og tilsynsavgift. Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av, størrelse på bolig, forbruk og eventuelle kommunale endriner av gebyr/avgift.

Adkomst

Fra Rugtvedt/Stathelle: Følg gamle- E 18 mot Kristiansand. Ta av ved skilt til Valle og følg veien til du kommer til Brevikstrand. Etter campingplassene får du tomteområdet på venstre side. Fellesvisninger vil bli skiltet med våre visningsskilt. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt enda. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Tomten  er regulert til boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse i følge reguleringsplanen for Strandsletta vedtatt av Bamble kommune 27.05.2020. Reguleringsplanen ligger vedlagt i salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med kommunen.

Fra reguleringsplanen:

1. Feltene kan bebygges med frittliggende småhusbebyggelse i form av eneboliger og tomannsboliger. Det kan gis unntak for en tomt i felt BFS2, jf §3.3.

2. Det tillates saltak, pulttak og flate tak på boligene. Saltak skal ha en takvinkel på mellom 15 og 37o.

3. Boliger innenfor BFS1 - BFS3 i samme gruppe tilpasses hverandre i form og farge.

4. Maksimal tillatt grad av utnytting er %BYA = 30 %.

5. Parkering og uteoppholdsareal skal være i henhold til bestemmelsene i kommuneplan for 2014-2025.

6. Maksimal tillatte byggehøyder:
Ved saltak: 9m mønehøyde og 7m gesimshøyde.
Ved pulttak: øvre gesimshøyde 8 meter og nedre gesims 7 meter.
Ved flate tak: øvre byggehøyde 7 meter.
Maksimal mønehøyde/øvre gesims på garasje er 5 meter.
Høydene skal måles ut fra gjennomsnittlig eksisterende terreng på tomten. Bebyggelsen skal i størst mulig grad tilpasses terrenget.

7. Arker og takoppløft kan tillates når disse er under 1/3 av takets lengde.

8. Garasjer skal ha samme stil som bolig med tanke på takform og materialer. Garasjer kan plasseres utenfor gitte byggegrenser.
Reguleringsplan for Strandsletta SIDE 5 AV 8

9. Forstøtningsmurer kan settes i formålsgrense og tomtegrense.

10. Der terrenget tillater dette, skal boliger som kan ha alle hovedfunksjoner på inngangsplan, bygges med trinnløs adkomst fra parkering og slik at de er egnet for bevegelseshemmede.

Etablering av bolig på eiendommen er et tiltak som er underlagt søknadsplikt etter plan og bygningsloven. Det er kommunen som behandler søknaden. Det er kjøper selv som står ansvarlig for søknad om tiltak på eiendommen, og oppfordres derfor til å sette seg inn i gjeldende regelverk.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til helland@partners.no eller SMS: 45 23 08 63 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle arealangivelser er hentet fra kommunens kart. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg..

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Tomt. 1 - Brevikstrand - Strandsletta, 3967, Stathelle, Gnr. 91 bnr. 57 i Bamble kommune

Oppdragsnummer

90-23-0069

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart.  Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners Telemark sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.