Åmli - Vikstøyl Hyttegrend

Sjarmerende hytte m/sommerstue - fine utsiktsforhold og attraktiv beliggenhet - "usjenert og for seg selv"

Vikstøyl hyttegrend 136 , 4865 Åmli

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Per Arne Helland
Per Arne Helland Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig / Partner
Lotte Strand Jonsmyr
Lotte Strand Jonsmyr Eiendomsmeglerfullmektig
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 66 m²
Bruksareal 73 m²
Tomt 1 000 m² / Festet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 1980
Gårdsnummer 24
Bruksnummer 66
Energimerking G
FINN.no 322866174
Sist endret 08.11.2023 11:49
Prisantydning 950 000,-
Totalpris 987 669,-

Beregnet totalkostnad

950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-)) 12 550,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 37 669,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 987 669,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Eiendommen ligger usjenert til i naturskjønne omgivelser. Vikstøyl Hyttefelt er et middels stort hyttefelt i Åmli kommune og er flittig brukt sommer som vinter. Her er etablerten velforening som organiserer med brøyting og løypekjøring om vinteren. Om sommeren er det opparbeidetet flott fellesareal ved Øvre Fugltjønn der hyttefolk samles til bading, fisking og sosialtsamvær. Hytten ligger i et åpent og nydelig terreng. Solrikt og fritt beliggende med turområder rett på utsiden.

Innhold

Hytte over et plan som inneholder: Vindfang, stue/kjøkken, 2 soverom, bad/vaskerom, toalettrom og utestue/sommerstue.

Utstyr

Hytta har ikke innlagt strøm, men enkelt solcelleanlegg.

Ikke innlagt vann. Det er avløpsrør av plast, gråvann til grunn. Avløpsrør er samlet under hytte og ledet ut til
grunn fra krypkjeller.

Det er gassbeholder til kokeplate og kjøleskap plassert i krypkjeller. Gassrør i tak/under stubbeloft fra beholder ved luke/åpning og frem til kjøkken.

Veggmontert dusj med batteripumpe til å pumpe oppvarmet vann fra kjele.

Formullingstoalett/utedo.

Det er i stue/kjøkken påkoblet en rentbrennende vedovn fra Dovre.

Standard

Denne hytta har en normal enkel hyttestandard og er sentralt plassert i hyttefeltet. Det er en fin atmosfære og godt å komme inn i denne hytten, og det er lett å finne både ro og hygge framfor den åpne peisen. Her kan man fortsette som før med den gamle hyttetilværelsen, eller man kan påkoste og oppgradere etter eget ønske og behov. Beliggenheten forsvarer en oppgradering både hva gjelder bruksverdi og pengeverdi ved framtidig salg. Hytten  inneholder: vindfang, stue/kjøkken, 2 soverom, bad/vaskerom, toalettrom og utestue/sommerstue. Det foreligger boligsalgsrapport i.f.m salget og det henvises til denne for detaljert teknisk vurdering.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i naturskjønne omgivelser. Vikstøyl Hyttefelt er et middels stort hyttefelt i Åmli kommune og er flittig brukt sommer som vinter. Her er etablerten velforening som organiserer med brøyting og løypekjøring om vinteren. Om sommeren er det opparbeidetet flott fellesareal ved Øvre Fugltjønn der hyttefolk samles til bading, fisking og sosialtsamvær. Flott turterrengmed gode bær forekomster i nærmiljøet. 7-8 km til landhandel i Gjøvdal. Ca. 50 minutters bilveg til Gautefall Skisenter og ca. 20 km til Åmli. Se ellers kart i prospekt om avstander til
destinasjoner rundt.

Gå inn på nettsiden:
http://www.amli.kommune.no/
Her finner man totaloversikt over alle aktiviteter, tjenester, kultur- og servicetilbud i Åmli kommune.

Felleskostnader

Det er pliktig medlemskap i velforening. Årlig avgift utgjør kr. 2 200,- og inkluderer velforeningskontigent og veiavgift Homdromsveien. Dette inkluderer brøyting og vegavgift. Veiavgift Bogenveien kr. 1.055,-.

Løpende kostnader

Ny eier må påregne seg faste/variable kostnader for drift og vedlikehold, og faste utgifter vil i stor grad variere etter eget forbruk, ønsker og avtaler.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK (TG3)

Utvendig - Balkonger, terrasser og rom under balkonger:Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
Terrasse/platting har dragere av antatt gamle telefonstolper under bjelkelag. Dragere er morkne/råtne og står foran utskifting.


AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK (TG2)

Utvendig - Nedløp og beslag: Det er påvist avvik i beslagløsninger. Det er ikke takrenner på overside av hytta. På nedre side er det ikke takfotbeslag ned i takrenner på sommerstue. Anbefaler å montere komplette beslag på hele taket. Også å montere beslag i overgang tak/vegg på øvre side mot sommerstue.

Utvendig - Veggkonstruksjon:

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT
Tekniske installasjoner - Vannledninger.
Tekniske installasjoner - Elektrisk anlegg.
Ikke innlagt strøm. Enkelt solcellepanel til belysning.

Utvendig - Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.

Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn: Det er registrert symptom på aktivitet fra skadedyr Bemerkning på eier forteller at det har, for ca 30 år siden vært stokkmaur i konstruksjonen i området rundt matkjeller. Dette er utbedret via skadedyrforsikring.

Innvendig - Radon: Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig - Krypkjeller: Det er begrenset ventilering/luftgjennomstrømning i krypkjeller.

Spesialrom - Overflater og konstruksjon - Wc: Lufting/avtrekk av toalett er noe mangelfull, anbefaler å montere ventil for innluft ved gulv og avtrekksventil av rommet ved/over tak.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:

28. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet som f.eks.
rotter, mus, maur eller lignende? Ja, maur - se takstmannen kommentar.

Boligens areal

Primærrom: 66 kvm, Bruksareal: 73 kvm


1. etasje:
Bruksareal: 73 m².
Primærrom: 66 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:Vindfang, stue/kjøkken, 2 soverom,
bad/vaskerom, toalettrom og utestue/sommerstue

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Eiendommen ligger nær Vikstøyl i Gjøvdal. Fra Åmli sentrum kjøres fylkesveien mot Øy ogTreungen. Ca. 3 km nord fra Åmli tas det til venstre Gjøvdal. Etter ca 10 km tas det til høyre ved "Homdrom". Etter ca 1,3 km er det en bom. Fra bommen følges veien til parkeringsplass. Kjør deretter over parkeringsplassen, og fortsett rett frem langs vannet til du får hytten på høyre side, som er merket med "til salgs"plakat fra Meglerhuset & Partners Telemark.

Tomt

Areal: 1 000 kvm, Eierform: Festet tomt, Utløpsår feste: 2059
Eierform: Punktfestet tomt som regnes med arealer på et dekar. Hytta ligger på en sjarmerende tomt høyt i terrenget uten innsyn fra nære hyttenaboer. Gode solforhold hele dagen. Naturtomt i slakt hellende terreng. Tomta har fjell, plen, noe småskog og lyng i bunnvegetasjonen utenom det arealet som er opparbeidet bygninger og terrasse.

Utløpsår feste: 2059
Festeavgift: kr. 3.003,-.
Punktfestet tomt som ikke er oppmålt.

Festeavtalen er på 80 år regnet i fra 30.10.1979.

Festeavgiften er kr.3.003 ,- pr. år og betales forskuddsvis.

Festeavgiften ble sist regulert i 2019, og denne kan reguleres hvert 10. år i henhold til konsumprisindeksen.
Festeavtalen utløper 30.10.2059.

Grunneier, Knut, Astrid Merete, Karin Therese og Kine Maren Homdrom, må samtykke til overdragelsen. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Melding vil bli sendt til grunneier straks etter salget.

Festeren har ikke adgang til å drive forretningsmessig virksomhet på tomta, så som varesalg, herbergevirksomhet o.l.

Kopi av lov om tomtefeste kan fås ved henvendelse til megler.

Når festeavtalen utløper kan festeren kreve festet forlenget for 20 år av gangen så lenge hytta er i god stand. Fester kan alternativt kreve tomten innløst dersom vilkårene for innløsning i tomtefesteloven er oppfylt (finnes unntak fra innløsningsretten). Ved en evt. forlengelse løper festeforholdet videre på samme vilkår, men bortfester har rett til å kreve et "engangsløft" av festeavgift regulert til 2 % av råtomteverdien, maksimalt på kr. 12.842,- i år 2020 pr. dekar tomt. Beløpet reguleres årlig iht. KPI. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Festekontrakten ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Tomtefesteloven § 16.Fysisk råderett
Ved feste av tomt til bustadhus og fritidshus har festaren same fysiske råderett over festetomta til bruk innanfor festeføremålet som ein eigar har, så langt ikkje anna fylgjer av det som er avtalt. Er det avtalt at festaren ikkje kan hogge ned tre på tomta, kan festaren likevel krevje at bortfestaren i rimeleg mon tek bort tre som hindrar utsikt eller på annan måte er til ulempe, og setje seg imot hogst av tre som bør verte ståande for trivnaden si skuld. Er det ikkje sagt noko i avtala om storleiken på tomta (punktfeste), gjeld føresegnene i andre punktum for eit areal på eitt dekar (daa), medrekna der huset eller husa står og høveleg avrunda etter tilhøva på staden.

Garasje / Parkering

Kjørbar vei hytteveg (med 4-hjulstrekk) hvor det kan parkeres. Vinterparkering på stor felles parkeringsplass.

Byggemåte

Hytten er oppført på pilarer av leca til fast fjell og på pilarer av betong. Det er støpt opp vegger/murer av leca og av naturstein mellom pilarer av leca. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har stående bordkledning. Det er kontrollert opp i kledning, og det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledninger og montert musesperre. Takkonstruksjonen er saltak med sperrer som ligger an på yttervegger, innvendige bærevegger og åser av tre. Synlig luftespalter opp i gesimsen. Skråhimlingen er en lukket lukket konstruksjon og
har derfor ingen inspeksjonsmulighet. Taket er inspisert fra bakkenivå. Undertak med rupanel som er tekket med shingel. Ny shingel i 2021, lagt oppå gl. shingel. Vindskier av tre med isbordbeslag av plastbelagt stål. Det er også lagt beslag av plastbelagt stål over mønet. Malte vinduer i tre m/isolerglass og løse sprosser på opprinnelig hytte. På tilbygd sommerstue vindu i tre m/enkelt glass, glasstein og plast. Malte dører i tre. Tett inngangsdør og dør til utvendig bod. Dør til sommerstue er en terrassedør m/vindu og enkel stenging med skyvebolt. Dørene er generelt i god stand. Terrasse på 7 m² foran sommerstue er med impregnerte bjelker, terrassebord og rekkverk i
tre, rekkverk er nymalt. Det er overbygd inngangsparti på 8 m² med fjell og heller av naturstein. Terrassen er generelt sett i bra stand. Terrasse/platting på 5 m² foran inngang til utvendig bod. Det er utarbeidet en boligsalgsrapport for eiendommen. Rapporten er en teknisk gjennomgang av boligen og angir eventuelle byggetekniske avvik. I rapportens sammendrag fremkommer det som takstmannen mener kjøper må være særskilt oppmerksom på. Boligsalgsrapporten følger vedlagt. Interessenter må sette seg inn i denne, samt teksten som står under diverse i salgsoppgaven før bud inngis.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Oppvarming

Vedovn i stuen. Dersom det er rom i boligen som ikke har vegg/fastmonterte ovner, så følger det heller ikke med ovner i disse rommene.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. (laveste klasifisering). Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).

Kommunale avgifter

Kr. 1.785,-  I dette inngår det avgift for renovasjon. Eiendomsskatt 0 kr. i 2023 (dersom det innføres igjen blir det 1268 kr.)

Formuesverdi

Ved verdsetting skal du fastsette formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi

Regulering

Eiendommen er regulert tilfritidsformål. Reguleringsplan:Vikstøyl midtre, vedtatt 10.09.1970.

Eksisterer det planforslag som berører eiendommen: Nei
Eksisterer det igangsatt planlegging som berører eiendommen: Nei

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

Dagboknummer 1136, tinglyst 07.02.1980 -  Bestemmelse om veg  
Bestemmelse om hugst m.v.
Gjelder feste

Dagboknummer 1136, datert 07.02.1980 -  Festekontrakt - vilkår  
festetid: 80 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 750
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
KONTRAKTEN KAN IKKE OVREDRAS/UTLEIES UTEN SAMTYKKE FRA
HJEMMELSHAVER/UTLEIER
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Dagboknummer 774337, tinglyst 27.09.2007 - Jordskifte  
Sak nr. 03/2003-19.00 og 14/2003-09.00 - Homdrom
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere
 
Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 4217-24/66, 4217-24/103, 4217-24/105, 4217-24/106, 4217-24/107, 4217-24/108, 4217-24/109, 4217-24/114, 4217-24/115, 4217-24/116, 4217-24/117, 4217-24/118, 4217-24/119, 4217-24/123, 4217-24/124, 4217-24/125, 4217-24/126, 4217-24/127

Dagbonummer 1136, tinglyst 07.02.1980 Best. om adkomstrett  
Rettighetshaver:Knr:4217 Gnr:24 Bnr:66 Fnr:44  
Bestemmelse om garasje/parkering
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Privat felles bomveg fra veg til Gjøvdal ved Homdrom ca 3,6 km til stor parkering, 200 m opp til mindre parkeringsplass med vannpost. Kjørbar hytteveg (med 4-hjulstrekk) 700 m til hyttevegg.  Felles borevann på hyttefeltet.  Ikke avløp.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Alt innbo og løsøre følger med i handelen, med unntak av personlige gjenstander.  Dette overleveres som forevist på visning, og kan ikke være gjennstand for reklamasjon i ettertid.

Hytta selges uten videre rydding og rengjøring

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis. Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Sammen med Tryg har vi skreddersydd boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger - enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, renteforsikring - for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig - samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til oppgjøret for kjøpesummen for boligen. Megler/meglerforetak mottar honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 45 23 08 63 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Vikstøyl hyttegrend 136, 4865, Åmli, Gnr. 24 bnr. 66 Fnr. 44 i Åmli kommune

Oppdragsnummer

90-23-0092

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners Telemark sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.