Rakkestad

Rakkestad - Småbruk på ca. 6.3 mål tomt. Stor låve, stabbur, garasje og uthus. Godt tilrettelagt for hestehold.

Bærbyveien 130 , 1894 Rakkestad

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Patrik Kolshus
Patrik Kolshus Eiendomsmegler MNEF / Partner
Elin Westerby
Elin Westerby Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Type Enebolig / Selveier
Primærrom 114 m²
Bruksareal 120 m²
Bruttoareal 150 m²
Tomt 6 304 m² / Eiet tomt
Soverom 2
Byggeår 1920
Gårdsnummer 26
Bruksnummer 14
Energimerking G
FINN.no 181083292
Sist endret 02.07.2020 14:37
Prisantydning 2 950 000
Totalpris 3 037 914
Ligningsverdi 540 233,-

Beregnet totalkostnad

2 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 73 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 950 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 172,- (Pantattest kjøper) -------------------------------------------------------- 87 914,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 037 914,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Enebolig:
1. etg.: Entré/hall, bad/wc, kjøkken, stue og spisestue.
2. etg.: Gang, kott og 2 soverom.

Beliggenhet

Dette er et tidligere gårdsbruk som ligger idyllisk og landlig til øst for Rakkestad sentrum, i Rakkestad kommune. Området består alt vesentlig av spredt boligbebyggelse og landbruksarealer. Avstanden til Rakkestad sentrum, hvor det er skoler, barnehager, idrettsanlegg, offentlige kontorer, butikker etc er ca 4 km.
Rakkestad kommune er en av de store landbrukskommunene i Norge. Rakkestad sentrum er omkranset av store skoger og flere fiskevann for de store naturopplevelsene. Sentrum inneholder flere butikker, bl. a vinmonopol, skobutikk og sportsbutikk.
Kommunen har tre barneskoler: Bergenhus i sentrum, Kirkeng skole i Degernes og Os. I sentrum finnes også Rakkestad Ungdomsskole. Det går i underkant av 1000 elever i grunnskolen i Rakkestad. For videregående utdanning må ungdommen til en avnabokommunene, mange går på Mysen videregående skole. Kommunen har flere barnehager.
Rakkestad kommune ligger midt i Østfold med kort avstand til nærliggende byer. Avstanden til Oslo er ca. 8 mil og til Fredrikstad ca. 4 mil. Sarpsborg er ca. 2,5 mil ifra Ved ungdomskolen i Rakkestad ligger Rakkestadhallen. Rakkestadhallen er ny flerbrukshall med to håndballbaner med mye aktivitet for mange idretter

Tomt

Areal: 6 304 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Enkel garasje og for øvrig meget god plass på tunet.

Forsikring

Premie: 9663

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1920

Antall soverom

2

Byggeår

1920

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest i kommunens arkiver. Kun tilbygget er byggeanmeldt.

Boligens areal

Primærrom: 114 kvm, Bruksareal: 120 kvm, Bruttoareal: 150 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 120 m².
Primærrom: 114 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Hall, bad/wc, kjøkken, stue og spisestue.
2. etasje:
Bruksareal: 40 m².
Primærrom: 35 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 2 soverom og gang.  
Stabbur:
ca. 55 kvm.
Låve:
ca. 494 kvm.
Byggeår: ca. 1930.
Garasje:
ca. 35 kvm.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Hele eller deler av boligen kan fritt leies ut  til boligformål. For utleie av deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan- og bygningsloven om varig oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.

Oppvarming

Elektrisk og ved.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 16 000 kwh.
Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 16 000,- pr. år.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 12 535 pr. år Eiendomsskatten beløper seg til kr. 7.182,- og inngår i ovenstående sum.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 540 233 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 944 837 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen ligger i landbruks-, natur- og friluftsområde der det er mulighet for oppføring avny spredt bebyggelse ihht til opplysninger fra Rakkestad kommune som ligger vedlagt i prospektet. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen. Egenerklæring om konsesjonsfrihet må undertegnes pga. tomtestørrelsen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:
1841/900009-1/3  Best. om adkomstrett  
01.11.1841  
rettighetshaver:Knr:3016 Gnr:26 Bnr:1  
Rett til drift og kjørsel
 
1913/900198-1/3  Bestemmelse om veg  
19.12.1913 
rettighetshaver:Knr:3016 Gnr:26 Bnr:1  
 
1980/309550-1/3  Erklæring/avtale  
17.11.1980 
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Privat vei, vann og avløp. Eiendommen har septiktank.
Det opplyses fra kommunen at alle eiendommer som ikke har en godkjent kloakkrenseløsning vil få pålegg om å installere dette. For denne eiendommen er pålegget ikke sendt ut og det er foreløpig uklart når pålegget vil komme, men sannsynligvis i løpet av en 2-års periode.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til pk@partnersio.no eller SMS: 45 88 64 00 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fastpris. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr.6.500,-, tilrettelegging. kr. 9.900,-, internettannonsering kr. 14.900,-, For visninger er det avtalt kr. 1.875,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Det er ikke foretatt takstrapport på eiendommen, kjøper oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagpersonell.
Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra informasjon fra selger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.