Ørje

Fritidstomt på 1184 kvm i naturskjønne og rolige omgivelser

Engsåsen 17 , 1870 Ørje

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Anette Mandfloen Strøm
Anette Mandfloen Strøm Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Elin Westerby
Elin Westerby Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Type Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 184 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 118
Bruksnummer 47
FINN.no 182463935
Sist endret 22.06.2020 14:54
Prisantydning 290 000
Totalpris 311 414
Ligningsverdi 136 000,-

Beregnet totalkostnad

290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 7 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 290 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 21 414,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 311 414,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Hvorfor bygge nytt

- Du får tilpasset boligen etter eget behov.
- Boligen er i forskriftmessig stand med mange års reklamasjonsfrist.
- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.
- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.
- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Beskrivelse

Tomten er på 1 184 kvm beliggende høyt og fritt i skogterreng med utsikt mot Eng gård.Tomten er regulert for fremtidig fritidseiendom. Her bygger du i landlige og idylliske omgivelser, samtidig som det er 18 km til Ørje sentrum med sentrumsgater, butikker, og det Ørje sentrum har å by på.
I tettstedet finnes blant annet bank, rådhus, apotek, Marker skole, spisesteder, butikker og bibliotek.
Marker kommune er en Mot-kommune med aktiviteter for barn og ungdom som for eksempel UKH (Ungdommens kulturhus) og ulike lagsporter. Av større arrangement finnes blant annet ØGB (Ørje gummibåtfestival), "Ørjes store fiskepris", kanallekene, frimarked, tivoli og konserter. 6 km øst for sentrum ligger Ørje Tollsted. Ørje er den viktigste innfallsporten til Norge og Oslo fra Stockholm.
Ørje er kjent for kanalmuseum og dampbåtklubb. Engebret Soot lagde i 1849 Norges første sluseanlegg på Ørje, med en total høydeforskjell på 10 meter. Slusene er plassert mellom Rødenessjøen og Øymarksjøen, som er en del av Haldensvassdraget.
Haldenvassdraget går i retning mot sør gjennom kommunen. Landskapet domineres av de langstrakte innsjøene Rødenessjøen og Øymarksjøen. Ørjeelva mellom de to sjøene ble kanalisert i 1860, og her ligger kommunesenteret Ørje. Rundt sjøene er de beste jordbruksområdene, og ellers er Marker en av Østfolds viktigste skogbrukskommuner med store skogsområder

Beliggenhet

Tomten er beliggende i rolige og naturskjønne omgivelser. Gangavstand til Stora Lee. ca 1,3 km til Rørvik Camping med kiosk, båtplasser og yrende sommer liv. Eiendommen ligger høyt og fint i skogsterreng med utsikt mot Eng gård og landbruksarealer. Fritt, høyt og tilbaketrukket fra byenes støy og trafikk. Gode  turterreng i området. Det er kort vei til Svenskegrensen. Ca. 14 km til Ørje sentrum med dagligvarebutikker, post, bank og div. småforretninger og kafeer.

Formuesverdi

Formuesverdi kr. 136 000 pr. 31.12.2018.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen  er regulert til fritidsbebyggelse iht Reguleringsplan med navn Hyttefelt Eng, del 1 som er vedtatt 30.03.2004 samt reguleringsbestemmelser for Marker kommune. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med Marker kommune.
Det tillates inntil en hytte og ett uthus pr. tomt. Byggehøyde skal maksimalt være 1 etasje. Loft/hems som ikke overstiger 1/3 av underliggende etasje er tillatt. Anneks/gjestehytte tillates ikke. Samlet bruksareal for hytte og uthus ikke overstige 110 kvm. Bruksareal for uthus skal alene ikke overstige 15 kvm. Uthus skal ikke oppføres og innredes på en slik måte at de er egnet for varig opphold eller overnatting. Samlet areal for terrasse (både overbygde og åpne) skal ikke overstige 30 kvm. Parkering skal skje på egen grunn til hver hyttetomt. Dette gjelder også eventuell besøksparkering.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til as@partnersio.no eller SMS: 93 02 08 58 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte takstrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.