Slitu

Slitu - Attraktiv og flat tomt på hele 1.772 kvm i etablert boområde, regulert til bolig. Bra potensial!

Morstongveien , 1859 Slitu

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Elin Westerby
Elin Westerby Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Anette Mandfloen Strøm
Anette Mandfloen Strøm Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

89%

eier sin egen bolig

66%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

53%

har bolig på over 120 kvm

33%

av boligene er nyere enn 20 år

37%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 1 772 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 102
Bruksnummer 117
FINN.no 182861056
Sist endret 13.04.2021 13:43
Prisantydning 1 890 000
Totalpris 1 951 242

Beregnet totalkostnad

1 890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 61 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 951 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Nylig fradelt tomt hvor det står igjen en garasje. Eldre reguleringsplan som legger opp til 25 % utnyttelse.
I "Kommuneplanens arealdel Eidsberg 2015-2027" står å lese følgende;
Retningslinjer til § 5.1.1
a. Det bør planlegges for noen større og familievennlige boliger på bakkeplan i alle større utbyggingsprosjekter.
b. Eneboliger skal ha minimum tomtestørrelse på 700 m2.
c. Ved fortetting i eksisterende boligområder skal minimum tomtestørrelse for eneboliger være 500 m2.
d. Flermannsbolig (inntil 4-mannbolig) skal ha minimum tomtestørrelse på 1000 m2.
e. Ved fortetting i eksisterende boligområder skal minimum tomtestørrelse for flermannsbolig være 700 m2.

Beliggenhet

Dagligvarehandelen kan gjøres ved Morenen kjøpesenter som ligger ca. 500 meter fra tomten. Her finnes en stor Coop Obs, samt Obs bygg og et variert utvalg av butikker. Ønsker du ytterligere servicetilbud kan Mysen tilby flere matbutikker, kjøpesenter og hyggelige butikker og spisesteder. Det er også kort vei til bymessige fasiliteter og servicetilbud i Askim og Ski, og kun en halv times kjøring til Töcksfors Shoppingcenter med søndagsåpne butikker og flere spisesteder.
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste holdeplass er Morenen som ligger ca. 500 meter fra tomten. Med bil fra Slitu tar det ca. 8 min til Mysen, 9 min til Askim, 34 min til Töcksfors, 28 min til Ski, 50 min til Oslo S og 60 min til Fredrikstad.
Fra eiendommen er det gangavstand til Tenor barneskole, og skolebussordning til Eidsberg ungdomsskole. Det finnes videregående skole i Askim og Mysen, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Formuesverdi

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Mysen:
Kjør nye E-18, retning Askim. Ta av første avkjøring mot Slitu, og følg Morstongveien forbi OBS! Eiendommen kommer da på venstre side. Blir skiltet ved visning, se etter visningsskilt.
Fra Oslo/Askim:
Kjør nye E-18 mot Mysen/Stockholm. Ta av til høyre mot Slitu før Mysen. Ta første rundkjøring til venstre, og fortsett rett frem i neste rundkjøring. Følg Morstongveien forbi OBS! Morenen og eiendommen ligger deretter på venstre side av veien.
Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål og følger reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan "Slitu Nord". Bebyggelsen skal være 1.etasje, der terrenget tillater det kan det tillates at loft innredes til beboelsesrom. Utnyttelsesgraden er 25% BYA. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst se reguleringsplan eller ta kontakt med megler.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til ew@partnersio.no eller SMS: 99 42 46 69 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle utvendige arealangivelser er hentet fra vedlagte dokumenter fra kommunen Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Eier

Trond Henrik Dahl Christina Kristensen

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.