Båstad - Eikebergåsen

Hytte med enkel standard og stort oppgraderingsbehov - Usjenert beliggenhet i skogfelt - Bilvei frem til feltet

Eikebergåsen 18 , 1866 Båstad

VISNINGER

4. juli mandag kl. 15:00-16:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Anette Mandfloen Strøm
Anette Mandfloen Strøm Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Elin Westerby
Elin Westerby Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

81%

eier sin egen bolig

46%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

65%

har bolig på over 120 kvm

18%

er barnefamilier

40%

er gift

Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 39 m²
Bruksareal 39 m²
Tomt 927 m² / Eiet tomt
Soverom 1
Byggeår 1964
Gårdsnummer 738
Bruksnummer 26
FINN.no 262385239
Sist endret 28.06.2022 15:19
Prisantydning 200 000,-
Totalpris 206 342,-

Beregnet totalkostnad

200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 5 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 200 000,-)) -------------------------------------------------------- 6 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 206 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Eikebergåsen 18 er en eldre fritidsbolig med enkel standard. Hytta bærer preg av manglende vedlikehold og har behov for gjennomgående, omfattende oppgraderinger.
 
Hytta består av kjøkken, stue, soverom og bod.
Uthus på tomten er rivningsbart og devis rast sammen.
Tomten er eiet, på hele 927 kvm.
 
Eiendommen ligger i et skogsområde hvor det er gode turmuligheter rett utenfor hyttedøren. Kort vei også til Sandstangen og Stiklatjern med gode bademuligheter. 35 km til Lillestrøm, 25 minutter til Fetsund og ca. 49 minutter til Oslo.
 
Velkommen til visning!

Innhold

Kjøkken, stue, soverom, bod.
Annet: Krypekjeller
 
Uthus på tomten er rivningsbart og devis rast sammen.

Generelt

Hytta har generelt stort oppgraderingsbehov, og vesentlige kostnader på påberegnes.
 
Gulv: Lakkert tregulv furu/gran.
Vegger: Malt panel
Himling: Malt panel

Stue

Stue og kjøkken ligger i åpen løsning. Plass for spisebord og ønskelig sofamøblement. Rommet har vedovn, ukjent om denne er brukbar.

Kjøkken

Kjøkken med eldre, enkel innredning. Det er delvis avdelt mot stue med benk og overskap. Benkeskap med avrenningsbeslag. Dobbel
skylleekum. Koketopp med glassbluss. Frittstående kjøl/frys. Det er ikke tilkoblet vann til kjøkken. Ingen kjøkkenventilator.

Bad

Enkelt baderom med dusj og trolig forbrenningstoalett. Ikke tilknyttet vann, men synlige vannledninger på vegg utenfor.

Soverom

Hytta har 1 soverom med i dag 4 sengeplasser og plassbygd skap.

Uteareal

Overbygd veranda på ca. 19 kvm i forbindelse med inngangspartiet.

Beliggenhet

Fritidsbolig beliggende på Eikebergåsen. Det er ca. 3,5 km fra hytta til Båstad, med spisested, dagligvare og bensinstasjon. Eiendommen ligger i et skogsområde hvor det er meget gode turmuligheter. Kort vei også til Sandstangen og Stiklatjern med gode bademuligheter. 35 km til Lillestrøm, 25 minutter til Fetsund og ca. 49 minutter til Oslo.

Løpende kostnader

Kostnad til felles vedlikehold av vei må påberegnes.
Usikkert om det er vel i området og eventuell velkostnad.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
 
- Utvendig > Taktekking: Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen og undertak.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
 
- Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. Det er påvist skader i beslagløsninger. Takrenner/nedløp har store lekkasjer. Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra
taknedløp ved grunnmur.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
 
- Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur. Det er ingen lufting i konstruksjonen. Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
 
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft : Konstruksjonene har omfattende skjevheter. Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
 
- Utvendig > Vinduer: Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke. Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
 
- Utvendig > Dører: Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
 
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen. Konstruksjonene har omfattende skjevheter.Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
 
- Utvendige trapper: Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
 
- Innvendig > Overflater: Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente. Må påregnes full innvendig oppussing. Overflater er
generelt hele foruten hull i vegg i stue med synlig isolasjon.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
 
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 20mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Målt høydeforskjell på over 30 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 3 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
 
- Innvendig > Krypkjeller: Det er påvist synlig vann i krypkjeller eller synlige tegn på innsig av vann i krypkjeller. Det er manglende fuktsperre på bakken.
Krypkjelleren har risiko for ytterligere skadepotensiale.
Kostnadsestimat : 50 000 - 100 000
 
- Kjøkken > Overflater og innredning: Kjøkkeninnredningen er av eldre dato, og den mangler bruksfunksjoner/løsninger som er forventbart på et kjøkken.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
 
- Kjøkken > Avtrekk: Det er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
Kostnadsestimat : Under 10 000
 
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank.
Kostnadsestimat : Under 10 000
 
- Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold.
Kostnadsestimat : Under 10 000
 
- Tomteforhold: Terreng faller inn mot bygning.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
 

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:

- Innvendig > Pipe og ildsted: Det er påvist at pipe har sprekker og riss.
- Innvendig > Innvendige dører:  Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører. Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
- Tekniske installasjoner > Varmesentral:  Varmekilder må suppleres.
- Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter:  Grunnmuren har sprekkdannelser.
 
Overnevnte er kun utdrag fra rapporten, dokumentet må leses i sin helhet.

Boligens areal

Primærrom: 39 kvm, Bruksareal: 39 kvm
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Kjøkken, stue, soverom.
 
Uthus på tomten er rivningsbart og devis rast sammen. Areal er derfor ikke oppgitt.
    
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 927 kvm, Eierform: Eiet tomt

Parkering

Ukjent, trolig benyttet lomme nedenfor sti til hytta. Ikke tinglyst parkeringsrett.

Byggemåte

Saltak tekket med takpapp, mosegrodd. Ukjent alder, må skiftes. Takrenner og nedløp. Må skiftes ut. Antatt bindingsverk med utvendig liggende
kledning. Antatt fra byggeåret. Ukjent isoleringsgrad og om det er isolasjon i yttervegger. Åpen del i innervegg i stue viser isolasjon. Ukjent om det er kun lokalt eller isolering i hele hytta. Det er registrert skjevheter i takkonstruksjon, spesielt rundt pipe. Takkonstruksjon må utbedres.
Eldre trevinduer med enkle glass. Ukjent alder, antas fra byggeåret eller eldre. Innerdør er benyttet som hovedytterdør. Enkel boddør til krypkjeller. Dør til antatt vaskerom/dorom er forblendet innvendig. Overbygd veranda med konstruksjoner i treverk. Ca. 19 kvm. Rekkverk er lavt og dårlig.
Svai/svikt i fundamentering på sydsiden av terrassen. Utvendig trapp i betong fra terreng til veranda/inngangsdør.
 
Ref. tilstandsrapport utført av Kjeserud boligtakst.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger hverken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen.
Manglende midlertidig og brukstillatelse eller ferdigattest vil ikke ha noe å betydning for ny eier opplyser kommunen.

Adgang til utleie

Ingen kjente begrensninger for utleie til fritidsformål.

Oppvarming - Teknisk

Vedovn i stue, tilstand uvisst. Ingen ytterligere fyringskilder i hytta foruten en frittstående radiator.
Ventilasjon via lufteventil i stue, kjøkken og soverom.
En eldre varmtvannsbereder er plassert i bod under terrasse, antatt ikke i bruk.
Sikringsskap: Skrusikringer. 3 kurser. Det elektriske anlegget er ikke vurdert.

Energimerking

Frittstående bygninger under 50 kvm er unntatt plikt om energimerking.

Energiforbruk

Energiforbruk er ikke stipulert.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 3 080 pr. år Beløpet inkluderer renovasjon og feiing.

Formuesverdi

Formuesverdi kr. 157 007 pr. 31.12.20
 
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
 
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i uregulert område, eiendommen er i kommuneplanen avsatt til "Fritidsbebyggelse, nåværende". For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:
Rettigheter på andre eiendommer:
 
Rettigheter på 3014-738/3
Rettigheter i eiendomsrett
 
1965/1354-1/1  Bestemmelse om veg  
05.05.1965 
rettighetshaver:Knr:3014 Gnr:738 Bnr:26  
Bestemmelse om vannrett
 
Rettigheter på 3014-738/3
Rettigheter i eiendomsrett
 
1965/2675-1/1  Bestemmelse om veg  
08.09.1965 
rettighetshaver:Knr:3014 Gnr:738 Bnr:26  
Bestemmelse om vannrett
 
Vennligst ta kontakt med megler eller se prospekt for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann/avløp. Synlig vannledning på utvendig yttervegg til "toalettrom."
 
Tinglyst veirett, der kostnad til vedlikehold skal fordeles. Enkel, gjengrodd sti opp til hytta.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
 
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
 
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
 
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Eikebergåsen 18, 1866, Båstad, Gnr. 738 bnr. 26 i Indre Østfold kommune

Oppdragsnummer

91-21-0016

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Indre Østfold sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.