Skiptvet - Glenne

Solrik fritidseiendom nær Glomma - Eiet tomt på hele 2,2 mål - Strøm, sommervann, kjørevei helt frem - Rett til båtfeste

Aasen 6 , 1816 Skiptvet

VISNINGER

30. juni torsdag kl. 17:00-18:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Elin Westerby
Elin Westerby Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Anette Mandfloen Strøm
Anette Mandfloen Strøm Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

79%

eier sin egen bolig

67%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

65%

har bolig på over 120 kvm

33%

er barnefamilier

35%

er gift

Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Primærrom 43 m²
Bruksareal 56 m²
Tomt 2 274 m² / Eiet tomt
Soverom 2
Byggeår 1971
Gårdsnummer 16
Bruksnummer 69
Energimerking G
FINN.no 262359696
Sist endret 24.06.2022 14:26
Prisantydning 1 100 000,-
Totalpris 1 138 742,-

Beregnet totalkostnad

1 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 38 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 138 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

2 soverom, stue/kjøkken, gang, vindfang, bad.
Annet: Anneks på ca. 13 kvm.

Standard

Bad: Belegg på gulv, panel på vegger og himling.
Vindfang: Teppe på gulv, panel/glassfelt på vegger og panel i himling.
Mellomgang, kjøkken/stue, soverom 1 og 2: Tregulv, panel på vegger og himling.
Innvendig har boligen furu fyllingsdører.

Kjøkken

Innredningen består av profilerte over- og underskap, heltre benkeplate med helstøpt servant med 2 kummer. kjøle- og fryseskap, komfyr med ventilator over.
 
Det anbefales å montere lekkasjestopper og komfyrvakt.

Bad

Det er belegg på gulv, panel på vegger og himling. Badet er utstyrt med helstøpt servant med innredning, forbrenningstoalett og dusjkabinett.
Ventilasjon: Det er ventil på vegg men ikke luftespalte under dør, noe det skal være for å få tilstrekkelig med tilluft.
Rommet har panelovn på vegg.
 
TG3:
Sluk, membran og tettesjikt: Rommet har ikke sluk og det er synlig vinylbelegg som tettesjikt.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

TG2:
- Overflater Gulv : Det er påvist at gulvoverflaten har sprekker. Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Ventilasjon: Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Uteareal

Fra stuen er det utgang til østvendt terrasse på ca. 15 kvm. Ved inngangspartiet er det i 2021 oppført vestvendt markterrasse på ca. 20 kvm. Tomten er forøvrig opparbeidet med plenareal, naturtomt og diverse beplantning.

Beliggenhet

Aasen 6 er en fritidsbolig med beliggende i et etablert og rolig hytteområde på Glenne i Skiptvet kommune. Hytten ligger usjenert til med
bilvei helt fram til eiendommen. Solrik, fin tomt med nærhet til Glomma.

Løpende kostnader

Skaar fellesvel kr. 2.250,- pr år.
Øvre Skaar vel kr. 500,- årlig/ved behov.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 utover tidligere nevnte punkter under standard:
   
- Utvendig > Taktekking: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på taktekkingen og undertak.
- Utvendig > Nedløp og beslag: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på renner/nedløp/beslag. Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Utvendig > Veggkonstruksjon: Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
- Utvendig > Takkonstruksjon/Loft: Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten. På nedsiden av pipen på innsiden er det eller så har
det vært fukt innsig.
- Utvendig > Vinduer: Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne. Vinduglass i stuen er sprekt.
- Utvendig > Dører: Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå. Dette gjelder terrassedøren.
- Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger: Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
- Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn: Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik. Det ble registrert noe gulvknirk.
- Innvendig > Pipe og ildsted: Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe. Rør i pipen bør forlenges.
- Innvendig > Krypkjeller: Det er manglende fuktsperre på bakken.
- Tekniske installasjoner > Varmtvannstank: Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
- Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg.
 
Overnevnte er kun udtrag fra rapporten, dokumentet må leses i sin helhet.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
 
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun av ufaglært / egeninnstats. Maling.
 
6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker, pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende?
Ja. Rør i pipe bør forlenges.
 
Overnente er kun utdrag fra erklæringen, dokumentet må leses i sin helhet.

Boligens areal

Primærrom: 43 kvm, Bruksareal: 56 kvm
Følgende rom er oppgitt som primærrom: 2 soverom, stue/kjøkken, gang, vindfang, bad. 

Anneks på ca 13 kvm er medtatt i totalt bruksareal.
 
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 2 274 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på tomten.

Byggemåte

Bygget er fundamentert på fjell og komprimerte masser av stein og sand. Når gulvkonstruksjonen i sin helhet ligger over terrengnivå og er antatt plassert på sprengsteinsfylling eller andre drenerende masser, er det som regel ikke nødvendig med drensledning. Hytta er fundamentert på påler til fjell Terrenget rundt boligen er tilnærmet flatt og bygningen vurderes å ikke være spesielt utsatt for tilsig av overflatevann.
 
Taktekkingen er av pappshingel og taket er besiktiget fra bakkenivå. Renner, nedløpsrør er av plast. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra
byggeår og stående bordkledning. Etasjeskiller er av trebjelkelag. Bygningen har krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv. Takkonstruksjonen har sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass. Isolerglassene er fa 1990. Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre.
 
Ref. tilstandsrapport utført av Stian Pettersen.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige. Det foreligger bygningstegninger.

Adgang til utleie

Ingen kjente begrensinger for utleie til fritidsformål.

Oppvarming

Boligen har mursteinspipe vedovn og åpen peis. Øvrig oppvarming er elektrisk.
   
Innvendige vannledninger er av plast. Det er koblet til sommervann til hytta som er koblet til innvendig. Det foreligger ikke godkjenning for dette. Nærmere undersøkelser anbefales. Det er ikke installert avløp i hytta. Bygningen har naturlig ventilasjon. Varmtvannsberederen er montert i skap på badet. Varmtvannsberederen er på 116 liter. Sikringsskapet er oppført i vindfanget med kursfortegnelse og skrusikringer. Strømmåleren er montert på yttervegg. Det er montert brannvarslere samt montert brannslukningsapparat i hytta.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
 
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruk er ikke stipulert.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 2 645 pr. år Beløpet inkluderer renovasjon og feieravift

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 244 830 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til "fritidsbebyggelse, nåværende".
 
Tomten ligger innenfor hensynssone for fare for kvikkleire, temakart K1.
 
Faresone, Ras- og skredfare (H310_):
Innenfor områder vist som hensynssone skred- og / eller ras skal tiltak ikke godkjennes før det foreligger fagkundig geoteknisk rapport med ROS-analyse / farevurdering som dokumenterer at de til enhver tid gjeldende kvikkleireveileder 7/2014 fra NVE. Unntatt fra kravet er mindre  tiltak etter pbl § 20-3. se Juridisk bindende K1 temakart for geoteknisk vurdering.
 
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vei, vann eller avløp i henhold til informasjon fra Skiptvet kommune.
Eiendommen har adkomst via privat vei. Vei adkomsten er sikret gjennom tinglyste rettigheter.
Eiendommen har vannforsyning fra privat nett (sommer vann). Det er koblet til sommervann til hytta som er koblet til innvendig. Det foreligger ikke godkjenning for dette.
Det er ikke innlagt avløp, det er montert forbrennings toalett. Det skal i følge takstmann i 2023 etableres gråvanns anlegg på feltet.

Tilbehør

Hytta blir ikke ryddet og rengjort ytterligere til overtagelse. Alt av møbler, løsøre og tilbehør medfølger. Selger forbeholder seg retten til å ta med seg personlige eiendeler og tilbehør.
   
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
 
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
 
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til as@partnersio.no eller SMS: 93 02 08 58 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Bygget er ikke utført med radonsperre. I følge NVE Radon aktsomhetskart så ligger eiendommen i et moderat til lav område med radon.
 
Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
 
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
 
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
 
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
 
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
 
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Aasen 6, 1816, Skiptvet, Gnr. 16 bnr. 69 i Skiptvet kommune

Oppdragsnummer

91-22-0044

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Indre Østfold sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.