Ørje

2 Solgt! 13 boligtomter ved Øymarksjøen - Gode solforhold og sjøutsikt - 3 km til Ørje sentrum - Mulighet for båtplass

Vardeveien , 1870 Ørje

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Elin Westerby
Elin Westerby Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

84%

eier sin egen bolig

77%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

65%

har bolig på over 120 kvm

6%

av boligene er nyere enn 20 år

34%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 1 383 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 86
Bruksnummer 134
FINN.no 319374878
Sist endret 27.09.2023 10:45
Prisantydning 920 000,-
Totalpris 944 342,-

Beregnet totalkostnad

920 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 920 000,-)) -------------------------------------------------------- 24 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 944 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Sjelden mulighet! 13 boligtomter i Lihammeren ved Øymarksjøen, ca. 3 km fra Ørje sentrum.

Adresse:                    | Størrelse:     |   Pris
Vardeveien 6             |   1160 m²     |  SOLGT
Vardeveien 8             |   1244 m²     |  SOLGT
Vardeveien 10           |   1384 m²     |  Kr. 920.000,-
Vardeveien 12           |   1391 m²     |  Kr. 920.000,-
Vardeveien 14           |   1198 m²     |  Kr. 920.000,-
 
Eikeliveien 21            |   1473 m²     |  Kr. 820.000,-
Eikeliveien 23            |   1593 m²     |  Kr. 820.000,-
Eikeliveien 25            |   1624 m²     |  Kr. 820.000,-
Eikeliveien 27            |   1407 m²     |  Kr. 820.000,-

Hammerveien 17     |   1801 m²      | Kr. 720.000,-
Hammerveien 21     |     999 m²      |  Kr. 370.000,-
Gnr. 86 Bnr. 132       |   1165 m²      |  Kr. 180.000,-
Gnr. 86 Bnr. 133       |   1151 m²      |  Kr. 180.000,-
  
Se tomtekart i prospektet for å se de ulike tomtenes beliggenhet på feltet. Flere av tomtene får god utsikt til sjøen og meget gode solforhold.

Beliggenhet

Se tomtekart i prospektet for å se de ulike tomtenes beliggenhet på feltet. Flere av tomtene får god utsikt til sjøen og meget gode solforhold.
 
Feltet har idyllisk og tilbaketrukket beliggenhet i Lihammeren ved Øymarksjøen. Det er ca. 3 km til Ørje sentrum, der du finner alt man måtte trenge av butikker, servicetilbud, kafeer, samt skole og barnehager. Fine turområder rett i nærheten. Gå f.eks populær opparbeidet sti til Lihammer fort, med fin utsikt over Ørje. Det er merket natur/kultursti fra E18 til fortet. Stort løypenett i Fjella både sommer og vinter med opparbeidede skiløyper. Ørje er kjent for slusene i Haldenvassdraget med kanalmuseum. Fra Ørje er det ca. 90 km til Oslo og ca. 6,5 km til riksgrense Sverige. Lihammeren badeplass ligger innen kort gangavstand, på vestsiden av Lifjorden. En langgrunn badestranden som ofte har høy badetemperatur.

Tomteareal

Vardeveien 6 - 1160 m²    
Vardeveien 8 - 1244 m²   
Vardeveien 10 - 1384 m²    
Vardeveien 12 - 1391 m²    
Vardeveien 14  - 1198 m²    
 
Eikeliveien 21 - 1473 m²    
Eikeliveien 23 - 1593 m²   
Eikeliveien 25 - 1624 m²    
Eikeliveien 27 - 1407 m²    
 
Hammerveien 17 - 1801 m²    
Hammerveien 21 - 999 m²     
Gnr. 86 Bnr. 132 - 1165 m²   
Gnr. 86 Bnr. 133 - 1151 m²
  
Alle tomtene er oppmålt, matrikkelbrev fås av megler.
 
Bebyggelse iht. gjeldende regleringsbestemmelser, se vedlagte detaljreguleringsbestemmelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ved oppføring av ny bolig må det søkes Marker kommune for tillatelse til tiltak. Det må også søkes om midlertidig brukstillatelse/ferdigattest hos Marker kommune når arbeider er sluttført.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes etter fradeling og bygging.
 
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
 
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Tomtene er er regulert til boligformål og følger bestemmelsene til reguleringsplan "19730001 - Lihammeren".  Utnyttelsesgraden skal ikke være over 15% BYA, ekslusiv egen garasje/evt. dobbelgarasje. Det skal være 2 garasjeplasser på tomten i tillegg til garasjeplassen(e)
Felles møneretning skal overholdes. Bygningene skal ha en enhetlig og harmonisk utførelse.
 
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Sammen med Tryg har vi skreddersydd boligkjøperpakke slik at du kan være trygg på at du har alle forsikringene du trenger. Enten du har kjøpt hus, leilighet eller hytte. Denne gunstige pakken fra Tryg inkluderer også juridisk hjelp hvis du oppdager feil og mangler ved boligen utover det som er opplyst om. Boligkjøperpakken inneholder innboforsikring, renteforsikring for situasjoner der kjøper ikke får solgt nåværende bolig, samt en flytteforsikring for alle de tre boligtypene. For hus og hytte omfatter den i tillegg bygningsforsikring hvor kostnader for å reparere eller gjenoppbygge huset ditt er inkludert. Les mer om forsikringen i produktark for Boligkjøperpakke som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Boligkjøperpakken må tegnes senest i forbindelse med kontraktsmøte. Kjøper mottar ingen særskilt faktura for Boligkjøperpakken siden kostnaden det første året legges til oppgjøret for kjøpesummen for boligen. Megler/meglerforetak mottar honorar for denne formidlingen.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 99 42 46 69 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Fiberkabel ligger klart til alle tomtene med unntak av tomtene gnr. 86, bnr. 75, bnr. 132 og bnr. 133.
 
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
 
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
 
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave med vedlegg. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 
 
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  
 
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
 
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
 
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
 
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
 
Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
 
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Vardeveien 6, 1870 Ørje - Gnr. 86 Bnr. 143
Vardeveien 8, 1870 Ørje - Gnr. 86 Bnr. 142
Vardeveien 10, 1870 Ørje - Gnr. 86 Bnr. 141
Vardeveien 12, 1870 Ørje - Gnr. 86 Bnr. 144
Vardeveien 14, 1870 Ørje - Gnr. 86 Bnr. 140
     
Eikeliveien 21, 1870 Ørje - Gnr. 86 Bnr. 136
Eikeliveien 23, 1870 Ørje - Gnr. 86 Bnr. 137
Eikeliveien 25, 1870 Ørje - Gnr. 86 Bnr. 138
Eikeliveien 27, 1870 Ørje - Gnr. 86 Bnr. 139
 
Hammerveien 17, 1870 Ørje - Gnr. 86 Bnr. 145
Hammerveien 19, 1870 Ørje - Gnr. 86 Bnr. 75
 
Gnr. 86 Bnr. 132 - Adresse foreløpig ikke gitt
Gnr. 86 Bnr. 133 - Adresse foreløpig ikke gitt

Oppdragsnummer

91-23-0046

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
 
Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Indre Østfold sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.