Ski

2 Solgt! Moderne og lekre boliger m/høy kvalitet - Garasje og takterrasse - Sentralt med nærhet til Follobanen

Klokkerudveien 2 , 1400 Ski

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Elin Westerby
Elin Westerby Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

73%

eier sin egen bolig

71%

av eiendommene har pris over 5 mill

23%

har bolig mellom 60-120 kvm

79%

av boligene er eldre enn 20 år

40%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Eierseksjon
Bruksareal 142 m²
Tomt 1 598 m² / Fellestomt
Soverom 4
Byggeår 2023
Gårdsnummer 116
Bruksnummer 22
FINN.no 303729033
Sist endret 25.09.2023 10:29
Prisantydning 10 490 000 - 10 590 000,-
Totalpris 10 546 012 - 10 646 012,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
A1 4 142 m2 10 490 000,-
B1 4 142 m2 10 590 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Sentralt, men tilbaketrukket i Ski skal det nå bygges 4 moderne boliger med mange fine og gjennomtenkte kvaliteter. Boligene blir over 2 etasjer med medfølgende garasjeplass, biloppstillingsplass og fine uteplasser med meget gode solforhold. Både husene og garasjene har moderne utforming med flatt tak. De 2 boligene får begge privat takterrasse.

Boligene i Klokkerudveien 2 er bygget med kvalitet i tankene og har moderne, stilige interiør. Fra de lyse og romslige stueområdene til de komfortable soverommene, vil dere føle dere hjemme i disse boligene fra første stund.
 
Boligene leveres nøkkelferdige. Gjennomgående god standard med blant annet kjøkken fra Rotpunkt, flislagte bad med 60 x 60 fliser, 1-stavs parkettgulv i alle oppholdsrom. Godt med vindusflater i hele boligen.

Beliggenheten i barnevennlige Klokkerudveien i Ski er perfekt for familier som ønsker et trygt og rolig nabolag, samtidig som de ønsker nærhet til alt byen har å tilby. Her kan dere nyte rolige kvelder hjemme, eller ta en kort togtur inn til Oslo for å utforske alt hovedstaden har å tilby.

Kort fortalt

- Gjennomtenkte, moderne boliger
- Garasjeplass og biloppstillingsplass foran garasjen
- Balkong og uteplass på bakkeplan, begge boligene får takterrasse på hele 42 kvm
- Gode og store vindusflater
- Stue og kjøkken i åpen løsning
- 1-stavs parkett i alle oppholdsrom
- Kjøkken fra Rotpunkt med mange valgmuligheter
- Peisovn Aduro 9-5 Lux i de store boligene
- Godt med plass for sofaløsning og spisebord
- Flislagte bad
- 4 fine soverom med garderobeskap
- Automatsikringer og jordfeilbryter
- Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
- Mulig for tilvalg og endringer

Hvorfor kjøpe nytt?

- Boligen er i forskriftmessig stand med 5 års reklamasjonsfrist
- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger
- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først
- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid
- Fastpris - ingen «budkrig»
- Lave omkostninger (ikke dokumentavgift av kjøpesum, kun av tomteverdi)

Forventet fremdrift

Rammetillatelse og IG for riving av eksisterende bolig er gitt. IG må også søkes kommunen før bygging kan iverksettes. Overtagelse kan forventes ca. 10-12 måneder etter byggestart.

Beliggenhet

Bo landlig men sentralt med under 2 km til Ski stasjon med Follobanen som tar deg til Oslo S på 12 minutter. Med 200 meter til nærmerste busstopp er det effektiv og enkel pendleravstand til hovedstaden eller omkringliggende områder. Nærmeste barnehager ligger innen 500 meter, kort gangavstand også til barneskole (1,2) km. I Ski sentrum har du Storsenter og alt man måtte trenge av butikker og servicetilbud.

Bebyggelsen

Det er planlagt totalt 4 enheter fordelt på 2 bygg. Prosjektet vil bli organisert som ett boligsameie. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Areal

Bruksareal: 142 kvm
 
Klokkerudveien 6: (SOLGT)
Klokkerudveien 8: 142,2 kvm
Klokkerudveien 10: 142,2 kvm
Klokkerudveien 12: (SOLGT)
  
Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.
  
Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 04.05.2023. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Tomten vil bli seksjonert slik at hver enkelt enhet får sin egen definerte eiendom. Øvrig blir det fellesareal. 
 
Tomten opparbeides i henhold til leveransebeskrivelse, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Parkering

Hver av boligene får 2 parkeringsplasser. 1 garasjeplass og 1 biloppstillingsplass på tomten.

Internett / TV

Det leveres 1 stk. TV uttak med tilhørende stikkontakter iht. forskrift, fritt plassert etter kjøpers ønske. For TV/bredbånd legges 1 stk. 50 trekkerør fra innvendig sikringsskap frem til stolpe/tilknytningspunkt ved vei. Kjøper må selv besørge bestilling/tilknytning av tv/data og evt. teleløsninger.  Kapasitet/ledig punkt må selv avklares av kjøper med leverandører.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli avholdt tilvalgsmøter med hver av underleverandørene i prosjektet. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.
 
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.
 
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett sameie på eiendommen, og ved kjøp av bolig medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.
 
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Vei/Vann/Avløp

Boligene vil være tilknyttet offentlig vei via privat vei, og offentlig vann og avløp via private stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er inkludert i kjøpesummen.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt boligen. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til boligformål og følger reguleringsplan "Kontra og skoghus", eldre reguleringsplan.
Eiendommen omfattes av kommuneplan Nordre Follo 2023-2034. Eiendommen er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse, nedlagsfelt drikkevann, bevaring kulturmiljø, ras- og skredfare. Deler av tomten ligger innenfor gul støysone.
 
Utbyggingen hensyntar reguleringen og kommuneplanen. Det foreligger geoteknisk vurdering som bekrefter at områdestabiliteten er vurdert som tilstrekkelig for planlagt tiltak mht. NVE veileder 1/2019. Notat kan fås ved henvendelse til megler.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Oppgjør

Kjøpesummen + omkotninger skal i sin helhet innbetales til overtakelse.
 
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
 
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.
 
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave).
 
Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 150.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
 
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Klokkerudveien 2, 1400, Ski, Gnr. 116 bnr. 22 i Nordre Follo kommune
 
Boligene får nye adresser, de nye adressene er Klokkerudveien 6, 8, 10 og 12, 1400 Ski. Det tildeles et seksjonsnummer til hver bolig.

Oppdragsnummer

91-23-9000

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.