Brumunddal

Stor og byggeklar tomt i Byflaten med Mjøsutsikt - Ingen klausul om hustype/leverandør - Her kan du bygge drømmehuset!

Lundbergvegen 16 , 2385 Brumunddal

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
John Morten Engø
John Morten Engø Faglig leder / Eiendomsmegler
Lill Cathrin Vaule Dagrød
Lill Cathrin Vaule Dagrød Eiendomsmeglerfullmektig / backoffice

NABOLAGSPROFIL

65%

eier sin egen bolig

44%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

64%

har bolig på over 120 kvm

25%

er barnefamilier

30%

er gift

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 901 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 21
Bruksnummer 38
FINN.no 277783060
Sist endret 21.12.2022 12:24
Prisantydning 1 000 000,-
Totalpris 1 026 372,-

Beregnet totalkostnad

1 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 25 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 000 000,-)) -------------------------------------------------------- 26 372,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 026 372,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Her vil du trives!
Nyetablert boligfelt med fin beliggenhet i rolige omgivelser i Byflaten med flott Mjøsutsikt. Rolig og barnevennlig område med kort gangveg til skole, barnehage så her har barna en trygg skoleveg. Det er også kort veg til bussholdeplass. Det foreligger ingen bestemmelser eller klausul i forhold til valg av husleverandør så her kan du velge fritt så lenge du holder deg innenfor kommunens reguleringsbestemmelser for området, disse ligger vedlagt salgsoppgaven.

Kjøreavstand til Brumunddal sentrum er ca. 5 minutter. Her har du ulike butikker, skoler, småbyhandel, idrettsplass, jernbane samt rikt tilbud av spisesteder. Brummunddal byr på levende gater og torg, blomstrende handel med alt fra kjedebutikker til nisjeforretninger. Den flotte Mjøsparken er et flott frilufts- og rekreasjonsområde ved mjøskanten i Brumunddal og har et rikt tilbud med bla. turområder, lekeapparater, ballspill, skatepark, hundepark, badeplass og matservering.  

For den hundeinteresserte kan det også nevnes at Bokrudstad hundesenter med inngjerdet hundepark ligger kun 2,6 km fra eiendommen.

Det er ca. 7 km til Rudshøgda med bla. Coop OBS, vinmonopol, og bensinstasjon. Fra tomten er det kort kjøreavstand til både fjell og vann for friluftsliv og rekreasjon.

Besøk Ringsakers aldeles egne sjokoladefabrikk og se hvordan håndlaget sjokoladekonfekt blir produsert. Med sentral plassering nær E6 er Kvarstad sjokolade kanskje den søteste attraksjonen langs E6 mellom Oslo og Trondheim. Ringsaker kan også by på både avslappende kulturlandskapet langs Mjøsa, Norges største innsjø, en flott fottur til utsiktspunktet på Høsbjørkampen, topptur til Bangsberget eller følelsen av fjellets frihet på Sjusjøen. Med sykkel, ski eller  tursko kan du velge ditt turmål i skogene fjellet, langs og på vannet.

Beliggenhet

Tomten: Areal: 901 kvm, Eierform: Eiet tomt.
Merk også at deler av huset i Lundbergvegen 14 er kun 2,5 m fra tomtegrensen. Avstandserklæring kan fåes av megler.

Fra eiendommen er det ca. kjøreavstand til:
Brumunddal: 5 min
Rudshøgda: 8 min
Moelv: 16 min
Hamar: 20 min
Gjøvik: 30 min
Lillehammer: 40 min

Løpende kostnader

Ved ferdigstilt bolig må det påregnes utgifter til vann, avløp, renovasjon og eiendomsskatt til Ringsaker kommune.

Adkomst

Se kart. Det er satt opp & Partners Eiendomsmegling skilter på tomten.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ved oppføring av ny bolig må det søkes Ringsaker kommune for tillatelse til tilak. Det må også søkes om
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest hos Ringsaker kommune når arbeider er sluttført.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen omfattes av reguleringsplan for Lundberg, gnr. 21, bnr. 4, veldre fra 1998.
Reguleringsformål for eiendommen er boliger. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel 2014-2025 for Ringsaker kommune. Hvor eiendommen er avsatt/utnyttet til boligbebyggelse, framtidig. Områdene rundt boligen består av
et område regulert til framtidig boligbebyggelse, og det må derfor påregnes at det vil komme opp flere
bygg i framtiden. Det er også et område som er regulert til felles lekeplass for boligområdet. Området på andre siden av boligen
er regulert til Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR). Kjøper bærer ansvar og risiko for at tenkt utbygging blir godkjent av
offentlige myndigheter. Se vedlagte reguleringsplan vedrørende hva slags boliger som kan føres opp, samt utnyttelsesgraden av tomten.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med Ringsaker kommune.

Den aktuelle tomten ligger innenfor område ''2'' som nevnes.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 92 20 22 73 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Lundbergvegen 16, 2385, Brumunddal, Gnr. 21 bnr. 38 i Ringsaker kommune

Oppdragsnummer

95-22-0039

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Hamar sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.