Jaren

Hyttetomt i etablert hyttefelt 3 på Lygna! Umiddelbar nærhet til akebakke og ski in& out! Flotte turområder hele året!

Storbrenna 10 , 2770 Jaren

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Lill Cathrin Vaule Dagrød
Lill Cathrin Vaule Dagrød Eiendomsmeglerfullmektig / backoffice
John Morten Engø
John Morten Engø Faglig leder / Eiendomsmegler
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 064 m² / Fellestomt
Gårdsnummer 299
Bruksnummer 81
FINN.no 327556488
Sist endret 27.11.2023 11:14
Prisantydning 890 000,-
Totalpris 913 622,-

Beregnet totalkostnad

890 000,- (Prisantydning) Omkostninger 22 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 890 000,-)) 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 23 622,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 913 622,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Her har du ei stor hyttetomt beliggende i et etablert hytteområde, felt 3, på populære Lygna. Her er det flotte friluftsmuligheter hele året. Det er kort vei til turløyper og umiddelbar nærhet til ski in & out, akebakke med skibånd og gapahuk. Videre har du sykkelstier, fiskevann, bensinstasjon med ladestasjoner og Lygnasæter Hotell hvis du ønsker en bedre middag.

Tomten er forholdsvis flat med areal på 1064,4 kvm beliggende i åpent skogsterreng. Tomten er en naturtomt og skal i hovedsak bevares som naturtomt. Grunnarbeider må påregnes for ny eier før bygging kan påbegynnes. Tomten har optimale solforhold og når tåka kommer snikende i lavlandet bader fortsatt Lygnalia i sol.

Alle fasiliteter er tilrettelagt med vei, vann og avløp. Privat bilvei frem til tomtegrensen.

Ca. 15 minutter til Gran.
Ca 45 minutter til Gjøvik.
Ca. 1 time til Eidsvoll.
Ca. 1 time og 15 minutter til Lillestrøm.
Ca. 1.5 time til Oslo.
Ca. 1.5 time til Lillehammer.

Beliggenhet

Lygna kan by på flotte omgivelser og ligger ca. 1 times kjøretur fra Oslo. Området er, med alle sine aktiviteter og fasiliteter, et yndet reisemål både sommer og vinter. I sommerhalvåret kan terrenget by på fine turstier, fiskevann, sykkelstier, trasé for rulleski, fatbikeløype, gode jaktmuligheter, samt bær-og soppturer. På vinteren er området snøsikkert med tidlig snø og et flott ski- og friluftsområde med over 200 km oppkjørte løyper som prepareres jevnlig ved behov. Sesongen varer til over påske. Det er eget turkart for Gran med alle løyper, fiskevann og andre fasiliteter. Det arrangeres ofte renn av ulike grener.

Næromådet ellers består av annen fritidsbebyggelse. Enkelte eiendommer er ferdigstilt, mens andre er under oppføring. På Lygnasæter Hotell, kun 2 km fra hyttefeltet, finner du utmerket kro med hadelandsmat og andre gode retter, hotell og bensinstasjon. Nærmeste handelssenter ligger en kort kjøretur fra eiendommen og befinner seg i Brandbu. I Brandbu er det et godt utvalg av forskjellige forretninger som tilfredsstiller de daglige behov.

Løpende kostnader

Vel/forening gebyr ca. 550,- pr. år
Snøbrøyting, vedlikehold vei, serviceavgift ol. Lygnalia Drift kr. 6600,- pr. år.
Listen er ikke uttømmende.

Vann og avløpsgebyr i 2022
Abonnementsgebyr vann per eiendom: 2.218,75
Abonnementsgebyr avløp per eiendom: 2.096,25
Forbruksgebyr for vann pr m3 målt forbruk kr 23,09
Forbruksgebyr for avløp pr m3 målt forbruk kr 37,33
Vannmålerleie pr år kr 500,-. (Det er krav om vannmåler for fritidsbebyggelse)

Tilknytningsgebyr
For vann pr boenhet kr 12.000,-.
For avløp pr boenhet kr 13.000,-.

Gebyrsatsene fastsettes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Det må forventes en økning av vanngebyrene utover prisstigningen, i årene framover.
Det kan bli endringer av systemet framover. Kommunens forskrift skal revideres. Hvilken virkning det eventuelt vil få for fritidseiendommer er for tidlig å si noe om.

Byggesaksgebyr
Fritidsbolig - høy standard, m/innlagt vann - inntil 200 m2 BRA: kr 19.550,- (med ev. tillegg).
Pr/ m² utover 200 m²: kr 42,- pr m2. Der det er flere boenheter, skal det betales et tillegg på 50% for hver enhet f.o.m. 2.enhet
Eiendomsskatt
Bunnfradraget per boenhet for 2022 er 50 000 kroner.
Promillesatsen er satt til 3.
Feie- og tilsynsgebyr kr 350,- pr. år.
For fullstendig prisliste: se www.gran.kommune.no

Adkomst

Lygna ligger ca. 620 meter over havet midt i mellom Hadeland og Toten. Fra Oslo følger man Riksveg 4 til Hadeland og fortsetter i retning nord mot Toten. Når man kommer til Lygnasæter Hotell/Shell tar man av riksvegen. Ta så første avkjøring til høyre og kryss skiparkeringen. Det er skiltet til Lygna Hyttegrender. Hyttetomten ligger ca. 600 meter over havet. Feltet er avgrenset med elektrisk bom.

Eiendommen kan fritt besiktiges på egenhånd eller sammen med megler. Før besiktigelse må det tas kontakt med megler for å få tilgang til hyttefeltet

Ferdigattest / brukstillatelse

Ved oppføring av ny bolig må det søkes Gran kommune for tillatelse til tilak. Det må også søkes om
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest hos Gran kommune når arbeider er sluttført.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område som omfattes av kommuneplan.

Eiendommen er regulert til områdeplan for Hyttefelt Lygna Sør.
Plan-ID: E-229.
Vedtatt: 25.09.2014.

På hver tomt kan det tillates maks BYA = 200 m2. Det tillates oppført 3 bygninger pr tomt. Eventuell sidebygning skal ikke være større enn 50 m2. Innenfor tillatt BYA kan det bygges terrasse på maks 30 m2. Terrassen skal ikke ligge høyere enn 1 meter over terreng. Frittstående plattinger er ikke tillatt. Maksimalt tillatte høyder:
Mønehøyde 6,5 m, gesimshøyde 6 m. Gesims - og mønehøyde regnes fra opprinnelig terreng.
Ved gavlbredde over 12 meter aksepteres ikke saltak. Det skal opparbeides atkomst og to biloppstillingsplasser på hver 18m2 innenfor hver tomt. Biloppstillingsplasser medregnes innenfor total tillatt BYA.

For ytterligere informasjon om hyttefeltets reguleringsbestemmelser se detaljreguleringsplan for Lygna, datert
31.05.2018. Tomten ligger i felt 3.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 92 20 22 73 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler.

Adresse og matrikkel

Storbrenna 10, 2770, Jaren, Gnr. 299 bnr. 81 i Gran kommune

Oppdragsnummer

95-22-0062

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Hamar sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.