• Skippergaten 6A, B og C

  • 3290 Stavern
Prisantydning
5 980 000,-
Totalpris
6 130 842,-
Fellesutgifter
1 362,- (Fellesutgiftene inkluderer: Forsikring på bygningsmassen og brannalarm.)
Leieinntekter
422 941,-
Beregnet totalkostnad
5 980 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
149 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 980 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)


150 842,- (Omkostninger totalt)


6 130 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Forretning (eierseksjon)
Primærrom
210m²
Bruksareal
210m²
Bruttoareal
228m²
Tomt
391m² (eiet tomt)
Etasje
1.
Byggeår
1973
Modernisert
2012
Gårdsnummer
5001
Bruksnummer
16
Seksjonsnummer
3
Energimerking
C
Finn-kode
171369368
Sist endret
  • Visninger

  • Det blir avholdt privatvisninger i juli etter avtale med megler.

Daglig lederEiendomsmegler MNEFPartner

Kristin Sundling

+47 959 20 952

Partner

Knut H. Leinæs

+47 920 53 533

Dokumenter

Salgsoppgave Skippergaten 6A, B og C

Beskrivelse

Leinæs & Partners v/Kristin Sundling & Knut H. Leinæs har gleden av å presentere Skippergaten 6A, B og C.

Meget attraktivt beliggende næringslokaler midt i hjertet av Stavern sentrum med klesbutikk og sushi(take away).

Innhold

Objektet består av 3 næringsseksjoner som er innredet som butikklokaler med lager/spiserom og toalett i bakre del av lokalet.

Til næringsseksjonene medfølger det også en andel i felles bod i sameiet.

Standard

Næringsseksjonene holder gjennomgående god butikkstandard og ble helrenovert i 2012.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i hjertet av Stavern - en perle langs kysten. Stavern er særlig kjent for sitt fantastiske pulserende sommerliv med et variert og godt tilbud av sommeråpne kafeer, restauranter, butikker, gallerier.

Etasje

Næringsseksjonene ligger i 1. etg.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for bruksendring fra kulturhus/forsamlingslokale til forretninger 1. etasje samt fasadeendring.

Eiendommen fikk godkjent bruksendring til forretninger i 2012 og ferdigattest i 2013.

Boligens areal

Primærrom: 210 kvm, Bruksareal: 210 kvm, Bruttoareal: 228 kvm

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Eiendommen er i dag utleid med en årlig leie på kr. 272 938,- eks. mva. for klesbutikken (seksjon 2 og 3), samt kr. 150 003,- eks. mva. for lokalene utleid til sushi-take away (seksjon 1).

Leieforholdet for klesbutikken løper fra 01.06.2019 til 31.05.2022, mens utleien til sushi take away løper fra 01.04.2019 til 31.03.2024.

Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Oppvarming

Elektrisitet.

Det gjøres oppmerksom på at dersom noen av rommene mangler oppvarmingskilde, overtas eiendommen slik den fremstår på visning.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, felleskostnader, forsikring og strøm.

Formuesverdi

Rekvirert, ikke mottatt.

Adkomst

Adkomst direkte fra Skippergaten.

Eiendommen er merket med "Til-salgs"-plakat fra Leinæs & Partners.

Se også kartskissen til høyre i nettannonsen hvor du enkelt får tilgang til veibeskrivelsen til eiendommen. Er du i tvil, ring megler.

Regulering

Eiendommen er regulert til sentrumsformål i kommunedelplan for Stavern by. Eiendommen omfattes av hensynssone H570_2 med formål bevaring kulturmiljø og H710_2 med formål båndlegging for regulering etter pbl. Se kommunedelplan for Stavern by for mer informasjon.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: kristin@leinaes.no eller SMS: 95 92 09 52 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 1,25% beregnet av salgssummen. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 3.125,-. For visninger er det avtalt kr. 2.250,- pr. visning (1 stk. inkludert). Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.