• Håkon Håkonsens vei 6

  • 1850 Mysen
Prisantydning
3 500 000,-
Totalpris
3 588 842,-
Beregnet totalkostnad
3 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
87 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 500 000,-))


88 842,- (Omkostninger totalt)


3 588 842,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Næringsbygg (selveier)
Bruksareal
390m²
Tomt
2 950m² (festet tomt)
Byggeår
1968
Gårdsnummer
154
Bruksnummer
57
Finn-kode
170456047
Sist endret
  • Visninger

  • Etter avtale med megler på 45 88 64 00 eller pk@sydvendtpartners.no

Daglig lederEiendomsmegler MNEFPartner

Patrik Kolshus

+47 45 88 64 00

Salg av eiendommen evt. salg av aksjeselskap

Selger kan også vurdere salg av aksjeselskap(er). Både der hvor eiendommen er innlemmet(veikroa og motellet) og selskapet hvor driften er holdt. Begge selskaper med et fremførbart underskudd.(konferer megler.)

Ved salg av aksjeselskapet med eiendom, som består av veikroa og motellet, så prises aksjene til kr. 1,- hvor det forutsettes innfrielse av selskapets gjeld i forbindelse med overtagelsen. Dette utgjør ca. kr. 4 mill.

Det er laget 2 annonser for eiendommene; hhv. for veikroa(kr. 950.000,-) og motellet(kr. 3.500.000,-).

Innhold

Motellet har idag 38 sengeplasser.

Nåværende eier har fått laget skisser for videre utvikling av eiendommen. Det er vurdert å gjøre om motellet til et leilighetsbygg over 2 etasjer. Dette kan oversende ved henvendelse til megler.

Standard

Eiendommen er greit vedlikeholdt og har en blanding av noe eldre og nyere stil. Trivelige rom, med eget baderom og kabel-TV og internett tilkobling.

Beliggenhet

Sentralt beliggende tett på Momarken Travbane og nye E-18. Meget god eksponering mot innfartsvei til Mysen og rv. 22.

I nærområdet fins næringsvirksomhet, veinett og boligområder. Ligger ca 1 km fra Mysen sentrum med dets fasiliteter.

I Mysen er det togstasjon med forbindelse til Oslo og Ytre Østfold. 500 til E18, hvor man kan kjøre til Oslo på ca 1 time og til Sverige på ca 25 min. Det er flotte turterreng, vinterstid er det skiløyper med kunst snø i nærområdet. Trømborgfjella med flotte turmuligheter både sommer og vinter er en liten svipptur unna. Kort vei til Askim, hvor Østfolds største badeland ligger.

Felleskostnader

Eiendommen har felles vegg mot veikroa som ligger på eget gnr. og bnr. i forkant av motellet. Det må påregnes omlegging av deler av det elektriske anlegget da noe av dette er felles for motell og kro i dag. Kartlegging og bekostning av dette må kjøper påregne.

Festeavgiften deles 50/50 mellom veikroa og motellet. Dette er tatt hensyn til i annonsen. kr. 76.520,- pr. år. gjelder for motellet. Oppgitte kommunale avgifter gjelder for både motell og veikro, og vil således bli lavere ved deling.

Byggeanmeldt

Bygningene er byggeanmeldt:

Nytt inngangsparti motell 1974

Tilbygg motell 1975

Boligens areal

Bruksareal: 390 kvm

Adkomst

Det vil bli skiltet med Sydvendt & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen er regulert til næringsvirksomhet. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt

med megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: pk@sydvendtpartners.no eller SMS: 45 88 64 00 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.