• Strandvegen 88

  • 6200 Stranda
Prisantydning
2 290 000,-
Totalpris
2 348 472,-
Festeavgift
19 116,-
Festeår
2061
Beregnet totalkostnad
2 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 290 000,-))


58 472,- (Omkostninger totalt)


2 348 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Næringsbygg (eierseksjon)
Bruksareal
217m²
Bruttoareal
244m²
Tomt
756m² (festet fellestomt)
Byggeår
1963
Modernisert
2007
Gårdsnummer
20
Bruksnummer
1
Seksjonsnummer
1
Festenummer
1
Energimerking
G
Finn-kode
120934184
Sist endret
  • Visninger

  • Kontakt megler for visning

Eiendomsmegler MNEF

Lars Hellevik

+47 90 18 63 94

Dokumenter

Salgsoppgave Strandvegen 88
Salgsoppgave Strandvegen 88

BRA/PROM

217 / m²

Eierform

Eierseksjon

Boligtype

Næringsbygg

Beskrivelse

Velkommen til Strandvegen 88, populært kalt Næringshagen, på Stranda. Salgsobjektet er en del av seksjonsnummer 1, med muligheter for utkjøp av hele seksjonen og eventuelt tilleggsareal. Objektet går over 2 etasjer, og ble i all hovedsak pusset opp rundt 2010 og 2012. Eiendommen har en svært god beliggenhet med gangavstand til sentrum og en fantastisk utsikt utover Storfjorden! Eiendommen er regulert til forretning, kontor, bolig og industri - og kan derfor bygges om til boligformål under visse forutsetninger, som kan benyttes som både primærbolig og fritidsbolig.

Innhold

Seksjonsdelen går over to etasjer, og inneholder per i dag 4 kontorlokaler. Av rominnhold er det diverse kontor og møterom, samt 2 stk toalettrom, og kantinerom/møterom med kjøkken, som er felles for leietagerne. Kantinen har montert kjøkkeninnredning med integrert platetopp og kjøleskap.

Delen holder en god, innvendig standard med gulvoverflater i hovedsak av fliser, vinyl og laminat, vegger med malte, tapetserte og platekledde overflater, og himlinger kledd med himlingsplater. Hovedetasjen og loftsetasjen er i all hovedsak pusset opp i 2010-2012.

Beliggenhet

Eiendommen har flott beliggenhet like øst for byggefeltet på Hageneset. Nærområdet består i all hovedsak av spredt boligbebyggelse og er både barnevennlig med fotballfelt/lekeplass like ved, og en kort gangavstand til Stranda sentrum. Eiendommen har videre gangavstand til småbåthavn og badested(er). Til Stranda sentrum er det i underkant av 900m, og her finner man blant annet dagligvarerforretninger, kafèer, butikker, frisør, bibliotek og vinmonopol. Det er ellers kun en kort biltur unna skoler og barnehager, og cirka 10 minutter til Strandafjellet.

Gode sol- og utsiktsforhold!

Tomt

Tomten hovedbygget står på er en festet, fellestomt for seksjonene på cirka 756kvm. Tomten er i hovedsak bebygd, med opparbeidet parkeringsareal mot vest, og skrående beskaffenhet ellers. Seksjonsnummer 1 har også festet tilleggsareal mot øst på cirka 2 374 kvm, og dette kan kjøpes ved avtale.

Formuesverdi

Formuesverdi er rekvirert.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Ferdigattest / brukstillatelse

Foreligger ikke i kommunens arkiver.

Boligens areal

Bruksareal: 217 kvm, Bruttoareal: 244 kvm

H.etasje: BRA: 141 kvm, BTA: 160 kvm

L.etasje: BRA: 76 kvm, BTA: 84 kvm

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler. Primærareal er ikke oppmålt av takstmann.

Adgang til utleie

Seksjonsdelen er per i dag utleid til 3 leietakere.

Det er også en kontordel for utleie som står ledig.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter ca. 5 308,- / halvår

(inkluderer vann, avløp og målerleige)

Eiendomsskatt kr 4 240,- / halvår.

Festeavgift ca. kr 10 016,- og 9 100,- / år.

Det må også påregnes utgifter til strøm og forsikring.

Adkomst

Enkel adkomst fra offentlig vei i Strandvegen.

Regulering

Eiendommen ligger i området B/F/K/I 2 (bolig, forretning, kontor og industri), regulert til "Angitt bygge- og anleggsformål kombinert med andre angitte hovudformål" ifl.Områderegulering - Stranda Sentrum, datert 10.03.11.

Reguleringsplan ligger vedlagt prospektet.

Sameie

Sameiet består per i dag av 2 eierseksjoner.

Salgsobjektet er en del av Seksjonsnummer 1, med mulighet for å kjøp hele seksjonen.

Kjøp av del av Snr. 1 vil kreve reseksjonering, og dersom dette nektes er det selgers ansvar og kjøper er fri fra kontrakt.

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Det er ingen fellesgjeld i sameiet.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring, og det er ikke utarbeidet egenerklæringsskjema.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: hellevik@aursnespartners.no eller SMS: 90 18 63 94 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.