Rikke Steneby

Rikke Steneby

Eiendomsmeglerfullmektig

Storgaten 47, 3126, Tønsberg
Bakke Sørvik & Partners, Tønsberg

4
KOLLEGAER

Daglig leder / Eiendomsmegler
Elisabeth S. Bakke

900 55 488

elisabeth@bs-partners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmegler
Preben Rakfjord

924 68 590

preben@bs-partners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmegler
Bjørnar Leirdal

464 45 633

bjornar@bs-partners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmegler
Jeanette Sørvik

902 39 540

jeanette@bs-partners.no

VERDIVURDERING