Partners skreddersyr den beste salgsstrategien for din bolig. Hver bolig har sine unike trekk – og strategien legges etter at vi har befart boligen. På befaring kommer vi hjem til deg og går gjennom boligen. Dette er viktig for å kartlegge muligheter, utfordringer og finne den mest aktuelle kjøpergruppen for akkurat din bolig. På befaringen merker megleren seg informasjon og detaljer som brukes senere i markedsføringen.

I etterkant skal en takstmann befare leiligheten for å gi en teknisk vurdering, samt måle opp leiligheten. All denne informasjonen brukes for å lage annonse og salgsoppgave. Det vi trenger fra deg er at du har klart relevant dokumentasjon om eiendommen til befaringen. Dette kan være dokumentasjon på utførte arbeider i bad eller kjøkken, papirer fra rørlegger, elektriker osv. Befaringen er også grunnlaget for meglers verdivurdering av eiendommen.

Etter å ha sett på flere faktorer, som prisutvikling, snittpriser i området, kvaliteter ved leiligheten, beliggenhet, alder og slitasje, setter vi verdivurdering på boligen din. Tilbud på salg mottar du enten på befaring eller per mail i etterkant.

Oppdragsinngåelse

Du har nå mottatt tilbud på salg og bestemt deg for megleren som skal gjennomføre salget av din bolig. For oss i Partners er det svært viktig at du som oppdragsgiver forstår fasene i salgsgangen og hva det er du betaler for. Vår oppdragsavtale er satt opp i tråd med relevant lovverk, samt etter retningslinjer fra forbrukermyndighetene og Norges Eiendomsmeglerforbund – og er enkel å forstå. I oppdragsavtalen fastsettes betingelsene for salget, meglerprovisjonen og andre utlegg.

markedsføring

God markedsføring er svært viktig for å nå ut til flest mulig potensielle budgivere. Din Partners-megler og du som selger har det samme målet – flest mulig interessenter på visning. Vi innhenter all relevant/nødvendig informasjon om boligen (kommunale avgifter, reguleringskart, informasjon fra forretningsfører, grunnbokutskrift etc). Samtidig bestiller vi takstmann og fotograf, mens du klargjør leiligheten for salg – dette innebærer rydding, eventuelt maling, nødvendige reparasjoner o.l.

Din megler gir deg tips og anbefalinger til hva som bør gjøres før takstmann og fotograf kommer innom boligen. For at vi skal kunne markedsføre din bolig på best mulig måte er det avgjørende at vi har all relevant informasjon om boligen og målgruppene vi bør treffe. Vi skreddersyr blant annet digital markedsføring mot kjøpegruppene som er mest aktuelle for akkurat din bolig. Vi annonserer ellers i tradisjonelle nettannonser og aviser.

I tillegg har vi svært dyktige samarbeidspartnere som kan lage målstyrte digitale annonser via sosiale medier eller drive direkte markedsføring. Alt etter hva som er den beste måten å nå de potensielle kjøperne av din bolig. Vi tar oss av all markedsføring din bolig trenger.

Før visning hjelper din megler deg med å klargjøre boligen slik at den fremstår fra sin beste side. Vi gir deg gode råd og tips og følger opp interessenter som har lastet ned prospekt eller kontaktet megler i forkant av visningen.

På selve visningen stiller megler opp – godt forberedt til alle spørsmål som kan komme. Detaljer er viktige. Mange på visning spør megler om naboer, strømutgifter, hvorfor du flytter osv. Hvis du i forkant gir megler informasjon om dette skaper dette en trygghet for potensielle budgivere – som ofte gjenspeiler seg i flere budgivere – som igjen gir en ekstra hyggelig salgspris.

Budrunden kan være en stressende affære både for selger og budgivere. Hos oss kan du være trygg på at din megler gjør sitt beste for å få med flest mulig interessenter i budrunden, slik at du oppnår maksprisen markedet er villig til å gi.

Mange på interessentlisten har vært på flere visninger og er usikre på hvilken bolig de skal by på. Partners har dyktige og profesjonelle meglere som ser viktigheten av å opptre ryddig og tillitsvekkende, både på visning og i budrunden, nettopp for at interessen folk har vist gjenspeiler seg i bud på boligen.

I budrunden kontakter vi alle interessenter, tar imot bud og holder alle budgivere og andre interessenter løpende orientert. For hvert bud holder vi også deg som selger informert via SMS, slik at du følger hele prosessen tett. Du har også mulighet til å enkelt følge med på budrunden i appen vår «Mitt Hjem».

Når budrunden er over og boligen er solgt er neste steg kontraktsmøte. I forkant av kontraktsmøtet får du oversendt utkast til kjøpekontrakt, budjournal og andre relevante dokumenter. Vi finner en dato som passer deg og inviterer¬ så kjøper til kontraktsmøtet.

Her går vi gjennom kontraktene og svarer på eventuelle spørsmål og uklarheter før kontraktene signeres. Dette er en formalisering av avtalen som ble gjort når budet ble akseptert.

Som i oppdragsavtalen bruker vi kjøpekontrakter som er satt opp i tråd med relevant lovverk, samt etter retningslinjer fra forbrukermyndighetene og Norges Eiendomsmeglerforbund.

Selger og kjøper møtes i boligen på overtagelsen. I forkant av dette har begge parter mottatt skriftlig bekreftelse på at kjøpesum og omkostninger er mottatt på meglers klientkonto. På overtagelsesdagen går dere sammen gjennom boligen og selger viser frem boder, eventuelle fellesarealer m.m.

På overtagelsen skal kjøper godkjenne at boligen er ryddig og rengjort, dere leser sammen av strømmåler og flytter strømabonnement. Selger overleverer samtlige nøkler til kjøper.

Det skal samtidig fylles ut og signeres en overtagelsesprotokoll. Denne kan enten fylles ut fysisk (skjema utleveres på kontraktsmøtet) eller elektronisk, via en link begge parter mottar per sms før overtagelsen.

I Partners har vi profesjonelle oppgjørsavdelinger som sørger for at alt går riktig for seg. Det er store summer i sving og mange fallgruver å gå i når oppgjøret skal tas. Om noe ikke er korrekt utfylt på dokumenter som skal tinglyses (skjøte, hjemmelsdokument, pantedokument etc.) nekter Statens Kartverk å tinglyse – og dokumentet blir sendt i retur. Dette kan forsinke oppgjøret en del – som fort kan gi ekstra kostnader til mellomfinansiering etc.

Vår svært dyktige oppgjørsavdeling sørger for at alle dokumenter er korrekt utfylt før disse oversendes til tinglysing, og er særdeles effektive – slik at du som selger får oppgjøret så snart som mulig.

LA OSS TA JOBBEN FOR DEG

Går du med planer om å selge - ta kontakt med en av våre meglere for en uforpliktende prat.

Bestill verdivurdering