May Helen Arntsen

May Helen Arntsen

Eiendomsmeglerfullmektig

Kjøpmannsgata 52
Olden & Partners, Trondheim

1
EIENDOMMER

2
KOLLEGAER

Eiendomsmegler MNEF
Bjørn Tore R. Strømmen

977 53 638

bts@oldenpartners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmeglerfullmektig
Elisabeth Sandvik

901 44 997

elisabeth@oldenpartners.no

VERDIVURDERING