Henrik Stråkander

Henrik Stråkander

Partner / Eiendomsmegler MNEF

Schweigaards gate 16
Schala & Partners avd. Bjørvika

7
EIENDOMMER

8
KOLLEGAER

Kontorsjef / Eiendomsmegler
Aleksandra Aas

959 05 027

aa@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmeglerfullmektig
Edvin Eikland

416 78 869

ee@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Partner / Eiendomsmegler MNEF
Linus Juell

986 47 721

lj@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Boligkonsulent
Haakon Rieve Kristiansen

480 63 634

hrk@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Partner / Eiendomsmegler
Henrik Jensen

996 92 427

hj@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF
Robin Rodahl

466 92 608

rr@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Boligkonsulent
Dan Eivind Knardahl

922 73 409

dek@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Boligkonsulent
Hanna Skiaker

930 00 035

has@schalapartners.no

VERDIVURDERING