Jonas Wright Olaussen

Jonas Wright Olaussen

Eiendomsmeglerfullmektig

St. Marie gate 112, 1725 Sarpsborg.
Holmskau & Partners

4
KOLLEGAER

Eiendomsmegler / Daglig leder
Caroline Holmskau

469 54 272

caroline@partners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmegler
Helge Børsand

916 62 622

helge@partners.no

VERDIVURDERING
Salgskoordinator
Karen Vestheim

911 80 635

karen@partners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Henrik Lien

482 70 404

henrik@partners.no

VERDIVURDERING