Kristen Fostad

Kristen Fostad

Eiendomsmegler

Moafjæra 8A, 7606 Levanger
Lokalmegleren & Partners, Levanger

13
EIENDOMMER

6
KOLLEGAER

Eiendomsmegler
Simen Børseth Fostad

979 76 172

simen.fostad@partners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmegler
Håvard Garberg

957 71 539

hg@partners.no

VERDIVURDERING
Daglig Leder/Eiendomsmegler
Marius Solli

938 52 492

marius.solli@partners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmegler
Ole Andreas Westerfjell

913 25 851

ole.andreas.westerfjell@partners.no

VERDIVURDERING
Fagansvarlig
Sandra Elise Skjerve

938 50 273

ses@partners.no

VERDIVURDERING