Linus Juell

Linus Juell

Partner / Eiendomsmeglerfullmektig

Schweigaards gate 16 0506 Oslo
Schala & Partners avd. Bjørvika

6
KOLLEGAER

Partner / Eiendomsmeglerfullmektig
Henrik Stråkander

983 00 283

hs@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Eiendomsmegler
Charlotte Davidsen

988 77 457

cd@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Partner / Eiendomsmegler
Mats Ergo

915 66 081

mats@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Avdelingsleder / Partner / Eiendomsmegler MNEF
Robin Rodahl

466 92 608

rr@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Partner / Eiendomsmegler
Henrik Jensen

996 92 427

hj@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Daglig leder / Fagansvarlig / Partner / Eiendomsmegler
Terje Rindal

951 95 135

tr@schalapartners.no

VERDIVURDERING