Sykkylven

Aure Sjøside - 24 selveierleiligheter ved sjøkanten i Sykkylven! Heis, parkering, vestvendt terrasse og super utsikt!

Aure Sjøside - Leilighet 4-4 , 6230 Sykkylven

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Espen Garli
Espen Garli Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

52%

eier sin egen bolig

60%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

47%

har bolig mellom 60-120 kvm

67%

av boligene er eldre enn 20 år

20%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Selveier
Primærrom 92 m²
Bruksareal 95 m²
Soverom 3
Byggeår 2023
Gårdsnummer 15
Bruksnummer 183
FINN.no 229021207
Sist endret 19.08.2021 18:23
Prisantydning 5 500 000
Totalpris 5 638 670

Beregnet totalkostnad

5 500 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 138 670,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 638 670,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Areal

Primærrom: 92 kvm, Bruksareal: 95 kvm
Bruksareal: 95 m².
Primærareal: 92 m².
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: Stuer, bad, kjøkken, ganger og soverom.
Følgende rom vil inngå i prosjektets sekundærrom: Boder.
Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.
Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 30.06.2021. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal og bod på balkong. Boligens balkong og bodarealer i annen etasje er ikke medberegnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen vil få adkomst fra offentlig vei. Eiendommen skal tilknyttes kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Sameiet vil etter konstituering være ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Formuesverdien er ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Estimerte felleskostnader

Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av sameiets felleskostnader. Per overtakelsesdato skal det betales kr. 10 000,- som settes av til startkapital til sameiet.
Felleskostnader blir fastsatt av sameiets styre. Felleskostnader vil normalt dekke blant annet felles bygningsforsikring, forretningsførsel, renhold/trappevask, strøm i fellesarealer, brøyting, evt. vaktmestertjenester, samt avsetning til diverse vedlikehold.
Fordeling av felleskostnader beregnes ut ifra sameiets seksjonsbrøk. Fra lignende ferdigstilte prosjekter har felleskostnader vært i underkant av kr. 30,- per kvm BRA. Dette kan benyttes som et estimat, men endelig kostnad vil avhenge av avtalene som inngås og vedtas av styret i sameiet.
Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er bygget og seksjonert. Sykkylven kommune fastsetter endelige kommunale avgifter og eiendomsskatt og det tas derfor forbehold om dette.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Etasje

4. etasje.

Oppvarming

Leilighetene har oppvarming via vannbåren gulvvarme i stue, kjøkken og entre. Elektriske varmekabler på bad, gjestebad, wc-rom og vaskerom. Leilighetene vil få balansert ventilasjon med varmegjenvinning og panelovner på soverom.

Innhold

Leiligheten ligger i byggets 4. etasje og inneholder følgende:
Entre, stue/kjøkken, tre soverom og bad.
- Terrasse på 17 kvm.
- Bod på 3 kvm på terrasse.
- Bod i halvetasje over carporter.
- Parkering i carport med tilhørende sportsbod.

Standard

Kjøkken
Gulv med 1-stavs eikeparkett fra Bo Andren. Vegger og himlinger med sparklede og malte gipsplater. Rommet har vannbåren gulvvarme. Kjøkkeninnredning leveres komplett med integrerte hvitevarer. Kjøkkeninnredning fra Norema med hvite, slette fronter og med benkeplate i hvit kompaktlaminat. Kjøkkentegninger kan fås ved henvendelse til megler. Endelig kjøkkentegning blir utarbeidet direkte med kjøkkenleverandør. Eventuelle tilvalg og endringer avtales direkte med leverandør.
Stue
Gulv med 1-stavs eikeparkett fra Bo Andren. Vegger og himlinger med sparklede og malte gipsplater. Rommet har vannbåren gulvvarme og utgang til terrasse via skyvedør.
Bad
Badet leveres med flislagte gulv- og veggoverflater med grå eller hvite fliser i 20cm x 20 cm. Baderomsinnredning leveres fra kjøkkenleverandør. Badet vil bli utstyrt med spotlights i himling, varmekabler i gulv, nedfelt vask, armatur fra Hans Grohe, dusjnisje med dusjvegger og vegghengt toalett med soft close. I tillegg vil rommet ha opplegg for vaskemaskin og muligheter for kondenstørketrommel.
Soverom
Samtlige soverom har gulv med 1-stavs eikeparkett fra Bo Andren. Vegger og himlinger med sparklede og malte gipsplater. På hovedsoverom blir det levert 1 meter skyvedørsgarderobe per sengeplass (totalt 2 meter), hvor den ene døren skal ha speilfront.
Soverom 2 har garderobeskap (1 meter per sengeplass).
Garderober
Hovedsoverom får 2 meters skyvedørsgarderobe med en speilfront. Skapet blir utstyrt med en stk hylleseksjon, hattehylle og stang. Det vil være muligheter for å utvide innredningen i skapet, dette er tilvalg og må gjøres etter avtale med leverandør.
Soverom 2 vil ha garderobeskap med 1 meter per sengeplass.
I entre leveres det skyvedørsgarderobe av samme type som på hovedsoverom. Denne innredes med hattehylle og stang.
Diverse
- Innvendige dører leveres i NCS S0500 klassisk hvit.
- Listefri utførelse i overgang vegg/himling og rundt vinduer. Listverk rundt dører.
- Fargetilpassede gulvlister.
- Stikkontakter, brytere og dimmere leveres som Elko Plus hvit.
- Det kan velges en av fire hovedfarger i leiligheten; Eggehvit, Klassisk Hvit, Skumring, Letthet.
- Tv-uttak både på stue og hovedsoverom.
- Royalimpregnert terrassedekke.
- Både etasjeskillere og vegger mellom leilighetene er betongvegger med påforet gips. Dette gir muligheter for skjulte installasjoner og bedre lyddemping mellom boenhetene.
Se vedlagte leveringsbeskrivelse og romskjema for utfyllende informasjon.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen er ihht. detaljregulering Haugbukta, planID 15282019002 regulert til sentrumsformål, parkeringsareal, friområde og lekeplass. Reguleringsplan med tilhørende plankart og føresegner medfølger som vedlegg til salgsoppgaven.Regu

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.
Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.
Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Kjøper har mulighet til å få utført enkelte endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale direkte med entreprenør/leverandører. Kjøpers rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger, etc. Alle tilvalg- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.
Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.
Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.
Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Aure Sjøside - Leilighet 4-4, 6230, Sykkylven, Gnr. 15 bnr. 183 i Sykkylven kommune

Oppdragsnummer

21-21-0063

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.