Sykkylven

1 av 2 solgt! Fjordkrona - Eneboliger med fire soverom, to stuer, to bad og fantastisk beliggenhet!

Fjordkrona tomt 1 og 2 , 6230 Sykkylven

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Espen Garli
Espen Garli Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

73%

eier sin egen bolig

55%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

56%

har bolig på over 120 kvm

12%

av boligene er nyere enn 20 år

29%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 138 m²
Bruksareal 174 m²
Tomt 794 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Byggeår 2023
Gårdsnummer 1
Bruksnummer 148
FINN.no 264376634
Sist endret 09.05.2023 08:43
Prisantydning 6 675 000,-
Totalpris 6 721 170,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
1 4 138 m2 174 m2 6 675 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Fjordkrona ligger ytterst på Aursneset med panoramautsikt fra Sykkylvsfjorden i sør til Storfjorden i nord. Fra eiendommen kan man nyte den flotte utsikten og svært gode solforhold fra tidlig på dag til sent på kveld.

Eneboligene oppføres med god standard og er vendt mot sør i fremste rekke i boligprosjektet. Boligene vil gå over to plan og 1.etasje inneholder åpen stue-/kjøkkenløsning med utgang til sørvestvendt terrasse, bad, innvendig bod og ett soverom. 2.etasje består av stue, bad, innvendig bod og tre soverom. Utearealene blir opparbeidet med grusede parkerings- og trafikkarealer.

Boligene leveres klar til følgende egeninnsats:
- Gulv og gulvlegging i tørre rom.
- Gulvlister og listing.
- Membran, flis og flislegging av våtrom.
- Sparkling og maling av gipsvegger/gipshimlinger.

Boligene kan alternativt leveres nøkkelferdig - pris fås ved henvendelse.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon!

Forventet fremdrift

Igangsettingstillatelse vil bli søkt straks en av boligene er solgt. Estimert byggetid er cirka 11 måneder etter igangsettingstillatelse er gitt og kjøpekontrakt er signert.

Beliggenhet

Prosjektet har en unik beliggenhet på Aursneset med fantastisk utsikt mot både Sykkylvsfjorden og Storfjorden. Fra boligene er det svært gode solforhold fra tidlig på dag til sent på kveld. I underkant av 5 minutters kjøring til sentrum med de fleste servicetilbud/fasiliteter og flere fritidstilbud. Et mangfold av turmuligheter finnes like utenfor inngangsdøren.

Adkomst

Enkel adkomst fra kommunal vei via privat vei.

Areal

Primærrom: 138 kvm, Bruksareal: 174 kvm

Se vedlagte plantegninger for areal per boenhet.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 04.07.2022. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Begge boligene vil ha eiet tomt. Tomt 1 har stipulert areal på 794 kvm og tomt 2 har stipulert areal på 714 kvm.

Eksakt tomteareal vil foreligge etter fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen. Ved endelig oppmåling og fradeling vil arealet kunne avvike noe.

Uteområdet blir opparbeidet med stedlige masser og grusede parkerings- og trafikkarealer. Såing av plen og annen beplantning er kjøpers ansvar.

Adkomstvei blir organisert som et realsameie, dette er et fellesareal som eies av de ulike boligenhetene. Hver enkelt bolig vil ha en ideel andel i realsameiet og andelen i realsameiet følger automatisk med om boligene skulle selges på et senere tidspunkt. Eventuelle kostnader i realsameiet fordeles mellom andelseierne ihht. eierbrøken.

Parkering

Boligene har parkering i garasje og biloppstillingsplasser på egen tomt.

Internett / TV

Det vil bli tilrettelagt for fiber. Det må påregnes tilknytningsgebyr til fiberleverandør.

Ventilasjon

Ventilasjon bestående av balansert ventilasjon med varmegjenvinner. Mekanisk avtrekk for kjøkken, kjøkkenventilator er en del av kjøkkenleveransen.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det vil bli utarbeidet en egen tilvalgsbrosjyre som viser hva man kan velge. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av boligen.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Adgang til utleie

Boligene kan etter ferdigstillelse leies ut i sin helhet.

Pengeheftelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen vil få adkomst fra offentlig vei, via privat, asfaltert vei. Eiendommen skal tilknyttes kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier vil være ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er ihht. detaljreguleringsplan for Fjordkrona på Aursneset regulert til boliger. Reguleringsplan med tilhørende plankart og føresegner medfølger som vedlegg til salgsoppgaven.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Betalingsbetingelser er som følger:
Avdrag 1)
Betaling av andel tomt + omkostninger, 10 dager etter signering av kjøpekontrakt: kr. 1 800 000,- + omk.
Avdrag 2)
Når ringmur og fundament er støpt: kr. 1 000 000,-.
Avdrag 3)
Ved tett bygg: kr. 1 600 000,-.
Avdrag 4)
Når boligen er klar for maler: kr. 1 600 000,-
Avdrag 5)
Ved overtakelse: kr. 675 000,-.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Oppgjør

1) Oppgjør foretas mellom kjøper og selger ihht. betalingsbetingelser beskrevet i punkt foran. Megler fakturerer kjøper for beløpet.
2) Eventuelle tilvalg-/endringsbestillinger faktureres direkte fra selger til kjøper.

Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kjøpesummen før selger har stilt sikkerhet, jf. Bustadoppføringsloven §12.

Oppgjør ovenfor selger gjennomføres når skjøtet er tinglyst og etter verdiskaping tilført eiendommen ihht. avdragsplan.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt til selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevell selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova.

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 200.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppvarming

Boligene har oppvarming via balansert ventilasjon med varmegjenvinning og varmekabler på våtrom. Det leveres ventilert stålpipe og ildsted av typen Nordpeis Uno 1.

Standard

Boligene leveres klar for egeninnsats. Våtrommene leveres med støpt plate på gulv og vegger med rupanel og gipsede vegger.

Kjøkken
Boligene leveres med kjøkkeninnredning til en verdi kr. 80 000,- inkludert montering fra en av utbyggers leverandører. Endelige kjøkkentegninger blir utarbeidet direkte med kjøkkenleverandør og eventuelle tilvalg/endringer avtales direkte med leverandør.

Stuer
Stuen i 1.etasje har store vindusflater som går til gulv noe som gjør at utsikten kan nytes fra sofakroken. Fra stue er det utgang til sørvestvendt terrasse med flott utsikt mot Sykkylvsfjorden og videre mot Storfjorden. Midtsommers kan solen nytes til cirka kl. 23.

Stue i 2.etasje har god plass til flere sittegrupper og herfra er det utgang via skyvedør til stor terrasse på hele 53 kvm.

Bad / vaskerom
Våtrommene i boligen leveres med støpt plate på gulv og rupanel og gipsede vegger. Det leveres 1 stk. 120 cm og 1 stk. 60 cm baderomsinnredning med tilhørende sepil av typen Bademiljø Line eller tilsvarende. Det leveres også 2 stk. vegghengt hvit toalettskål med innbyggingssisterne, 2 stk. dusjdører i klart glass, samt 1 stk. opplegg for vaskemaskin. Våtrommene har nedstøpte varmekabler i gulv.

Soverom
Boligen har fire soverom ett i 1.etasje og tre i 2.etasje. Garderobeskap kan leveres mot tillegg i pris.

Materialvalg
Yttervegger av tre er isolert som standard enebolig trevegg. Utside av yttervegger er en kombinasjon av liggende og stående bordkledning. Bordkledning leveres som grunnet + mellomstrøk, farge ihht. 3D-illustrasjoner. Det må påregnes ett strøk beis som utføres av kunde. Innside av yttervegger er kledd med 13 mm gipsplater. Garasje og utvendig bod har gulv av plasstøpt betong og vegger av trevegger som kles på en side. Garasjeport i aluminium ihht. fasadetegning med portåpner.

Innervegger isoleres og kles med 13 mm gipsplater. Overflater på innvendige vegger er gipsplater klar for sparkling og maling. Etasjeskille av bjelkelag med 150 mm mineralullisolasjon og plattformgulv av fuktbestandige sponplater.

Boligenes himlinger leveres som gipshimling klar for sparkling og maling. Himlinger på terrasse leveres med synlige balkongbjelker.

Terrasse/balkong blir levert med en kombinasjon av glassrekkverk og kledd rekkverk ihht. fasadetegning og trykkimpregnerte terrassebord 28x120 cm på gulv.

Se vedlagte leveringsbeskrivelse for utfyllende informasjon.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen er ihht. detaljreguleringsplan for Fjordkrona på Aursneset regulert til boliger. Reguleringsplan med tilhørende plankart og føresegner medfølger som vedlegg til salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er som følger:
Avdrag 1)
Betaling av andel tomt + omkostninger, 10 dager etter signering av kjøpekontrakt: kr. 1 800 000,- + omk.
Avdrag 2)
Når ringmur og fundament er støpt: kr. 1 000 000,-.
Avdrag 3)
Ved tett bygg: kr. 1 600 000,-.
Avdrag 4)
Når boligen er klar for maler: kr. 1 600 000,-
Avdrag 5)
Ved overtakelse: kr. 675 000,-.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Kjøper har mulighet til å få utført enkelte endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale direkte med entreprenør/leverandører. Kjøpers rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger, etc. Alle tilvalg- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Meglers uavhengighet

Det opplyses om at megler har relasjon til oppdragsgiver, men relasjonen er ikke i strid med god meglerskikk.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Fjordkrona tomt 1 og 2, 6230, Sykkylven, Gnr. 1 bnr. 148 i Sykkylven kommune

Oppdragsnummer

21-22-9002

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.