Sjarmerende enebolig i naturskjønne omgivelser like ved Liurvannet - stor tomt - oppussingsobjekt

Liurveien 56 , 3282 Kvelde

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Marius Strøm Grønn
Marius Strøm Grønn Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Knut Leinæs
Knut Leinæs Advokat, Megler, Partner
Type Enebolig / Selveier
Primærrom 70 m²
Bruksareal 154 m²
Bruttoareal 168 m²
Tomt 3 591 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 1
Byggeår 1950
Gårdsnummer 2100
Bruksnummer 23
Energimerking G
FINN.no 179075338
Sist endret 26.05.2020 11:43
Prisantydning 1 290 000
Totalpris 1 336 242
Ligningsverdi 405 364,-

Beregnet totalkostnad

1 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 290 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 46 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 336 242,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen inneholder entré, gang, to soverom, stue, kjøkken og enkelt bad. I kjelleren er det god plass, med to store grovboder.
Enkelt uthus med et hovedrom, samt en lav, tilbygget bod i bakkant. Bygget er oppført i trekonstruksjoner, oppgraderinger bør påregnes.

Standard

Svært usjenert boligeiendom beliggende i fine naturomgivelser ved Liurvannet i Farrisbygda nord for Lysebo i Larvik Kommune. Boligen ble oppført rundt 1950, og det bør påregnes vedlikehold.
Kjøkken med plassbygget innredning av finèr fra byggeår. Utslagsvask med varmt og kaldt tappevann i separate kraner.
Dusjbad i gjennomgående eldre, enkel kvalitet. Ingen form for fuktsikrende overflate. Takstmann anbefaler at rommet pusses opp før det tas i bruk som bad.
På 2000-tallet ble anlagt nytt borehull med tilhørende vannpumpe og trykktank i kjeller. WC med avløp til tett tank. Larvik kommune opplyser at ny eier må søke om, og installere mini-renseanlegg for avløp fra oppvask og dusj - da dette ikke er etablert i dag. Se mer under pkt. "Vei/Vann/Avløp".
De innvendige overflater består eksempelvis av vinylbelegg på gulv, samt malte plater på vegger og i himlinger. Boligen besitter en gjennomgående eldre, slitt standard.
Eldre elektrisk anlegg, må påregnes utskiftet i forbindelse med oppussing av boligen.
Følgende oppgraderinger er foretatt:
2000-tallet-Montert luft-til-luft varmepumpe
2005-Ny 200iter varmtvannstank, ny trykktank, borehull og vannpumpe
*Oversikten er ikke nødvendigvis komplett
Følgende rapportpunkter er gitt TG:2
INNVENDIGE OVERFLATER: Generell høy slitasjegrad på innvendige overflater tilsier TG:2
VVS: Eldste del av røranlegg gir TG:2
KJØKKEN: Eldre, slitt standard
ETASJESKILLER: Generell elde og materialsvekkelse gis TG:2
PIPE: Skorsteinens alder utløser forhøyet TG grunnet risiko for uavdekkede avvik.
TAKRENNER OG NEDLØP: Forhøyet slitasje. Den forventede levetid er utgått. Påregn utskiftning.
TAKTEKKE: Høy slitasje. Råteskader. Påregn utskiftning.
TAKKONSTRUKSJON: Tilstandgrad er satt med bakgrunn i konstruksjonens alder og beskaffenhet.
KLEDNING: Fasadene som helhet tilsier TG:2 basert på helhetlig stand
GRUNNMURER: Tilstandgrad er satt med bakgrunn i konstruksjonenes alder. Dette er således ingen indikasjon på at muren ikke fungerer i henhold til sin tiltenkte funksjon.
Følgende rapportpunkter er gitt TG:3
BAD: Ingen form for fuktsikring - anbefales ikke dusjing i rommet pr idag
ROM UNDER TERRENG: Fuktbelastning av kjelleren utløser høyeste TG
VINDUER: Betydelig slitasje tilsier utskiftningsbehov
KLEDNING: Enkelte kledningsbord tilsier TG:3 grunnet høy slitasjegrad
DRENERING: Utgått forventet levetid / ikke fungerende fuktsikring og drenering.

Beliggenhet

Boligen ligger rolig og usjenert til, like ved Liurvannet i Farrisbygda. Nærområdet byr på fin natur med gode turmuligheter både til fots og på sykkel. Vinterstid er det mulighet til å gå på ski i preparerte løyper kun en liten kjøretur unna.
Kort vei til Kvelde hvor du finner skole, barnehage, dagligvare og idrettsanlegg.
Turen til Larvik tar cirka 20 minutter.

Tomt

Areal: 3 591 kvm, Eierform: Eiet tomt
Eiendommen er etablert i grunnboka via skylddelingsforretning tinglyst 10.07.1950, og er ikke oppmålt av kommunen. Eiendommens plassering i kartet kan og vil avvike fra eiendommens faktiske plassering i marka. Oppgitt areal i eiendomskartet fra kommunen og i salgsoppgaven er tilsvarende usikkert, og er kun beregnet ut fra grensene mot naboeiendommer i kartene.

Garasje / Parkering

Parkering på tomten.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier).
Da Larvik kommune ikke har informasjon om boligen i sine arkiver kan ikke eksakt byggeår fastsettes. Takstmann har estimert boligen til å være fra ca. 1950 - men dette kan ikke med sikkerhet sies å være eksakt byggeår.

Antall soverom

Boligen har i dag ett rom som tilfredstiller krav til soverom. Det andre rommet er trolig brukt til soverom, men omtalt som "Innredet rom" på grunn av for lite vindu.

Byggemåte

Bygget er oppført av tradisjonelle bygningsteknisk metoder. Bygget er fundamentert mot underlag av løsmasser fra marin avsetning. Mye saltutslag og skjolder på både gulv og vegger i kjeller er den direkte indikator på høy fuktbelastning, tross relativt tørre forhold pr befaringsdag. Anbefales å skape forbedret ventilering, samt å begrense fuktbelastning utenfra.
Yttervegger av stenderverk med 10cm isolasjon. Brorparten av yttervegger kledd med stående tømmermannspanel av smale trebord. En del tørrsprekker og svak innfesting er registrert - begrenset råte. Fasade mot sør er kledd med Steni Natur fasadeplater av komposittmateriale. Disse platene har isolert sett meget god levetid og god klimatisk beskyttelse. Kontroll av underlaget bak platene er derimot ikke utført.
Vinduer i opprinnelig stand fra byggeår. Disse er av malt rammeverk med enkeltglass uten isolasjonsevne av betydning. Betydelig slitasjegrad. Påregn utskiftning av samtlige vinduer.
Boligens tak er tekket med flat betongtakstein fra byggeår. Taksteinen framstår særlig slitt og med en sprøhet i materialet som medfører at taksteinen i liten grad vil tåle mekanisk belastning / steinen vil lett knekke. Registreres råteskader i deler av undertaksbord, samt i forkantbord ved takutstikk.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for boligen. Det finnes heller ikke byggesøkte tegninger eller godkjenning på boligen. Dette er trolig på grunn av alder.
Vi gjør oppmerksom på at basert på kommunens kartløsning, er uthus bygget delvis utenfor tomtegrensene. Da eiendommen er opprettet med skylddelingsforretning kan det ikke med sikkerhet sies om dette stemmer, eller hvor grensen faktisk går.

Boligens areal

Primærrom: 70 kvm, Bruksareal: 154 kvm, Bruttoareal: 168 kvm
Kjeller:
Bruksareal: 64 m².
1. etasje:
Bruksareal: 70 m².
Primærrom: 70 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entrè, kjellernedgang, gang, 1x innredet rom, 1x soverom, dusjbad, kjøkken og stue.
Uthus:
Bruksareal: 19 m².
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: 2x boder hvorav en med lav takhøyde.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Alle arealer i denne salgsoppgave er innhentet fra takstmann og offentlige registrere hos Larvik kommune. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av arealene.

Adgang til utleie

Det er ingen kjente hindringer for utleie av hele boligen.

Oppvarming

Ved og elektrisitet.
Det er installert luft til luft varmepumpe og vedovn i stue.
Larvik kommune opplyser at det opprinnelig skulle vært feiing i 2018, men at dette ikke ble utført.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 5 099 pr. år
Det betales kommunale avgifter for renovasjon, feie- og tilsynsgebyr samt salm og kontrollgebyr avløp. Kommunale avgifter forfaller til betaling fire ganger per år.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 405 364 pr. 31.12.18
Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 459 311 pr. 31.12.18
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Larvik / E18 tar du Lågendalsveien (40) i 12 km fra Bommestad. Ta av til venstre på Farrisveien (skiltet mot Lysebo). Deretter følger du Farrisveien til du kommer til Liurveien (Rødt postkassestativ). Boligen ligger på høyre hånd som bygg nr. 2 langs veien (over en liten bro ved starten av Liurvannet).
Det vil bli skiltet med visningsskilt ved annonserte visninger.
Benytt gjerne kartløsning i nettannonse for å lage veibeskrivelse direkte fra ditt avreisested.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område. I kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til LNF-B og inngår i hensynssonene; Bevaring naturmiljø, båndlegging etter andre lover og nedslagsfelt drikkevann.
Vedlagt salgsoppgaven følger utdrag fra kommuneplan med tilhørende kart.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Rullering av kommuneplanen - det er igangsatt rullering av:
- Kommuneplanens arealdel for Larvik og Lardal
- Kommunedelplan for Larvik by, Stavern by og Svarstad
Det antas at rulleringsarbeidet er fullført innen sommeren 2020.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.
Kjøper må undertegne rødt egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet. Dette bekrefter at eiendommen vil bli benyttet som helårsbolig. Merk at det ikke er krav om at kjøper selv benytter eiendommen som helårsbolig og at kravet kan oppfylles ved utleie.

Boplikt

Det er boplikt i denne delen av Larvik kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er tinglyst heftelse i forbindelse med fradeling av eiendommen. Heftelsen sier at et eventuelt gjerde rundt eiendommen må bekostes av kjøper.

Vei/vann/avløp

Eiendommen har vanntilførsel fra privat borehull og avløp til privat septikanlegg.
Larvik kommune opplyser at det mangler en godkjent renseløsning for gråvann (avløp fra kjøkken, dusj og vask). Det ble gitt en dispensasjon da utslippstillatelsen fra toalett ble gitt. Ny eier må installere godkjent renseløsning. Det gjøres oppmerksom på at dette er et søknadspliktig tiltak. Dersom dette ikke blir utført vil det komme pålegg fra kommunen.
Vi har fått opplyst fra Larvik kommune at septiktank ikke lot seg tømme ved siste oppsatte tømming. Forholdet er nå avklart og tanken er tømt før salget. Kommunen opplyser at det bør innstalleres nivåvakt på tanken med alarm i boligen. Dette vil trolig komme som pålegg ved en tilsynsrunde på anlegget.
Adkomst via privat vei, felles for flere eiendommer - ikke tinglyst rettighet. Vedlagt salgsoppgaven følger utkast til avtale med Fritzøe Skoger om bruk av veien. Vi oppfordrer alle interessenter til å lese denne nøye. Det må påregnes noen endringer i endelig avtale som inngås med Fritzøe Skoger.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente per utarbeidelse av salgsoppgaven. Se dog pkt. om vei/vann/avløp for mulig pålegg om septikløsning, gråvannsanlegg og nivåvakt.

Tilbehør

Det vil ikke bli utført ytterligere ren- og ryddiggjøring av eiendommen etter visning, og kjøper overtar boligen slik den fremstår på visning. Evt. løsøre som befinner seg på eiendommen ved overtagelse medfølger i handelen.

Dødsbo

Eiendommen selges fra et dødsbo, og arvingene og deres advokat har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale. Budgivere anbefales å oppgi ønsket overtagelsestidspunkt i budskjema.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fast provisjon kr. 50.000,- ved salg. I tillegg betaler selger honorar for oppgjør kr. 4.900,- og tilrettelegging kr. 9.900,- For visninger er det avtalt kr. 2.250,- per visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Da eiendommen selges fra et dødsbo, vil selger ha begrenset/ingen kunnskap om eiendommen. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.
Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.