Stavern

Grevleløkka - KUN 1 IGJEN - prosjekterte eneboliger i barnevennlig område - Gangavstand til Stavern - flotte turområder

Grevleløkka 37, 39 og 41 , 3294 Stavern

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Partner / Advokat / Eiendomsmegler
Martin Sundet
Martin Sundet Eiendomsmegler
Type / Eierform Enebolig / Eierseksjon
Primærrom 152 m²
Bruksareal 158 m²
Tomt 1 113 m² / Fellestomt
Soverom 4
Gårdsnummer 4040
Bruksnummer 223
FINN.no 189314697
Sist endret 16.09.2021 16:38
Prisantydning 5 150 000
Totalpris 5 164 492

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
39 4 152 m2 158 m2 5 150 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Grevleløkka!
Her bygges det nå frittliggende eneboliger i barnevennlige omgivelser like utenfor Stavern. Området vil inneholde en kombinasjon av eneboliger, eneboliger i rekke og leiligheter, med kort vei til naturen og alt nærområdet har å by på.
Det er fine grøntarealer rundt tomtene med nærlekeplass og kort vei til Kyststien, strender og svaberg. Gangavstand til barnehage og barneskole.
Boligene vil gå over to plan og blant annet inneholde stue og kjøkken i åpen løsning, fire soverom og to bad.
Ta gjerne kontakt for en gjennomgang av prosjektet!

Beliggenhet

Grevleløkka ligger nær Rakke i Stavern. En liten rusletur unna boligfeltet finner man deilig sandstrand og svaberg med gode bademuligheter. Stavern sentrum ligger ikke langt unna - her kan man ta bilen, sykkelen eller beina fatt.
Om sommeren er Stavern kjent for sitt pulserende liv med et variert og godt tilbud av sommeråpne kafeer, restauranter, butikker og gallerier. I tillegg er det en rekke med kulturelle tilbud og arrangementer som gjør Stavern til et attraktivt sted.
Det er flust av strender, svaberg og flotte bademuligheter i området. For de som er glad i naturen kan man benytte seg av Kyststien - den strekker seg fra Stavern via Naverfjorden og Nevlunghavn til Helgeroa.
I tillegg er det gangavstand til idrettsanlegg, barnehage og skoler.

Adkomst

Direkte fra Helgeroveien.

Bebyggelsen

Første etasje inneholder romslig gang, tre soverom, bad med opplegg for vaskemaskin samt bod.
I andre etasje blir det stor stue med åpen kjøkkenløsning, hovedsoverom med adkomst til bad via garderoberom. Fra stue blir det utgang til romslig terrasse.
Det medfølger 1 parkeringsplass i carport og en biloppstillingsplass foran carport. Det blir tilrettelagt for ladepunkt for el-bil. Det leveres sportsbod i bakkant av carport. Carport kan omgjøres til garasje mot tillegg.

Areal

Primærrom: 152 kvm, Bruksareal: 158 kvm
1. etasje
Bruksareal: 79 m².
Primærrom: 73 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, tre soverom og bad.
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Innvendig bod.
2. etasje
Bruksareal: 79 m².
Primærrom: 79 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue/kjøkken, gang, bad og soverom.
I tillegg er det sportsbod på 5 kvm.
Arealene som er opplyst er hentet fra salgstegninger. Det tas forbehold om at avvik i arealene kan forekomme ved en oppmåling av bygget etter ferdigstillelse.

Tomt / Tomteareal

Areal: 1 113 kvm, Eierform: Fellestomt
Gruset biloppstillingsplass og i carport, for øvrig arronderes tomten med stedlige masser.
Tomten vil bli fellesareal for seksjonene i sameiet.
De deler av eiendommen som ikke skilles ut til boligbebyggelse vil bli fellesareal gjennom et realsameie som opprettes. Det vil bli pliktig medlemskap i velforening for å ivareta områdets fellesarealer. Eventuell avgift er ikke fastsatt per i dag og vil eventuelt bli fastsatt av medlemmene etter ferdigstilling av byggeprosessen på området.

Tilvalg

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør dersom disse avtales etter kontraktsinngåelse.
Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen.

Utenomhusarealer

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake en del av kjøpesummen. Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Seksjonsnummer, eierbrøk og antall sameier bestemmes i forbindelse med seksjonering.
Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. lov om eierseksjoner §23.

Adgang til utleie

Det blir ikke lagt opp til hindringer mot utleie av hele boenheter.

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Kjøper er ansvarlig for å tegne forsikring etter overtakelse.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.
Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Boligene vil bli tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Grevleløkka er en kommunal vei, med adkomst til fylkesvei.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten i etterkant av at man har overtatt boligen (første årsskifte etter tinglyst hjemmel).
For 2019 var satsene 25% av boligverdien for primærbolig og 90% av boligverdien for sekundærbolig. Dersom formuesverdien overstiger 30% av markedsverdi for primærbolig, eller markedsverdien for sekundærbolig kan formuesverdien kreves nedjustert.
Ta kontakt med megler eller Skatteetaten ved spørsmål.

Reguleringsmessige forhold

Området omfattes av reguleringsplanen "Enigheten" og kommuneplanens arealdel. Området er i begge planene avsatt til bolig og lekeplass.
Reguleringskart og bestemmelser følger vedlagt salgsoppgaven. Kommuneplankart er også vedlagt salgsoppgaven. Bestemmelsene i kommuneplanen kan i sin helhet leses på: http://webhotel3.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3805/201312/Dokumenter/Reviderte%20bestemmelser%20vedtatt%2013.09.2017,%20sist%20revidert%2025032020.pdf
Offentlige planer: Det pågår rullering av kommuneplanen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Det legges ikke opp til at det skal betales felleskostnader i sameiet. Styret kan vedta felleskostnader dersom de ønsker dette etter overtakelse.

Oppgjør

Kjøper skal innbetale et forskudd på 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Selger vil stille en garanti ihht. Bustadoppføringslova § 47 for å få forskuddet utbetalt. Renter på forskuddet tilfaller selger så snart garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.
Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.
Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Kredittvurdering/Hvitvaskingsloven

Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøperne. Eiendomsmeglere ble fra 06.03.09 underlagt bestemmelsene i Hvitvaskingsloven. Dette innebærer blant annet at eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering.
Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag.
Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.
Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to-2-seksjoner eies av en og samme juridiske person

Adresse og matrikkel

Grevleløkka 37, 39 og 41, 3294, Stavern, Gnr. 4040 bnr. 223 i Larvik kommune

Oppdragsnummer

22-20-9000

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.