Tinn Kommune

19 fritidstomter (950-2300m²) i Skirvedalen. Nydelige utsikts- og solforhold. Fantastisk turområde m/langrennsløyper

Skirvedalen - Liarstaul hyttefelt , 3650 Tinn Kommune

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Anders Fremmerlid Glasø
Anders Fremmerlid Glasø Eiendomsmegler MNEF
Tori Fremmerlid Glasø
Tori Fremmerlid Glasø Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 2 300 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 27
Bruksnummer 1
FINN.no 240975704
Sist endret 05.04.2022 09:13
Prisantydning 950 000,-
Totalpris 975 092,-

Beregnet totalkostnad

950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-)) -------------------------------------------------------- 25 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 975 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Leinæs & Partners v/Anders og Tori Fremmerlid Glasø har gleden av å presentere 19 fritidstomter i Skirvedalen med fantastiske utsiktsforhold. Alle tomtene har gode solforhold og ligger særdeles godt til i dalen. Området er under stor utvikling og det er allerede igangsatt bygging på hyttefeltet.

Tomtene ligger i umiddelbar nærhet til et fantastisk turområde. Det er fantastiske langrennsløyper like utenfor tomtegrensene. Man kan velge å gå oppe på fjellet, eller nede i dalen. Her er det mil på mil med løyper i alle retninger.

Innhold

Tomtefeltet i Skirvedalen er et spennende og idyllisk beliggende felt på Liarstaul. Tomtene vil ha en fantastisk utsikt utover nærområdet. Deler av tomtefeltet er bebygd.

PRISER:
A1: 950.000,- + dok.avgift og omkostninger
A2: 950.000,- + dok.avgift og omkostninger
A3: 950.000,- + dok.avgift og omkostninger
A5: 950.000,- + dok.avgift og omkostninger
A6: 950.000,- + dok.avgift og omkostninger
A7: 950.000,- + dok.avgift og omkostninger
B3 1.050.000,- : + dok.avgift og omkostninger
B4: 1.200.000,- + dok.avgift og omkostninger
B5: 1.050.000,- + dok.avgift og omkostninger
B6: 1.200.000,- + dok.avgift og omkostninger
B7: 1.050.000,- + dok.avgift og omkostninger
B8: 1.200.000,- + dok.avgift og omkostninger
B9: 1.050.000,- + dok.avgift og omkostninger
B10: 1.200.000,- + dok.avgift og omkostninger
B11: 1.050.000,- + dok.avgift og omkostninger
B12: 1.200.000,- + dok.avgift og omkostninger
C2: 1.050.000,- + dok.avgift og omkostninger
C4: 1.200.000,- + dok.avgift og omkostninger
C5: 1.200.000,- + dok.avgift og omkostninger

Tomtestørrelsene er ikke fastsatt, men hentet ut fra kommunekart.no. Arealene er ca. mål og arealavvik kan forekomme. For detaljerte grenser, se reguleringskart i salgsoppgaven. Endelig oppmåling vil skje gjennom kommunen når tomten er solgt.

Ca. tomtestørrelse:
A1: 1.500 m²
A2: 1.300 m²
A3: 950 m²
A5: 1.600 m²
A6: 1.300 m²
A7: 1.400 m²
B3: 1.300 m²
B4: 2.300 m²
B5: 1.300 m²
B6: 2.100 m²
B7: 1.400 m²
B8: 2.000 m²
B9: 1.700 m²
B10: 1.750 m²
B11: 1.600 m²
B12: 1.500 m²
C2: 1.900 m²
C4: 1.600 m²
C5: 1.600 m²

Tomtene er en del av eiendommen gnr.: 27, bnr. 1 i Tinn kommune. Hver enkelt tomt må før tinglysning bli skilt ut fra denne eiendommen og få et eget gårds- og bruksnummer. Kjøper står ansvarlig for alle søknader og kostnader til Tinn kommune for å få skilt ut tomten. Grunneier/selger kan være behjelpelig med prosessen. For priser for utskilling av tomt, se hjemmesiden til Tinn kommune: https://tinn.aim.prokom.no/artikkel/Deling-av-eiendom.

Byggeområde hytter:
- Innenfor planområdet tillates oppført 24 nye hytter på tomtene merket A-C.
- BRA = bruksareal for bebyggelse på en tomt i henhold til NS 3940
- Maksimalt areal pr. hytte skal ikke overstige T-BRA=120 m2.
- Målbare plan som har himling lavere enn 1,5 m over terrengets gjennomsnitts Niva rundt bygningen, regnes med i bygningens BRA med 50% av planets bruksareal.
- Plan som har himling lavere enn 0,5 m over terrengets gjennomsnitts nivå rundt bygningen, regnes ikke med i bygningens BRA.
- Tak skal utføres som saltak, med takvinkel mellom 22 og 35 grader.
- Mønehøyde må ikke overstige 6,5 m.
- Gesimshøyde skal ikke overstige 3,2 m over ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå.
- Maks. grunnmurhøyde er 80 cm. Hytta skal ligge på maks. 50% fylling og skjemmende skjæringer og fyllinger skal unngås.
- Maksimal størrelse på veranda/terrasse er 25% av bygningens bruksareal.
- I tillegg kan det bygges separat anneks / uthus på maks. T-BRA=20m2. Uthus må plasseres maksimum 6m fra hytta, og tilpasses denne mht. materialvalg, form og farge.
- Annekset kan ikke benyttes som egen fritidseiendom.
- Tomter for fritidsbolig kan ikke deles.

Beliggenhet

Tomtefeltet ligger flott til i naturskjønne omgivelser i Skirvedalen, med flott utsikt. Skirvedalen er en naturlig inngangsport til Hardangervidda og et glimrende utgangspunkt for den som søker friluftsliv og naturopplevelser. Kort vei til dagligvare, bakeri og bank i Austbygda. I nærheten har man store rekreasjonsområder med gode aktivitetsmuligheter hele året. Flott turterreng har man rett utenfor hyttedøren, og fra hytta er det relativt kort vei til høyfjellet med fine fiskevann og milevis med tur- og sykkelstier. På vinterstid har man nærhet til et godt preparert nettverk av langrennsløyper. Fra hytta er det kort vei til Håvardsrud seterliv, Skirva fjellstue og Skriva fjellkirke. Håvardsrud seterliv kan by på fjellridning på vidda og gårdsdrift med griser, høner, kaniner, kuer og sauer. Se www.skirvedalen.info for mer informasjon om området. Fra hytta er det ca. 15 km til sentrum av Tinn Austbygd hvor du bl.a. finner dagligvare, bank, kafé/bakeri og bensinstasjon. Det er ca. 45 km til Rjukan og til Gausta fra eiendommen, en av Norges mest populære vinterdestinasjoner. Fine fiskemuligheter i Akslarvatn og Mykletjønn ved kjøp av fiskekort.

Løpende kostnader

Årlig avgifter til grunneier:
- Det opprettes driftsavtale med ny eier ved hvert kjøp
- Driftsavtalene er pr. i dag bygd på medgåtte timer og kostnader hos utfører, pluss påslag til grunneier.
- Avtalene er på ordinær drift, ekstraordinære kostnader kommer i tillegg dersom det oppstår
- Driftsavtalen kan endres av grunneier til et årlig fast beløp som inkluderer ekstraordinære kostnader.

Gjennomsnittlig utgifter pr. år har vært i Liarstaul hyttefelt:
- Ordinært vedlikehold og brøyting på vei: 3.400,- pr år.
- Ordinært vedlikehold avløp: 3.400,- pr år.
- Ordinært vedlikehold vann: 3.500,- pr. år
- Støtte til løypelaget: 1.000,- pr. år.

Kommunale avgifter er ikke stipulert enda. Det vil komme kommunale avgifter på renovasjon og feiing. Renovasjonskostnad for 2021 i Tinn kommune var kr. 3.801,- pr år og feieavgift (tilsyn pr. pipeløp) var kr. 79,- og feieavgift (feiing) kr. 230,- pr. pipeløp. Avgift for vann og avløp betales til grunneier. Se post om løpende kostnader.

Adkomst

Adkomst fra Skirvedalsveien mellom Tinn Austbygde og Veggli. Hvis man kommer fra Telemark, kjør ca 15 km fra Tinn Austbygde mot Veggli. Rett ovenfor Akslarvatn er det adkomst til Liarstual hyttefelt på høyre og venstre side. Det er et stort skilt med oversiktsbilde av tomtene ved innkjøring til hyttefeltet. På sommerstid er det fint å kjøre Kongsberg - Veggli for å komme frem til hytta. På denne veien er det flere ladestasjoner for el-biler. Se også nålplassering på kart på finn.no.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt enda og du må ta kontakt med Skatteetaten dersom du ønsker å få dette avklart.

Regulering

Området er regulert til byggeområder, landbruksområder, trafikkområder og spesialområder. For ytterligere opplysninger om regulering,  se reguleringsplan for Liarstaul hyttefelt. del av eiendom 27/1 i Tinn kommune fra 2017 som ligger vedlagt salgsoppgave eller ta kontakt med megler.

Byggeområder: Eksisterende hytter, Planlagte hytter, Staulsområder
Landbruksområder: Skogbruk/jordbruk
Trafikkområder: Kommunal veg, adkomstveg / parkering
Spesialområder: Jordrenseanlegg, Vannforsyning

Nærmere bestemmelser finner man i reguleringsplan vedlagt salgsoppgave

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til anders@leinaes.no eller SMS: 92 58 99 58 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Det gjøres særskilt oppmerksom på at dette kun er salg av selveiertomt. Ved utbygging av tomtene plikter kjøper å forespørre Brødrene Fossheim Transport AS v/Knut Fossheim om pris på grunnarbeidet.. Kjøper er imidlertid ikke forpliktet til å bruke disse på bygging av hyttene, men på grunnarbeidet. Det er ingen bygge klausul, så kjøper står fritt frem til å velge hvilken hytte man selv ønsker ihht til reguleringsplan for hyttefeltet.

Alle arealangivelser er hentet fra kommunens kart. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.

Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Fra 01.01.2022 vil avhendingslova endres slik at det ikke lengre er adgang til å selge eiendom "as is" til forbruker.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Fra 01.01.2022 endres avhendingsloven slik at det ikke lengre er adgang til å selge "as is" til forbrukerkjøper. Dette innebærer at alle forhold som ikke fremgår av ny tilstandsrapport vil kunne utgjøre en mangel. Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgave og tilstandsrapport.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Liarstual hyttefelt, 3650, Tinn Kommune, Gnr. 27 bnr. 1 i Tinn kommune

Oppdragsnummer

22-21-0267

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.