Kvelde

Splitter ny halvpart av tomannsbolig sentralt beliggende i Kvelde

Kveldeveien 217 C-D , 3282 Kvelde

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Partner / Advokat / Eiendomsmegler
Martin Sundet
Martin Sundet Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

79%

eier sin egen bolig

43%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

61%

har bolig på over 120 kvm

30%

av boligene er nyere enn 20 år

37%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Eierseksjon
Primærrom 90 m²
Bruksareal 93 m²
Tomt 2 380 m² / Fellestomt
Soverom 2
Byggeår 2022
Gårdsnummer 2090
Bruksnummer 47
FINN.no 303297597
Sist endret 16.05.2023 09:56
Prisantydning 3 650 000,-
Totalpris 3 663 870,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
217 C 2 90 m2 93 m2 3 650 000,-

Beskrivelse av prosjektet

I Kvelde er det nå oppført en fin tomannsbolig i et barnevennlig og landlig område på Skolejordet i Kvelde. Boligen har 3 soverom, stue og kjøkken i åpen løsning, bad, teknisk rom, entré, samt utvendig bod.

Det er lagt varmekabel i stue og kjøkken som bidrar til et godt inneklima. Det er i tillegg montert peis. Fra stue og kjøkken er det utgang til fin terrasse.

Nærområdet er landlig og rolig med kort vei til skole, barnehage, idrettsanlegg, dagligvarehandel og turområder. Alt innen et steinkast fra eiendommen.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et barnevennlig og landlig område på Skolejordet i Kvelde. Kvelde er en koselig bygd ved Lågen og byr på fantastiske turområder, flotte bade- og fiskemuligheter og ellers et hyggelig nærmiljø. I sentrum finner du blant annet dagligvarebutikk, barnehage, skole, bensinstasjon, gatekjøkken, legekontor og idrettsanlegg.

Tun barnehage, Kvelde barnehage og Kvelde skole (1-10 klasse) ligger alle i kort gangavstand fra eiendommen.

Idrettsanlegget er et populært samlingspunkt for hele bygda. Her finner du blant annet fotballbane, kunstgressbane, ballbinge, akebakke, volleyball- og beachbane. Lysløypa går forbi idrettsanlegget og er et flott rekreasjonstilbud. Turområdet strekker seg 3 km i naturskjønne omgivelser. Vinterstid finner du oppkjørte skiløyper - en flott aktivitet for hele familien! Løypa er godt belyst og vedlikeholdes jevnlig. Kvelde har i tillegg en flott svømmehall som holdes åpent for publikum fra september til mai.

For den aktive er det flotte turområder i nærheten. Både Jordstøyp og Musekollen kan anbefales. Her har du en fantastisk utsikt over Kvelde, hvor du på kvelden kan se til Sandefjord og Tønsberg.

Området har gode bade- og fiskemuligheter. Populære badeplasser verdt å nevne er Skjærsjø, Roppestad, Laplassen og Meløstranda. Sistnevnte har satt flere varmerekorder og har en flott sandstrand med volleyballbane. Av fiskemuligheter bør Farris, Anundsjø, og Ramdalstjønn nevnes. Lågen er en av de beste lakseelvene i Norge og tiltrekker masse turister sommerstid.

Kvelde har både en landlig og sentral beliggenhet. Med bil fra Kvelde tar det ca. 20 min til Larvik, 20 min til Sandefjord, 35 min til Tønsberg og 1,5 time til Oslo.

Adkomst

Fra Larvik:
Følg RV 40 mot Kvelde og ta av på FV 304 ved Esso. Følg veien ca. 300 meter og ta til høyre på Kveldeveien. Følg veien ca. 350 meter og ta til høyre. Eiendommen ligger nest sist på høyre side.

Bebyggelsen

Kveldeveien 217 består av to tomannsboliger. Prosjektet er organisert som ett boligsameie. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Areal

Primærrom: 90 kvm, Bruksareal: 93 kvm

1. etasje
Bruksareal: 93 m².
Primærrom: 90 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: to soverom, gang, bad, stue og kjøkken.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte plantegninger  for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Arealene som er opplyst i salgsoppgaven er basert på selgers salgstegninger. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av arealene. Det kan forekomme avvik i faktisk areal uten at dette vil medføre rett til endring av prisen for boligen

Tomt / Tomteareal

Tomt på ca. 2,380 kvm som eies av sameiet i fellesskap. Det betyr at man får en naturlig bruksrett til utearealet rundt sin egen bolig, men at plen og gårdsplass eies og disponeres av sameierne i fellesskap.

Gårdsplass blir gruset og arealer med plen blir sådd. Adkomst gjennom gruset privatvei.

Parkering

Boligen har to biloppstillingsplasser på gårdsplassen.

Boder

Det blir utvendig bod på ca. 5,5 kvm ved inngangspartiet.

Internett / TV

Det leveres anlegg med en boks for telefon/data og en kontakt for antenne i hver bolig. Det er tilrettelagt for fiber i området. Kjøper må selv bestille abonnement for telefon, antenne og internett. Valgt leverandør trekker ledninger og monterer koblingspunkt.

Pris for tilkoblingsgebyr for TV/internett avhenger av valgt leverandør og vil komme i tillegg. Dette besørges av hver enkelt kjøper, rørføringer og kontaktpunkt vil ligge klart i leiligheten. Det må normalt påregnes noe ventetid for tilkobling av TV/internett fra leverandørene.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Det er anledning til å bestille endringer innenfor gitte tidsfrister. Endringer vil medføre tillegg/fradrag i pris. Endringer kan for eksempel avtales på type av flis, parkett, kjøkken og baderomsinnredning, samt garderobeskap. Dette må avklares i hvert tilfelle, da dette kan være allerede bestilt.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side..

Utenomhusarealer

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake en del av kjøpesummen. Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når sameiet er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for sameiets fellesarealer.

Sameiet / Forretningsfører

Det er opprettet ett sameie på eiendommen, og ved kjøp av bolig medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.

Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil to gang folketrygdens grunnbeløp.

Adgang til utleie

Det er ikke lagt opp til hindringer mot utleie.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Boligene blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Stikkledningene inn til eiendommen er private, eventuelt senere vedlikehold bekostes av sameierne. Privat vei inn til eiendommen. Det bør påregnes noen kostnader til vedlikehold av veien.

Formuesverdi

Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt boligen. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i reguleringsplanen Kvelde fra 2012, og underlagt faresone for ras/skredfare sydvest for eiendommen.

Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Det er igangsatt rullering av kommuneplanens arealdel, uten at det antas å få betydning for eiendommen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Det forutsettes at sameierne dekker egen bygningsforsikring og vedlikehold.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av totalpris ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges boligene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Kveldeveien 217 C-D, 3282, Kvelde, Gnr. 2090 bnr. 47 i Larvik kommune

Oppdragsnummer

22-21-9086

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.