Flesberg

Hyttemodell Kikut 125 - Kjøkken og oppholdsrom på hele 50kvm - Fire soverom - Gode materialvalg

Bakkansetervegen Tomt E52 , 3620 Flesberg

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Thomas Østmo
Thomas Østmo Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Type / Eierform Hytte / Selveier
Bruksareal 125 m²
Tomt 1 000 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Gårdsnummer 17
Bruksnummer 5
FINN.no 254191661
Sist endret 06.06.2023 19:57
Prisantydning 5 590 000,-
Totalpris 5 620 120,-

Beregnet totalkostnad

5 590 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 28 750,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 1 150 000,-)) 200,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 30 120,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 620 120,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Bakkansetervegen  tomt E52 og hyttemodell Kikut 125. Blefjell hytteutvikling as har bygget flere hyttemodeller i en flott moderne norsk hyttestil med stramme linjer, store vinduer og gode materialvalg.

Alle hytta leveres med gjennomgående høy standard på både materialer, innredninger og arbeid.

Kikut er den nest største hyttemodell. Det store kjøkkenet og oppholdsrommet på hele 50 m2 ønsker deg umiddelbart velkommen inn. Fire soverom og to bad gir en følelse av luksus. Tre av soverommene ligger i en egen soveromsfløy med tilhørende bad. Tilgang til bod fra hytta gjør det enkelt å smøre skiene. God og lun uteplass på begge sider av hytta. NB! Denne hyttemodellen kan også leveres med loftsetasje.

Spesifikasjoner:
BRA: 125,3 m2
BYA: 140,3 m2
Sengeplasser: 10
Bad: 2
Toalett: 2

Byggingen er i full gang og flere har i løpet av året overtatt sin mye hyttedrøm. Vurderer du å kjøpe hytte på fjellet bør du absolutt se nærmere på dette flotte prosjektet.

Hytta har bla gulvvarme i oppholdsrommene, entré og på badene, kvalitetskjøkken fra Drømmekjøkken med hvitevarepakke fra Siemens, delikate flislagte bad, oppgradert EL-anlegg med Elko pluss og ellers gjennomgående god kvalitet på både overflater og innredninger.

Skulle man ønske å gjøre endringer og tilvalg i forhold til planlagt leveranse kan man få "skreddersøm" etter nærmere avtale med utbygger.

Beliggenhet

Eiendommen ligger høyt oppe med flott terreng. Her er det kort vei til høyfjellet med flotte skiløyper like ved, og flott turterreng vinter som sommer. Det er flott utsikt utover fjellet mot Norefjell. For nærmere informasjon se gjerne www.bleloyper.no. Langrennsløypene ligger rett ovenfor hyttefeltet. Flotte turstier i terrenget til både fotturer, løping og sykling. Det er kort vei til blant annet Blestølen dagligvare og nye Blefjell Lodge. Her kan du få det meste av nødvendige dagligvarer, mat eller en god kaffekopp. Det bør også nevnes Blestua cafe og Borges kiosk. Her kan du få servert middag eller bare ta noe godt å drikke. Med under to timer reisevei fra både Oslo og Vestfold er Blefjell den «korteste» veien til fjells!

Adkomst

Til hyttefeltet: Kjør FV 40 fra Kongsberg retning Geilo ca 16 km kjører du rett frem (ikke over jernbroen). Etter ca 9 km på FV98 kjør av vei mot Blefjell syd og Blestua gjennom bom (75 kr). Kjør videre oppover i retning Blestua.

Etter ca 6 km kommer et stort fireveis kryss, ta til venstre mot Blestølen og følg veien og ta til høyre inn til Bakkansetervegen. Følg veien og hold til høyre ved første veiskille, deretter hold til venstre, tomten kommer på venstre side.

Areal

Primærrom: 125,30 kvm, Bruksareal: 125,30 kvm
Ved planlegging av alle hyttemodellene er det helt åpenbart at arkitekten har hatt et tydelig fokus på arealeffektive planløsninger og store lyse oppholdsrom med høye himlinger og store vindusflater. Dette gir en herlig følelse av godt lys, samt masse plass og volum i rommene. For oversikt over arealer og plantegninger.

Følgende rom vil inngå i prosjektet primærrom:
Alle rom i hytta er medregnet som P-rom.
 
De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca areal. Beregningene er foretatt av utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt, hver på ca 1000 kvm i iht reguleringskart. Opparbeidelse av gruset stikkvei, grunnarbeider tomt og to parkeringsplasser er inkludert. Tomten ligger høyt på oppsiden av Blestølvegen. Tomtene vil bli oppmålt etter at hytta er ferdigstilt.

Tilvalg

Iht bustadoppføringsloven § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt.

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringsbestillinger.

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for
utarbeidelse av pristilbud, tegninger mv.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringsbestillinger for 15 % av kjøpesummen.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av hytta.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av hytta, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.

Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Adgang til utleie

Utbygger eier også Blefjell hytteutleie AS og er gjerne behjelpelig med utleie om dette er ønskelig. De har svært gode resulteter å vise til. Se www.blefjellhytteutleie.no.

Vei/Vann/Avløp

Vann kommer fra borrehull, og spillvannsledninger blir tilknyttet Bleva som drifter og vedlikeholder avløpssystem i området.

Formuesverdi

Da hytta selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.

Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.

Formuesverdien for sekundærboliger, f.eks fritidsbolig, skal for inntektsåret 2019 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse i henhold til reguleringsplan for Borger Kiosk. Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Oppgjør

Kjøpesummen betales i følgende terminer:

1) 10% av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto når kjøper har mottatt faktura. Megler fakturerer kjøper for beløpet. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt hytte for dette beløpet.

2) Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/endringssbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse.

Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti.

Påløpte renter tilfaller kjøper frem til skjøtet er tinglyst på kjøper, med mindre selger får disposisjonsretten over beløpet som en følge av at det stilles garanti iht Bustadoppføringsloven § 47.

Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Salgsbetingelser

Hyttene selges til forbrukere i henhold til bustadoppføringslova. Hyttene selges til næringsdrivende/profesjonelle i henhold til avhendingslova. Etter at hyttene er ferdigstilte selges hyttene etter avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende/profesjonelle.

Kjøper kan kansellere hele eller deler av ytelsen frem til overtagelse, men da mot et vederlag og/eller erstatning til selger i henhold til lovens § 52 og 53.

Dersom det foreligger en mangel i henhold loven, kan kjøperen holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve avtalen.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i bindende kjøpsbekreftelse.

Kontraktsmøte avholdes innen rimelig tid etter aksept på kjøpstilbud.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før varsel om byggestart er sendt kjøper påløper et avbestillingsgebyr på kr. 50.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på  10% av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere hytter til samme kjøper.

Oppvarming

Det leveres elektrisk gulvvarme i entré, stue, kjøkken, bad, wc og sportsbod. Det er ikke varmeovner på soverom. Lekker moderne peisovn fra anerkjente Contura Type 750 med front og sideglass.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Bakkansetervegen Tomt E52, 3620, Flesberg, Gnr. 17 bnr. 5 i Flesberg kommune

Oppdragsnummer

22-22-0075

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.