Sem

Arealeffektiv, smakfull og snerten leilighet - 2 soverom - carport - bod - balkong - takterrasse!

Hageveien 3A , 3170 Sem

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jeanette Sørvik
Jeanette Sørvik Eiendomsmegler / Partner

NABOLAGSPROFIL

66%

eier sin egen bolig

93%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

68%

har bolig mellom 60-120 kvm

55%

av boligene er nyere enn 20 år

22%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Eierseksjon
Primærrom 68 m²
Bruksareal 72 m²
Tomt 955 m² / Fellestomt
Soverom 2
Etasje 2
Byggeår 2022
Gårdsnummer 43
Bruksnummer 181
Energimerking B
Sist endret 08.09.2023 12:26
Prisantydning 4 250 000,-
Totalpris 4 258 289,-
Fellesutgifter 2 890,-

Beregnet totalkostnad

4 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 6 920,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 277 800,-)) 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 8 289,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 258 289,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beliggenhet

Sameiet Doktorgården Sem i Hageveien ligger på en hjørnetomt i overgangen mellom Sem sentrum og småhusbebyggelsen. En svært sentral beliggenhet, samtidig skjermet fra hovedgata. Kvartalet er i utgangspunktet preget av eneboligbebyggelse og trebygg. Nabobebyggelsen mot nord er relativt gammel trehusbebyggelse, i form av bygårder.

Semsbyen er blitt et populært boligstrøk, og er et satsningsområde for Tønsberg kommune. Gjennom Sem er en trafikksikker miljøgate med fortau og sykkelsti. Tilbudene er mange og varierte og ligger i kort avstand fra boligene slik at du slipper å bruke bort unødig tid på transport. Dagligvareforretninger, post i butikk, restaurant, legekontor samt idrettsanlegg, turområder, skiløyper og badevann ligger i nærområdet. Det er også kort vei til barnehager og skoler. I tillegg er det kun 5 km. til Tønsberg sentrum, hvor det finnes større servicetilbud med jernbane, shoppingmuligheter, kulturtilbud og alt det bylivet har å by. Kort vei til E18 og Torp for deg som pendler.

Her bestemmer du tempoet selv og har du kort vei til det du måtte trenge og god tid til å nyte livet.

Velkommen!
Sameiet Doktorgården Sem i Hageveien ligger på en hjørnetomt i overgangen mellom Sem sentrum og småhusbebyggelsen. En svært sentral beliggenhet, samtidig skjermet fra hovedgata. Kvartalet er i utgangspunktet preget av eneboligbebyggelse og trebygg. Nabobebyggelsen mot nord er relativt gammel trehusbebyggelse, i form av bygårder.

Semsbyen er blitt et populært boligstrøk, og er et satsningsområde for Tønsberg kommune. Gjennom Sem er en trafikksikker miljøgate med fortau og sykkelsti. Tilbudene er mange og varierte og ligger i kort avstand fra boligene slik at du slipper å bruke bort unødig tid på transport. Dagligvareforretninger, post i butikk, restaurant, legekontor samt idrettsanlegg, turområder, skiløyper og badevann ligger i nærområdet. Det er også kort vei til barnehager og skoler. I tillegg er det kun 5 km. til Tønsberg sentrum, hvor det finnes større servicetilbud med jernbane, shoppingmuligheter, kulturtilbud og alt det bylivet har å by. Kort vei til E18 og Torp for deg som pendler.

Her bestemmer du tempoet selv og har du kort vei til det du måtte trenge og god tid til å nyte livet.

Velkommen!

Adkomst

Det vil bli skiltet med Bakke Sørvik & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Areal

Primærrom: 68 kvm, Bruksareal: 72 kvm

2. etasje:
Bruksareal: 68 m².
Primærrom: 72 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, gang, stue/kjøkken, 2 soverom og bad/wc.

Balkong på ca. 14 m².
Tilhørende parkeringsplass og sportsbod på bakkeplanet.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte plantegning leilighet 3 med oppmåling. Arealene er kun oppmålt av takstmann Helge Semb og ikke kontrollert av megler.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 955 kvm som eies av sameiet.
Tomten er fellesareal og disponeres av seksjonseierne i henhold til seksjonsbegjæring/sameievedtekter.

Parkering

Egen parkeringsplass i carport i byggets 1. etasje.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Utenomhusarealer

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.

Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Sameiet / Forretningsfører

Sameie: Sameiet Doktorgården Sem, Orgnr: 929701968

Sameiet består av 9 seksjoner; 8 boligseksjoner og 1 næringsseksjon.
Styreleder i sameiet er Bernard Hilleren.
Forretningsfører i sameiet er Svane Forvaltning AS.

Det er legekontor i 1. etasje og boliger i de to etasjene over. Dette gjør at uteareal og terrasser er løftet en etasje opp fra gata og får en skjermet og fredelig beliggenhet.

Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §31, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

Adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til å leie ut hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

I henhold til eierseksjonsloven §24 er det ikke tillatt med kortidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende. Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene til sameiet og kan i så fall settes til mellom 60 og 120 døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på sameiets årsmøtet. Dette gjelder ikke for fritidsboliger.

Forsikring

Fremtind Forsikring AS Polisenummer: 28096313

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Tønsberg kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon.

Formuesverdi fastsettes normalt av Skatteetaten i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale skattekontor i forbindelse med innlevering av skattemeldingen/selvangivelsen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

2 890 pr. mnd. Dekker felles bygningsforsikring, felles strøm, heisservice, snømåking/strøing/plenklipping/div. sommervedlikehold, brannvarsling, ventilasjon service, forretningsførsel med mer..

Oppgjør

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave).

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 90 23 95 40 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Oppvarming

Varmekabler på bad og varmepumpe (luft til luft) i stue. Det er balansert ventilasjon. I beboelsesrom hvor det eventuelt ikke skulle finnes panelovner/ andre oppvarmingskilder medfølger dette heller ikke.

Innhold

3-roms selveierleilighet i 2. etasje med spennende planløsning som inneholder følgende:

Entré, 2 soverom, bad, gang, teknisk rom/bod samt stue med åpen kjøkkenløsning (pt. ingen kjøkkeninnredning montert) og utgang til balkong.
Tilhørende utvendig sportsbod og parkeringsplass i carport.
For øvrig tilgang til felles takterrasse på hvert av bygningene - flotte takterrasser med svært gode solforhold.

Parkering og boder er plassert på bakkeplanet. Fra parkeringen er det heis og felles trappegang opp til leilighetene.

Standard

Velkommen til Hageveien 3/Doktorgården på Sem - fasademessig stilren og tøff arkitektur. Leiligheten ligger i 2. etasje og fremstår som lys, arealeffektiv og smakfull. På gulvene i oppholdsrom er det lagt lekker, enstavs hvit pigmentert eikeparkett. Veggflater i alle rom foruten bad er sparklet og malt gips. Badet er flislagt og har gulvvarme. Innredet med vegghengt wc, servant i skapinnredning med speil over samt dusj med foldedører i glass. Det er opplegg til vaskemaskin på badet. Det gjenstår montering av kjøkkeninnredning. Kjøkkeninnredningen blir av utbygger levert med integrerte hvitevarer som oppvaskmaskin, steketopp og kombinert kjøl/fryseskap. Type innredning er ikke valg, men vil bli levert i normal god standard. Tilvalg er her mulig.

Overbygd p-plasser hvor parkeringsplassene er oppmerket samt har lyssatt innkjørsel. Det medfølger en p-plass til hver leilighet. El-billader kan leveres mot tillegg.

Til hver leilighet medfølger en sportsbod oppført i lettveggsystem med 1 stk. lys punkt og kontakt, tilkoblet fellesanlegget. Felles avfallshandtering er plassert utvendig.

Interiørmessig vil dette appellere til de aller fleste - flytt rett inn i ny og smakfull leilighet - velkommen!

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen ligger i et område som er regulert til kombinert bebyggelse og anleggsformål (bolig/kontor/annen offentlig eller privat tjenesteyting), frisikt, lekeplass og annet uteoppholdsareal (felles grøntareal) med plannavn Hjørnetomt Hageveien/Semsbyveien, Vedtatt 22.05.2013 (planID 20110049). Eiendommen ligger også i område med gjeldende regulering med plannavn Sem som er vedtatt 03.02.2019 (planID PP001).
Relaterte planer Semsbyveien, vedtatt 16.02.2000 (planID 14009).
I henhold til kommuneplan vedtatt 22.05.2019 er området eiendommen ligger i avsatt til sentrumsformål.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler. Reguleringskart med bestemmelser er vedlagt i salgsoppgaven.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgs liste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Hageveien 3A, 3170, Sem, Gnr. 43 bnr. 181 snr. 3 orgnr. 929701968 i Tønsberg kommune

Oppdragsnummer

28-23-0174

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.