Arendal

BUD MOTTATT! Forretningslokale med god synlighet, sentralt i Arendal sentrum. Parkering.

Klevgaten 2A , 4838 Arendal

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Glenn J. Olsen
Glenn J. Olsen Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler
Type / Eierform Forretning / Eierseksjon
Primærrom 92 m²
Bruksareal 103 m²
Bruttoareal 125 m²
Tomt 642 m² / Fellestomt
Etasje 1
Byggeår 1890
Gårdsnummer 501
Bruksnummer 114
Energimerking G
FINN.no 223222056
Sist endret 13.09.2021 14:24
Prisantydning 1 590 000
Totalpris 1 657 939

Beregnet totalkostnad

1 590 000,- (Prisantydning) 26 197,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 616 197,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 40 400,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 616 197,-)) -------------------------------------------------------- 41 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 657 939,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Klevgaten 2A, bedre kjent som Studio1. Lokalet er beliggende på hjørnet av Klevgaten og Vestre gate, med god synlighet. Lokalet har trappefri adkomst fra bakkeplan og store vinduer som gir godt med innsyn og eksponering. Lokalet blir i dag hovedsak benyttet som frisørsalong, samt andre behandlinger som bl.a. negldesign og piercing. Forretningslokalet har en sentral beliggenhet i Arendal sentrum med tilhørende parkeringsplass i bakgård. Lokalet består idag av to frisørlokaler, tre behandlingsrom, mellomgang, toalettrom og stellerom. I tillegg har man et par bodrom for oppbevaring og lagring. Så her er mulighetene mange!

Innhold

Næringslokale over et plan med inngang fra bakkeplan.
Inneholder: 2 frisørlokaler, 3 behandlingsrom, mellomgang, toalettrom og stellerom. Bod/teknisk rom.
I tillegg disponerer man en biloppstillingsplass i bakgård og et lagringsrom i kjelleren.

Standard

Lokalet har en enkel standard der noe modernisering og vedlikehold må påregnes. Gulvflatene er i hovedsak med fliser, mens veggene er med tapet, malte panelplater og malt mur. Klevgaten 2A er et meget innholdsrikt forretningslokale med sentral beliggenhet i Arendal sentrum.

Beliggenhet

Klevgaten 2A ligger på hjørnet av Klevgaten og Vestre gate. Godt synlig for forbipasserende. Vestre gate er forbindelsen mellom nedre og øvre sentrum med mange spennende byutviklingsplaner for Blødekjær området. Området er i hovedsak benyttet til kombinert næring- og boligbebyggelse. Fra eiendommen er det kun en liten spasertur til man er midt i Arendal sentrum med alle funksjoner tilgjengelig innen kort gangavstand.

Løpende kostnader

Andre løpende kostnader vil være bl.a. innboforsikring og strøm.

Sameie

Sameie: Sameiet Klevgata 2, Orgnr: 920208185
Eierseksjonssameie er eiendomsform hvor du som seksjonseier har en sameieandel med enerett til en eierseksjon, mens resten er i sameie mellom eierne. Hver selveierenhet kalles en eierseksjon, resten kalles fellesareal. Andre navn på eierseksjoner benyttes også, for eksempel selveierleiligheter og eiendomsleiligheter. Det er eierseksjonsloven som regulerer forholdene i et eierseksjonssameie. Hver seksjon har et eget grunnboksblad. I dette sameiet er det totalt 10 boligseksjoner og 1 næringsseksjon. Denne seksjonens sameiebrøk er 120/1216. Vedtekter for sameiet, ordensregler og regnskap finner du i prospektet.
Interessenter oppfordres til å sette seg inn i sameiets vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett, årsberetning m.m. Se særlig om vedtekter og husordensregler knyttet til husdyrhold, dugnader, trappevask o.l.
Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett.
Erverver av seksjon må meldes til styret for registrering.
Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §31, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.

Hva skjer i gården / vedlikehold etc.

Skifte belegg i bygg B og male bakveggen. Styret får fullmakt til å gjennomføre malingsarbeidet. Dette vil koster ett sted rundt 60 - 80 tusen.
Styret ser på mulighetene for å koble opp seriekoblederøykvarslere.

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.
Spesifikasjon av lån:
Lånenummer: 63118127910, Nordea Bank Abp, filial i Norge
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 07.06.2021: 3.45% pa.
Antall terminer til innfrielse: 51
Saldo per 07.06.2021: 265 467
Andel av saldo: 26 197
Første termin/første avdrag: 30.03.2019 ( siste termin 30.12.2033 )
Flytende rente

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Primærrom: 92 kvm, Bruksareal: 103 kvm, Bruttoareal: 125 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 103 m².
Primærrom: 92 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 2x Frisørlokale, 3 behandlingsrom, mellomgang, toalettrom og stellerom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Følg Vestre gate fra sentrum mot Blødekjær. Eiendommen ligger på hjørnet av Klevgaten og Vestre gate. Velkommen!

Ferdigattest / brukstillatelse

Det finnes ikke ferdigattest på bygget, kun fra ombygging.

Oppvarming

Elektrisitet.

Regulering

Reguleringsplan/bebyggelsesplan: Uregulert.
Gjeldende kommuneplan: 23.05.2019
Formål: Sentrumsformål nåværende
Plannavn: Kommuneplan
Hensynssone: Kp Angitt hensynssone, Kp Støysone

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Diverse

Hovedsakelig åpent elektrisk anlegg, tilknyttet felles tavlerom på den vestlige siden. Deler av el-anlegget er av nyere dato. Det er etablert automatsikringer. Tilgjengelig kursfortegnelse i tavleskapet.
Synlige vannrør i kobber og avløpsrør i plast. Bygningens alder medfører at avløpet kan være delvis tilknyttet bunnledning av soil/støpejern. I følge eier er de kommunale stikkledningene mellom bygningen og det kommunale tilkoblingspunktet er skiftet de senere år.
Varmtvannsbereder av nyere dato er plassert i bod/teknisk rom. Videre er det eldre vegghengt bereder over utslagsvask i bod/teknisk rom.
Næringsseksjonen er utført med mekanisk avtrekksventilering av eldre dato.
Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Klevgaten 2A, 4838, Arendal, Gnr. 501 bnr. 114 snr. 1 orgnr. 920208185 i Arendal kommune
Ideell andel av sameiet: 120/1216

Eier

Studio 1 Liv Modøl

Oppdragsnummer

40-21-0125

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.