ARENDAL

Blødekjær - Stor og innholdsrik kombinert eiendom med leiligheter og næringsdel.

Håvet 6-8 , 4838 ARENDAL

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Phong Thanh Tran
Phong Thanh Tran Partner / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

51%

eier sin egen bolig

52%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

47%

har bolig mellom 60-120 kvm

23%

av boligene er nyere enn 20 år

27%

er gift

Type / Eierform Leilighet / Selveier
Primærrom 205 m²
Bruksareal 668 m²
Bruttoareal 205 m²
Tomt 368 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 3
Soverom 3
Byggeår 1935
Gårdsnummer 501
Bruksnummer 398
FINN.no 274945893
Sist endret 11.05.2023 11:17
Prisantydning 5 990 000,-
Totalpris 6 141 092,-

Beregnet totalkostnad

5 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 149 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 990 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 151 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 141 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

U. etg.: Annet
1. etg.: Hybel 1: Gang, kontor, soverom, bad og stue/kjøkken. Hybel 2: Gang, stue/kjøkken og bad.
2. etg.: Gang, wc, bad, stue og kjøkken.
3. etg.: Trapperom og 2 soverom. (Ett av soverommene tilfredsstiller ikke krav til rømningsvei).


Næringsbygg over 2 plan pluss loft. 1. etg. er idag benyttet som bod/lager. 2. etasje er innredet med 2 kontorer, verksted, garderobe og bod. Bod på loftet.

Standard

Boligen holder gjennomgående normal standard. Utvendig betongtakstein, takrenner og nedløp skiftet i 2013. Boligen har ny mur-puss overflater i 2019. 2 ytterdører fra 2021. Innvendig er gulv i hybel byttet ut i 2022. Noen dører trengs justering. Nyere bad i hybel. Bad hoveddel rehabilitert i 2006. Kjøkken hoveddel i eik med laminert benkeplate.

Næringsdelen:
Gjennomgående normal standard med noe oppgradering/vedlikeholdsbehov. Støpt gulv med flis eller belgg i 1. etasje. Gulv 2. etasje har parkett, malte vegger og malt tak. Bygget har ikke eget vann/kloakk. Det går igjennom Håvet 8. Ved kjøp av eiendommen separat, må nytt vann/kloakk legges.

Viser forøvrig til tilstandsrapport vedlagt i salgsoppgaven.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
- Utvendig - Utvendige trapper - Det er ikke motert rekkverk.
- Spesialrom - Overflater og konstruksjon - Wc - Toalettrom har ingen ventilering fra rommet
- Tekniske installasjoner - Branntekniske forhold - Røykvarslere og brannslukkere må sjekkes. Bør installeres røykvarsler i system
- Utvendig - Nedløp og beslag - Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke krav om dette på byggemeldingstidspunktet.
- Utvendig - Veggkonstruksjon - Malt kledning, er en del oppsprukken i bunnen og litt råte. Avstand ned til terrassebord er også liten, slik at snø/snøslaps vil fukte opp bordene
- Utvendig - Vinduer - Her er maling-slitt etter fukt i vinduskarmer. ( høy fukt inne - dårlig ventilering) Vinduer på loft er ikke rømningsgodkjent.
- Utvendig -  Dører - Dør inn til hoved leilighet bør vurderes byttes. Den er slitt. Dør til leilighet i etasjen under har en skade i dør blad ved lås.
- Innvendig - Etasjeskille/gulv mot grunn - Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
- Innvendig - Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Innvendig - Pipe og ildsted - Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe.
- Innvendig - Krypkjeller - Det er stedvist påvist fuktnivå som tilsier at konstruksjonen kan ha fuktskader.
- Innvendig - Innvendige trapper - Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper. Åpninger i mellom spiler er litt over 10cm.
- Innvendig - Dører - Litt justering av dører og håndtak , må forventes. Noen er malingslitte.
- Våtrom - Overflater gulv - Bad - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Våtrom - Overflater gulv - Bad - Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
- Våtrom - Sluk, membran og tettesjikt - Bad - Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring
- Våtrom- Ventilasjon - Bad - Det etablerte avtrekkssystemet fungerer ikke tilfredsstillende.
- Våtrom - Overflater vegger og himling - Bad 2 - 1 par skrap på flis inne i dusjen.
- Våtrom - Overflater gulv - Bad 2 - Det er påvist avvik i krav til høydeforskjell/fall-løsning på våtrommet.
- Kjøkken - Overflater og innredning - Stue/Kjøkken - Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad. Benkeplate har en svelle skade , ved siden av vasken. Vasken er meget slitt, og bør byttes ut.
- Kjøkken - Overflater og innredning - Stue/kjøkken 2 - Noe justering, montering og vedlikehold må forventes.
- Kjøkken - Overflater og innredning - Stue/Kjøkken - Den ene benkeplaten er for kort. Her er skrue-hull i kjøkken skap. Her er hull i dør. ( feilboring for håndtak ).
- Kjøkken - Avtrekk - Stue/kjøkkenDet er manglende forsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.

Næringsdel ( Håvet 6):
-

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- Pkt. 1 - Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller
soppskader? Ja, Lekkasje på bad rettet opp.
- Pkt. 2 - Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Hvis nei, gå til punkt 3. Ja, kun faglært. Jacobsen VVS. Flislegger Harry Jørgensen, Malemester Gundersen AS
- Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet? Ja, H. Jørgensen (hybel) Malermester Gundersen (liten leilighet). H. Jørgensen, membran og fliser bad hybel 2020, M. Gundersen bad leilighet 2019.
2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene? Ja
2.3 Er arbeidet byggemeldt? Ja, via forsikring v/Bygg Partner AS
- Pkt. 4 - Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja, kun faglært. Regi Arendal Kommune. Samtlige rør inn til bolig på gateplan ble byttet.
- Pkt. 5 - Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i
underetasje/kjeller? Ja, Håvet 6 fra fjellsiden.
- Pkt. 6 - Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe, f. eks dårlig trekk, sprekker,
pålegg etter tilsyn, fyringsforbud eller lignende? Nei, Feier rådet å skifte luke i 2. etg. stor leilighet.
- Pkt. 12  - Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade? Ja, kun faglært. Skanska as og Jan's utemiljø as. Nytt tak og beslag av Skanska 2012, Ny terrasse av Jan's utemiljø 2019.
- Pkt. 13 - Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Hvis nei, gå til punkt 14. Ja, kun faglært. Elektroentrepenøren. Se rapporter for elektrisk anlegg.
Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om
lavspenningsanlegg)? Ja, se rapport Elektroentrepenøren.
- Pkt. 14 - Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank,
sentralfyr, ventilasjon)? Ja, se rapport Elektroentrepenøren.
- Pkt. 20 - Hvis ja, er rommene som benyttes til ovennevnte godkjent til beboelse (rom til varig opphold) av
bygningsmyndighetene? Vet ikke, godkjent beboelse.
- Pkt. 21 - Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Hvis
nei, gå til punkt 22. Ja, Lagde ekstra leilighet i 2006, renovert 1. gang i 1993.
Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja - det som er pålagt godkjenning.
- Pkt. 24 - Kjenner du til om det foreligger skaderapporter, tilstandsvurderinger, boligsalgsrapporter eller målinger? Ja, Ny tilstandsrapport av 2022 foreligger samt el. rapport.
- Pkt. 25 - Kjenner du til andre forhold av betydning som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private avtaler)? Ja, det kan være rasfare i mur/fjell ved parkering - mur og fjell eies av Arendal kommune.

Boligens areal

Primærrom: 205 kvm, Bruksareal: 668 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 79 m².
Primærrom: 0 m².

1. etasje:
Bruksareal: 79 m².
Primærrom: 79 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, kontor, soverom, bad, stue/kjøkken, gang 2, stue/kjøkken 2 og bad 2.

2. etasje:
Bruksareal: 96 m².
Primærrom: 96 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, Wc, bad og stue/kjøkken.

3. etasje:
Bruksareal: 30 m².
Primærrom: 30 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Trapperom og 2 soverom.

Næringsdelen:
Bruksareal: 384 kvm

Loft:
Bruksareal: 37 m².
Primærrom: 0 m².

1. etasje:
Bruksareal: 170 m².
Primærrom: 0 m².

2. etasje:
Bruksareal: 177 m².
Primærrom: 0 m².

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 368 kvm, Eierform: Eiet tomt. Biloppstillingsplass til 2 biler. Ellers bygningsmasse.

Garasje / Parkering

Parkering til 2 biler. Ellers kommunale parkeringsplasser i gaten.

Byggemåte

Boligen har nyere mur-puss overflater fra 2019. Gavlvegg mot Sør har stående malt bordkledning. Tak med betongtakstein. Vinduer fra 1991 og  av nyere dato. Trebjelkelag mellom etasjene.
Næringsdel: Støpt gunnmur, pilarer i betong og leca. Yttervegger i tre i 1. etasje og plater i 2. etasje. Ståltakplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Finnes ikke i kommunens arkiver.

Adgang til utleie

Boligen er innredet med 3 leiligheter. Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger ferdigattest på eiendommen, og at hybelleilighetene i 1. etasje sannsynlig ikke godkjente.
For å få noe godkjent som egen boenhet, finnes det en rekke offentligrettslige krav. For det første kan det finnes begrensninger i kommunens planer (reguleringsplan, bebyggelsesplan). Her må det skilles mellom hybler, hybelleiligheter (utleiedeler) og seksjoner, fordi det er ulike krav og regelverk som regulerer disse kategoriene. Kommunen kan ha angitt begrensning av antall boenheter på eiendommen, jf. plan- og bygningsloven § 12-7. Har kommunen fastsatt en begrensning på én boenhet pr. gn/bnr, må eier søke dispensasjon dersom vedkommende ønsker å opprette en utleiedel på eiendommen. For det annet kan det dreie seg om endring i bruk som krever bruksendring, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. Et klassisk eksempel er der eier har omgjort en del av kjelleren til beboelsesrom (rom for varig opphold), og at kjelleren er registrert som bod/oppbevaringsplass i kommunens arkiv. Omgjøring av kjelleren vil i denne sammenheng kreve søknad om bruksendring. For det tredje må en rekke bygningstekniske krav være oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 29-5 der de detaljerte regler finnes i byggteknisk forskrift (TEK). Eksempler på dette er branntekniske krav (rømningsvei, branncelle), krav til lys og utsyn, krav til "tilstrekkelig romstørrelse", vindusstørrelse m.v. I tillegg er det krav til oppbevaringsplass, uteareal og parkering til hver boenhet. De siste byggtekniske forskriftene kom i 2010 og gjelder fra  01.07.2010. Hvis utleieenheten ikke er omsøkt tidligere må den tilfredsstille kravene fra denne forskriften. De er omfattende og omhandler  forhold som er nevnt over. Særlig kapitel 12 og 13 i forskriften har detaljerte krav til den fysiske utførelsen. (Kilde: NEF)

Oppvarming

Elektrisk.

Energimerking


Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 870 166 pr. 31.12.20 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 132 596 pr. 31.12.20 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område. Avsatt område til bebyggelse- anlegg; eksisterende boligbebyggelse. Hensynssone 570; bevaringsverdig bebyggelse. Avvikssone støy.  Tidligere varslet plan for Blødekjær 5-15. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Tidligere varslet plan for Blødekjær 5-15. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Arendal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Håvet 6-8, 4838, ARENDAL, Gnr. 501 bnr. 398 i Arendal kommune

Oppdragsnummer

40-22-0079

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.