Færvik

TROMØY - Småbruk i landlige og naturskjønne omgivelser. Våningshus, stor garasje og stall. Tilrettelagt for hestehold

Gjerstadveien 91 , 4818 Færvik

VISNINGER

29. november tirsdag kl. 15:30-17:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jan Terje Øygarden
Jan Terje Øygarden Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

85%

eier sin egen bolig

79%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

65%

har bolig på over 120 kvm

29%

av boligene er nyere enn 20 år

36%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 156 m²
Bruksareal 156 m²
Tomt 6 116 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Byggeår 1830
Gårdsnummer 204
Bruksnummer 50
Energimerking G
FINN.no 282121459
Sist endret 26.11.2022 07:44
Prisantydning 5 500 000,-
Totalpris 5 651 492,-

Beregnet totalkostnad

5 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 137 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 5 500 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 151 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 5 651 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Våningshus:
1. etasje: Hall, toalettrom, kjøkken, spisestue og stue.
2. etasje: Gang, 2 soverom og bad/vaskerom.
3. etasje: Gang og 2 soverom.

Driftsbygning:
1. etasje: Parkering/verksted.
2. etasje: Stue, soverom, bad
Kjeller: Lager.

Stall:
1. etasje: Hestebokser og lagerrom.

Utstyr

Varmepumpe
Peisovn
Utvendig bod
Fiber
Vannbåren varme

Standard

Våningshuset er oppført i to etapper. Da 3/4 deler av bolighuset er oppført i tømmer og 1/4 er oppført i reisverk. Den eldste delen er fra 1830. Våningshuset er modernisert av tidligere og nåværende eier. Det elektriske anlegget er skiftet. Røropplegg er skiftet og eiendommen er tilknyttet offentlig vann og kloakk. Taket ble omlagt i 2001 med nytt undertak og gamle takstein. Kledning og vinduer er skiftet og boligen er etterisolert. Det vil være behov for noe utskifting og utbedring av vinduer og kledning. De fleste gulvene i 1. etasje er rettet opp, isolert og det er lagt inn vannbåren varme. Nyere (2014) gjestetoalett i 1. etasje.

Det er gjort et omfattende arbeid med å restaurere og tilrettelegge våningshuset for en familie.  I forbindelse med restaureringsarbeidene ble gamle bygningsdetaljer ivaretatt. Gamle dører er bevart samt deler av de originale tømmerveggene er synlige i flere rom.  Husets "sjel" med gamle og skakke gulver, skakke vegger og skakt tak er ivaretatt. 

Noe oppgradering og innvendig modernisering må kjøper påregne. Det må påregnes noe arbeid med den øvrige bygningsmassen på eiendommen.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2:
Bad/vaskerom - 2. etasje:
Ventilasjon: Ingen ventilasjon. Mekanisk avtrekk må etableres. Sanitærutstyr / innredning: Løst og slitt wc. Tiltak må påregnes. Overflate vegger: Noe svelling på panel mellom badekar/servant. Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Tettedetaljer ved rørgjennomføring tilknyttet  vaskemaskin /servantskap er usikker. Fare for fukt i konstruksjon. Tettedetaljer bør fornyes. Fukt i tilliggende konstruksjoner: Det er ikke praktisk mulig å gjennomføre fuktmåling/hulltaking, grunnet våtsonens plassering mot yttervegger tømmer. TG2 er satt for å belyse risiko. Fallforhold (gulv): Det er stedvis motfall på gulvflater utenfor dusjsonen. Fare for vannansamling.

Bad - Garasje 2.etg:
Sanitærutstyr / innredning: Løst wc. Tiltak må påregnes. Overflater vegger: Manglende belistning. Tiltak må påregnes.
Membran, tettesjikt og overgang til sluk: Tettedetaljer ved rørgjennomføring tilknyttet avløpsrør i vegg er usikker. Fare for fukt i
konstruksjon. Tettedetaljer bør fornyes. Fallforhold (gulv): Det er stedvis motfall på gulvflater utenfor dusjsonen. Fare for vannansamling.

Kjøkken:
Innredning: Stedvis noe slitt innredning. Spor etter mus er observert i benkeskap.

Toalettrom (Ikke våtrom) - 1.etg:
Ventilasjon: Ingen ventilasjon. Mekanisk avtrekk må etableres. Sanitærutstyr / innredning: Innebygget toalettsetene er ikke fuktsikret. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Øvrige rom:
Overflater vegger: Skjevheter og stedvis aldringspreget flater. Overflater himling: Skjevheter er tilfelle. Overflater gulv: Stedvis slitte gulv. Eksempelvis laminat soverom 2.etg. Aldringspreget tregulv. Innerdører: Enkelte innerdører bærer preg av slitasje. Annet: Spor etter treskadeinsekter. Eksempelvis konstruksjonen loftsetasje synlig i kott. Anbefaler ytterligere undersøkelser.

Krypkjeller:
Innvendig inspeksjon Krypkjelleren har symptomer som tyder på forhøyet fuktighet. Spor etter gnagere. Det er økt risiko for skader, oppfølging med jevnlig ettersyn anbefales.

Innvendige trapper:
Innvendige trapper TG2 er satt iht NS3600 (som henviser til dagens forskriftskrav) grunnet sikkerhet. Manglende rekkverk trapp til loft.

Tekniske anlegg, VVS anlegg (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom):
Varmtvannsbereder (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): TG2 er valgt på grunn av alder og tilstand. Det kan ikke utelukkes behov for
reparasjoner/utskiftning innen rimelig tid. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Vannrør (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom): Vannrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Avløpsrør. (Sjekkpunkter utover det som er inkludert i andre rom):  Avløpsrør i boligen er vurdert til å ha en alder som tilsier at anbefalt brukstid er passert. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Radon:
Det er ukjent om radonmåling er gjennomført i boligen. Dette er anbefalt jf. DSA.

Yttervegger inkl. fasader og konstruksjon:
Konstruksjon: Boligen har påviste skjevheter. Skjevheter bør kartlegges og eventuelt utbedres. Skjevheter i boliger fra denne tidsperioder er ikke uvanlig. Fasader ink. kledning: Kledning er stedvis råteskadet. Råteskader må utbedres. Eksempelvis i bunn av kledning. Manglende tilstrekkelig musesikring.

Dører og vinduer:
Vinduer bærer preg av høy slitasjegrad. Utskiftning/reparasjoner må påregnes.

Yttertak: Symptomer på slitasje og elde er registrert, selv om det ikke ble observert tegn på lekkasjer. TG2 er valgt for å belyse at bygningsdelen har en alder og tilstand som krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Grunnmur, fundamenter:
Det registreres riss/sprekker på grunnmur/fuger. Eksakt årsak er ikke kjent. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

Drenering:
Utvendig terreng, inkl fuktsikring av grunnmur: Det vurderes at grunnmuren mangler fuktsikring. Konsekvens kan være økt fare for fuktvandring i konstruksjoner under bakkenivå. Krever oppfølging med jevnlig ettersyn. Fuktmerker / -symptomer i kjeller/underetg. Ink. eventuell krypekjeller og
plate på mark: Synlige fuktmerker og deformasjoner/råte på vegg som sterkt indikerer utilsiktet fuktighet. Skjulte eller bakenforliggende skader kan ikke utelukkes. Fuktskader må utbedres. Alder: Dreneringens tilstand har påvirkning på krypekjellerens bygningstekniske tilstand. Drenering er nedgravd og skjult, og av den grunn må estimert tilstand vurderes ut ifra alder. Estimert teknisk levetid på drenssystem har et betydelig sprang, og er mellom 20 - 60 år. Av nevnte grunner er det vanskelig å angi noen eksakt tilstand, TG2 settes for å belyse risiko. Fukt er observert.

Frittstående byggverk - Garasje:
Garasje. Det er foretatt en forenkel og overordnet vurdering av tilstanden og det er relativt mange mangler som gjør at det anbefales utbedrende tiltak.
Eksempelvis grunnmur, trapp/rekkverk til 2.etg, vinduer, kjeller.

Frittstående byggverk - Stall:
Det er foretatt en forenkel og overordnet vurdering av tilstanden og i forhold til byggeår vurderes moderat vedlikehold å være tilstrekkelig. Stedvis manglende fullført arbeid, eksempelvis manglende vinduer.

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 3:
Ildsteder / skorsteiner innvendig. (Omfatter ikke funksjonalitet og innvendig pipeløp)
Skorsteiner inne i boligen Innkledd teglsteinspipe. Alle fire sider skal kunne inspiseres. Konstruksjonen må åpnes slik at alle fire sider blir synliggjort. Sjablongmessig prisanslag: kr 0 - 10 000.

Etasjeskiller:
ingen er foretatt i en eldre bygning og bør ses i den sammenheng. Skjevheter er mer påregnelige i eldre bygninger enn i nye. Årsaken til skjevhetene er ikke vurdert. Størst avvik ble målt til 10 cm skjevhet stort soverom 2.etg. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000.

Brann:
Rømningsvindu fra rom i 2.etg og loftsetasje har ikke tilstrekkelig størrelse iht. forskriftskrav. Godkjent rømningsvei må etableres. Sjablongmessig prisanslag: kr 10 000 - 50 000.

Frittstående byggverk - Uthus:
Vesentlig slitasje, feil og mangler påvist, eksempelvis råteskader. Tiltak må påregnes. Sjablongmessig prisanslag: kr 50 000 - 100 000.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom? Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Byttet belegg. Lite toalett byttet. Olav Stormo AS
2.2 Foreligger det dokumentasjon på arbeidene? Vet ikke.
4. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp? Ja. Kun faglært. Garasje ble tilkoblet vann og avløp. Olav Ager-Wick AS.
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller? Ja. Huset har råkjeller.
7. Kjenner du til om det er/har vært skjevheter/setningsskader, f. eks. riss/sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende? Ja. Huset er fra 1830.
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader i boligen? Ja. Bunnstokken er angrepet.
12. Kjenner du til om det har vært utført arbeider på terrasse/garasje/tak/fasade?  Ja, både av faglært og ufaglært / egeninnsats. Garasje og stall bygd med egeninnsats og snekker. Olav Ager-Wick AS.
13. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeider på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)? Ja. Koblet garasje og stall samt vedlikehold i huset. Hisøy Elektro AS.
13.1 Foreligger det samsvarserklæring for hele eller deler av det elektriske anlegget (i henhold til forskrift om lavspenningsanlegg)? Ja. Ligger i sikringsskapet.
21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? Oppholdsrom over garasje.
21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen? 2. etasje på garasje.
21.1. Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene? Ja. Godkjent for varig opphold.

Boligens areal

Primærrom: 156 kvm, Bruksareal: 156 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 66 m².
Primærrom: 66 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Hall, toalettrom, kjøkken, spisestue og stue.

2. etasje:
Bruksareal: 65 m².
Primærrom: 65 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, 2 soverom og bad/vaskerom.

3. etasje:
Bruksareal: 25 m².
Primærrom:  m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang og 2 soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 6 116 kvm, Eierform: Eiet tomt. Eiendommen består av to parseller, gnr 204 og bnr 50/67. Eiendommen er spesielt tilrettelagt for hestehold. Her er opparbeidet stor ridebane 20 x 60 meter og et stort uteområde for hester. Det er p.t. ikke noe dyrket mark til eiendommen. Gårdstunet er gruset og pent opparbeidet med plen og diverse beplantning. Stort område med brostein. Deler av garasjen er oppført på naboens grunn. Det foreligger ifølge nåværende eier, avtale på at dette er i orden.

Tomten er ikke nøyaktig oppmålt i forbindelse med salget og avvik kan forekomme. Opplysninger om eiendommens størrelse er gitt til eiendomsmegler av Arendal kommune.

Garasje / Parkering

Stor garasje oppført rundt 2015. BRA 166 kvm. Det er innredet en stor garasje/verksted i 1. etasje og oppholdsrom i 2. etasje. (Noen bygningsdeler er gjenbruk og eldre enn 2015)

Byggemåte

Enebolig over 3-plan bygget 1830. Grunnmur oppført i naturstein og mur. Yttervegger i trekonstruksjon/tømmer kledd med stående trekledning. Taket er saltaksformet og tekket med teglstein. Smårutete koblet vinduer. Oppvarming er elektrisk og ved. Vedovn i stuer og peis på kjøkken. Varmepumpe montert i hall. Vannbåren varme i gulv deler av 1.etg. Etasjeskiller i trebjelkelag. Offentlig vann og avløp. Tilhørende frittstående garasje med  oppholdsrom i 2.etg. Tilhørende frittstående stall. Tilhørende frittstående utebod/vedbod. Det opplyses at arbeid må påregnes på bygningsmassen.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang av Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på oppføring av eiendommen. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet. Det foreligger godkjent søknad på oppføring av stall og garasje. Det foreligger godkjenning på bruksendring av arealet i 2. etasje på garasje til oppholdsrom.

Barnehage / skole i området

Se nabolagsprofil på neste side i prospektet for bl.a. informasjon om barnehage og skole.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Varmepumpe i hallen. Vannbårenvarme i store deler av 1. etasje. Oppvarming skjer i dag ved strøm, men fjernvarmerør er lagt klart til garasje og bu for eventuell montering av vedfyrt eller pelletsovn.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G. Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 20 504 pr. år Inkludert kr 5 313,- i eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Det er i Arendal kommune vedtatt eiendomsskatt. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 1 106 058 pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. 3 981 808 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Boligen og bua er registrert i SEFRAK-registeret. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen er uregulert. Eiendommen er avsatt i kommuneplanen til: Bebyggelse- og anlegg; eksisterende boligbebyggelse Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) Hensynssone 570 kulturmiljø; bevaringsverdig bebyggelse. Sefrak-registrerte bygninger. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Nei.

Båtplass

Det er tinglyst båtfeste ved Rørendal. Fra eiendommen er det ca. 5-10 minutter å gå til båtplasen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 4203-204/3 - Rettigheter i eiendomsrett
Best. om båt/bryggeplass - 23.01.1970 rettighetshaver:Knr:4203 Gnr:204 Bnr:50

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Arendal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger. Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Gjerstadveien 91, 4818, Færvik, Gnr. 204 bnr. 50 i Arendal kommune

Oppdragsnummer

40-22-0217

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.