Rauland

Tomtefelt for utbygging nær Rauland

Vehus , 3864 Rauland

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Berit Seltveit
Berit Seltveit Eiendomsmegler MNEF / Daglig leder / Fagansvarlig
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 14 195 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 42
Bruksnummer 1
FINN.no 234256151
Sist endret 19.11.2021 11:13
Prisantydning 2 000 000
Totalpris 2 065 642

Beregnet totalkostnad

2 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-)) -------------------------------------------------------- 65 642,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 065 642,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Finn.no: Visningstekst

Sammen skal vi sikre trygge visninger. Derfor gjennomfører vi visninger etter gitte forholdsregler. Kontakt megler eller meld deg på visning i knappen «Visningspåmelding» før visning, så finner vi en løsning som passer for deg.

Beliggenhet

Området har en fredelig og fin beliggenhet ca 10 km fra Rauland sentrum. Flott utsikt mot Totak og Raulandsfjell. Flotte turområder i umiddelbar nærhet hele året. Herfra kan en bla gå til Vehuskjerringa på 1356 moh som gir en flott utsikt utover store deler av Telemark. Raulands området har ett stort turnett verk også sommerstid. Området passer for de som ikke vil være i ett tett hyttefelt, men ha litt mer plass og ro rundt seg. Samtidig som at det er kort avstand til Rauland med bla 150 km med oppkjørte skiløyper og alpinsenter. Se visit Rauland sin hjemmeside for informasjon.

Bebyggelse

Området består av hytte bebyggelse og småbruk.

Tomtetype

Området som selges er regulert for 11 hytte tomter, se vedlagte reguleringsplan.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Offentlige/kommunale avgifter

Hytteeier må påregne kommunale avgifter til kommunen med ca kr 2.806,- pt for renovasjon og feiing.
I tillegg kommer avgift for privat vann og avløp, og andel vegvedlikehold.

Konsesjon

Tomten er ubebygd, ligger i et område som i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan etter plan- og bygningsloven er utlagt til bebyggelse og anlegg, og der tomteinndeling er foretatt eller godkjent av bygningsmyndighetene. Kjøper er kjent med at dette bekreftes overfor plan- og bygningsmyndigheten ved utfylling av egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Diverse

Prisantydning inkludert omkostninger

2 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 172,- (Panteattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-)) 65 642,- (Omkostninger totalt) 2 065 642,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Kjøpekontrakt

Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kr 2 400,- / 3 100,- i honorar for hver forsikringsavtale som formidles på Boligkjøperforsikring Pluss og kr 1 400,- / 2 100,- i honorar for Boligkjøperforsikring.

Budgivning utenfor forbrukerforhold

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med sparebankene i Eika Gruppen AS og konsernets produktselskaper om formidling av finansielle tjenester. Ta gjerne kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud vedrørende finansiering.

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt provisjonsbasert vederlag tilsvarende 3,5 % av kjøpesum for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 15.000,- og oppgjørshonorar kr. 4.000,-. Minimumsprovisjonen er avtalt til kr. 42.000,-.  Meglerforetaket har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtale totalt kr. 17.757,-. Utleggene omfatter markedspakke og innhenting av opplysninger. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få dekket utlegg.  Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.