Seljord

Seljord-Koselig hytte i naturskjønne omgivelser på Grimås.

Grimås 218 , 3840 Seljord

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Gunhild Nymoen
Gunhild Nymoen Eiendomsmeglerfullmektig
Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 61 m²
Bruksareal 64 m²
Tomt 1 077 m² / Eiet tomt
Soverom 2
Byggeår 1971
Gårdsnummer 58
Bruksnummer 11
Energimerking G
FINN.no 241889192
Sist endret 15.11.2022 08:56
Prisantydning 690 000,-
Totalpris 718 320,-

Beregnet totalkostnad

690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 28 320,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 718 320,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Hytta inneholder entré/gang, stue, kjøkken, to soverom og bod.
På tomten finner vi også et lite uthus med utedo og lagring.

Beliggenhet

Hytta ligger i Grimås hyttefelt med flotte Grimaren på 1170 m.o.h, i bakgrunnen. Grimås ligger på Seljordsida av Lifjell med fine turmuligheter innover fjellet. Det er merkede stier og skiløyper fra Grimås og helt over til Bø. Området kan by på flere fine fjellvann der det er muligheter for fisking. Lifjells høyeste topp, Røysdalsnuten 1291 moh, ligger på denne siden av Lifjell. Fra toppen har du fantastisk utsikt over store deler av Lifjell, mot Gaustatoppen og områdene rundt.

Bebyggelse

Hytta ligger i et område med fritidsbebyggelse.

Adkomst

Fra Seljord sentrum, kjør E134 mot Flatdal. Ta av til høyre ved skilting Grimås. Følg vegen, ca 8 km, opp til parkeringsplass. Fra parkeringsplassen er det ca 7-8 min gåtur til hytta.

Byggemåte

Hytta er antatt oppført 1971. Det finnes ingen dokumentasjon på byggeår, men det foreligger byggesøknad datert 1970. Hytta er i all hovedsak uendret siden byggeår.

Hytta er oppført på pilarer av lettklinker blokker. Yttervegger er antatt å være isolert bindingsverk med stående tømmermannskledning. Taket er tekket med papp.

Følgende punkter har fått TG3 i tilstandsrapporten fra takstmann, datert 04.11.2021.

- Takdekking; eldre takdekking med skader og avvik.
- Nedløp og beslag; slitasje og skader.
- Takkonstruksjon; fukt og råteskader i tillegg til skjevheter.
- Etasjeskiller; registrert skjevheter.
- Pipe og ildsted;  mangler ildfast plater, registrert fukt og beslag på pipe er ikke tett.
- Krypkjeller; registrert fukt og skade på kjellerluke.
- Innvendige dører; vanskeligheter med å lukke noen av dørene.
- Grunnmur og fundamenter; setningsskader.
- Branntekniske forhold; manglende brannvarsler og brannslukker.

Se tilstandsrapport for utvidet informasjon.

Oppvarming

Vedovn og propanbrenner har fungert som varmekilde de siste årene.
Hverken kamin eller peis har vært i bruk på en stund, peisen har hatt problemer med trekk.

Parkering

Parkering på felles parkeringsplass, ca 7-8 min gåtur fra hytta.

Formuesverdi

Formuesverdi kr 143 702 per år.

Offentlige/kommunale avgifter

Kr. 2 701,23 pr. år

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Det finnes ingen ferdigattest/ midlertidig brukstillatelse i kommunens arkiver.

Utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Konsesjon

Eiendommen er konsesjonsfri.

Diverse

Grimås har en egen hytteforening der alle som har hytter i området kan bli med. Foreningen har ett styre som drifter saker som dugnader, løypekjøring, tilrettelegging og merking av turstier mm. Medlemsavgift kr 200,- pr år pluss kr 200,- for støtte til løypekjøring. Se mer informasjon om området og hytteforeningen på denne nettsiden; www.grimashytteforening.com

Prisantydning inkludert omkostninger

690 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 17 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 690 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 28 320,- (Omkostninger totalt) 718 320,- (Totalpris inkl. omkostninger)

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkludert omkostninger er innbetalt og disponibelt på meglerforetakets klientkonto innen overtakelse.

Kjøpekontrakt

Partene skal signere kjøpekontrakt etter aksept av bud.

Overtakelse

Overtagelse etter nærmere avtale med selger.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter avhendingsloven begrenset oppad til MNOK 10. I den forbindelse har selger utarbeidet en egenerklæring som kjøper bør gjøre seg kjent med før budgivning.

Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Hyttepakken. Se egen informasjon i sallgsoppgaven. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Energimerking

Alle som skal selge eller leie ut bolig må som hovedregel energimerke boligen og fremskaffe en energiattest. Unntak gjelder blant annet for frittstående bygninger med bruksareal på mindre enn 50 m². Det er eier som plikter å fremlegge energiattest og eier er selv ansvarlig for at opplysningene er riktige. For ytterligere informasjon se www.energimerking.no. Dersom eier har energimerket boligen vil komplett energiattest fås ved henvendelse til megler

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjonen om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.

Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til gunhild@partners.no eller SMS: 93 65 42 84 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomfSom kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Løsøre og tilbehør

Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen "som den er", og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg

Avhendingsloven
Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Fra 01.01.2022 endres avhendingsloven slik at det ikke lengre er adgang til å selge "as is" til forbrukerkjøper. Dette innebærer at alle forhold som ikke fremgår av ny tilstandsrapport vil kunne utgjøre en mangel. Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgave og tilstandsrapport

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt

Vederlag og rett til dekning av utlegg

Det er avtalt minimumsprovisjon for gjennomføring av salgsoppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 12.000,- og oppgjørshonorar kr. 5.000,-. Dersom handel ikke kommer i stand har megler krav på å få tilretteleggingsgebyret og alle direkte utlegg.  Alle beløp er inkl. mva.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtakelse.