Gjøvik

NYTORVET BOLIGPARK - En fredelig idyll midt i sentrum. 19 nye og moderne selveierleiligheter skal bygges. Kun 1 igjen!

Øvre Torvgate 17 - selveier , 2821 Gjøvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Silje F. Aandalen
Silje F. Aandalen Eiendomsmegler MNEF / Partner
Runa Skumlien
Runa Skumlien Eiendomsmegler MNEF / Partner / Backoffice

NABOLAGSPROFIL

65%

eier sin egen bolig

35%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

44%

har bolig på over 120 kvm

36%

av boligene er nyere enn 20 år

31%

er gift

Type / Eierform Leilighet / Selveier
Primærrom 25 m²
Bruksareal 25 m²
Soverom 1
Gårdsnummer 67
Bruksnummer 950
FINN.no 216395413
Sist endret 07.08.2023 15:05
Prisantydning 1 590 000,-
Totalpris 1 590 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Rolig, solrikt og sentralt beliggende i Gjøvik byr Nytorvet på flotte utsiktsleiligheter i grønne omgivelser. Enten du er førstegangskjøper eller skal flytte i godt voksen alder kan Nytorvet passe for deg. Av totalt 128 leiligheter er det 19 selveier-leiligheter, som alle er beliggende i plan 2 i prosjektet. Alle 4 gjenværende leiligheter er 2-roms.

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Utbygger: Nytorvet Boligpark AS
Totalentreprenør: Consto AS

Forventet fremdrift

Planlagt ferdigstillelse Januar 2023

Beliggenhet

Gjøvik byr på småbysjarm, et rikt kulturliv, gode shoppingmuligheter og storslåtte naturopplevelser. Enten du vil seile med Skibladner på Mjøsa eller ta en storbytur til Oslo - Nytorvet er det perfekte utgangspunkt. Det er 4 minutter til togstasjonen, hvor toget tar deg med til hovedstaden. CC
kjøpesenter er 3 minutter unna og gågata når du med en 5 minutters spasertur. Det er gode kollektivtilbud i umiddelbar nærhet.

<b>Byggemåte/Standard</b>
Bygget direkte fundamenteres på stedlige masser. Byggenes bæresystemer utføres som en kombinasjon av bærende betongvegger og søyler og
bjelker i stål eller betong. Etasjeskille av hulldekk-elementer. Kompakte betongdekker kan forekomme der det er nødvendig for avstiving av
bygget, eller det av andre årsaker er hensiktsmessig. Yttervegger bygges som isolert bindingsverksvegg i henhold til energikrav basert på gjeldende teknisk forskrift. Utvendig kledning med pussystem, platekledning og trepanel. Balkongforkanter, vindu, dører og gesimser kompletteres med beslag tilpasset til farge på vindu og fasader. På innvendig side yttervegg, kles alle yttervegger med gips. Forstøtningsmurer leveres som ubehandlet støpt
betong.

<b>Kjøkkeninnredning</b>
Det tilbys kjøkkeninnredning type Next fra HTH eller tilsvarende. Benkeplater i laminat, utførelse 30mm med rette forkanter. Oppvaskbenken har
nedfelling beslag i rustfritt stål med 1 stor kum. Alle overskap og høyskap er av takhøy type. Det er medtatt demping på skuffer og skapdører samt i
ntegrerte LED lysprofiler under alle overskap som er 40cm eller bredere. Hvitevarer leveres fra Siemens.

<b>Ventilator</b>
Inngår som en del av kjøkkenleveransen.

<b>Bad</b>
 Baderomsinnredning som 60-100cm løsning med skuffer med integrert grep, heldekkende servant og speil med lys. Stikk ved vask. Baderom leveres som prefabrikkerte baderoms-moduler.

<b>Garderober</b>
Det er ikke medtatt garderobeskap, men anvist på tegning hvor dette kan plasseres. .

<b>Trapper, rekkverk og balkonger</b>
Trappeløp utføres som prefabrikkerte betong- eller ståltrapper med utstøpte trinn og repos. I trapper legges det flis i inntrinn, opptrinn og repos. Rekkverk som spilerekkverk i lakkert stål.

Balkonger leveres som prefabrikkerte betongelementer med overflate og himlig i ubehandlet be-tong. Det legges impregnert tremmegulv på balkongene. Det vil på de aller fleste balkongene leveres glassrekkverk. Der det ikke er glassrekkverk blir det levert spilerekkverk. Her kan man se til
fasadeillustrasjonene, og utførelsen på glassrekkverkene blir med skjult dekkeforkant med farget glass

Terrasser på mark/dekke samt takterrasser leveres med tremmegulv i impregnert skrudd trevirke.
Rekkverk leveres som glassrekkverk i alle etasjer. Dekkeforkanten blir skjult med farget glasspanel. Ref. prosjektet Origo.

<b>OVERFLATER</b>
<b>Himlinger</b>
Himlinger i leilighetene er sparklet og malt med synlig V-fuge. Hele- eller deler av hall, gangarealer og bod med sparklet og malt gipshimling.
Himlingshøyde kan bli lavere enn 240cm i bad, vaskerom, kjøkkenøy bod etc. Tilsvarende kan bli nødvendig for mindre deler av andre arealer i
leiligheten. Dette kan i noen tilfeller medføre en himlingshøyde på 220cm. Himlinger i fellesarealer som bodsaler er generelt betongflater som blir malt. Himlinger i felleskorridorer og trapperom leveres som systemhimling i T-profil. I underordnede rom bli himlingene støvbundet.

<b>Gulv</b>
Dekker leveres generelt som hulldekker. Gulv i leiligheter foruten i baderom og eventuelt vaske-rom som granab gulv, påmontert 1-stavs hvit matt parkett i eik. Gulv på bad leveres med mørke fliser, størrelse 30 x 30 cm. I dusjsone på bad leveres gråe fliser, størrelse 10 x 10 cm.
Gulv i felles ganger leveres likeså avrettet men med vinylbelegg. Gulv i boder i parkering er i betong med epoxymalt overflate.

<b>Vegger</b>
Bærende innervegger og vegger i trapp- og heissjakter leveres som betongvegger. Øvrige vegger, også innvendige skillevegger mellom
leiligheter som ikke er bærende leveres som plassbygde isolerte gipsplatevegger med forskriftsmessig brann- og lydklasse. I boder leveres front og skillevegger av type Troax nettingvegg med dør. Innvendige vegger i leilighetene helsparkles og males. Vegger i felles trapperom og ganger/korridorer
males til full dekning. Vegger i parkeringsanlegg og bodsaler males to strøk. Vegger på bad og vaskerom leveres med beige/lyse
fliser, størrelse 30 x 60 cm.

<b>Oppvarming</b>
Anlegget forsynes fra fjernvarme levert av Eidsiva Varme. Det leveres vannbårengulv varme i gang, kjøkken og stue. I baderom (kabiner) leveres
elektriske varmekabler med termostat. For boligkjøpere som ønsker varme i soverom kan det bestilles som tilvalg. Det leveres egne avlesbare
energimålere for varmtvann og varme i leilighetene. Utvendig trapp og rampe leveres med snesmelteanlegg.
Parkeringsanlegg oppvarmes ikke.

<b>Sykkelparkering</b>
Innendørs sykkelparkering

Det er medtatt en postkasse til hver boenhet

Adkomst

Det vil bli skiltet med Partners Eiendomsmegling  visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger

Areal

Primærrom: 25,90 kvm - 60,70 kvm, Bruksareal: 25,90 kvm - 60,70 kvm

<b>2-roms
Bruksareal: fom 38,2 tom 54,9 m².
Primærrom: fom 38,2 tom 54,9 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Hall, bad, 1 soverom, kjøkken/stue. Et ekstra toalett og ekstra kontor på noen.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert XX. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på 3.776,1  kvm.
Tomten opparbeides i henhold til vedlagte utomhusplan, med de krav som fremgår av reguleringsbestemmelsene i forhold til opparbeidelse av gangstier, lekeplasser og grøntareal. Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling ved endelig oppmåling utført av kommunen.

Internett / TV

Høyhastighetsfiber føres frem til ett kontaktpunkt i den enkelte leilighet. Fiber leverer signal til TV, data og telefoni. Det blir inngått fellesavtale for sameiet med nettleverandør og inngår i fel-leskostnadene.

Ventilasjon

Hver leilighet leveres med eget balansert ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner. Ventilasjonsaggregatet er synlig plassert i bod, evt. i
himling. Luftespalte under dør for luftutskifting. Inn og uttak av luft skjer fra byggets fasade eller over tak i sjakt.
Ventilering av garasjeanlegg og boder er medtatt iht. forskrift.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett sameie på eiendommen, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette. Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes bygningsforsikring gjennom borettslaget. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen vil bli tilknyttet det offentlige nettet.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til Bolig, forretning, kontor. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

.
Det er antatt månedlige felleskostnader på ca Kr 45,- pr.kvm inkl. bredbånd/TV.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge finansieringsbevis. Kjøpesum, omkostninger og eventuelle tilvalg skal være på meglers klientkonto i god til før overtagelse.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
-
-
-
-

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Øvre Torvgate 17 - selveier, 2821, Gjøvik, Gnr. 67 bnr. 950 i Gjøvik kommune

Oppdragsnummer

6-21-9000

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.