Leksvik

Pen og velholdt hytte fra 2010 | Skjermet og idyllisk beliggenhet | Solcelle | Gode sol- og utsiktsforhold

Grandseterveien 577 , 7120 Leksvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jonas Sønnesyn
Jonas Sønnesyn Eiendomsmegler
Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 45 m²
Bruksareal 45 m²
Soverom 2
Byggeår 2010
Gårdsnummer 292
Bruksnummer 1
Energimerking C
FINN.no 271153864
Sist endret 12.09.2023 14:41
Prisantydning 990 000,-
Totalpris 1 027 992,-

Beregnet totalkostnad

990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 24 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 990 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 2 000,- (Gebyr for overføring av festekontrakten) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 37 992,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 027 992,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Grandseterveien 577. En skjermet og idyllisk plass med gode sol- og utsiktsforhold. Eiendommen var opprinnelig en setervoll, det ble i 2010 satt opp en ny hytte.

Av kvaliteter kan man nevne:
•Velholdt hytte fra 2010
•Eiendommen ligger svært fint til uten innsyn fra naboer. Det er ingen andre hytter i nærområdet.
•Flotte turmuligheter både sommer og vinter
•Oppkjørte skiløyper i nærområdet
•2 soverom + hems gir rikelig med soveplasser
•God 4G dekning
•Aggregat medfølger
•Solcelle
•Hytta selges møblert

Velkommen til en hyggelig visning.

Innhold

Fritidsbolig på ett plan bestående av:
1. etasje: Entré, stue, kjøkken, 2 soverom og hems.

Utstyr

Se punktet om standard samt løsøre- og tilbehørsliste utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende fra 1. januar 2020, dersom ikke annet fremgår av salgsoppgaven. Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse

Standard

Kjøkken:Åpen kjøkkenløsning.
Innredningen er fra byggeår.
Innredning med profilerte fronter.
Nedfelt oppvaskkum.
Frittstående komfyr.
Frittstående kjøleskap.
Gulvflater belagt med heltre golv.
Vegg- og himlingsflater i panel.

Øvrige rom: Gulvflater belagt med heltre gulv.
Vegg- og himlingsflater i panel.
Profilerte innerdører.
Naturlig ventilasjon via ventiler.
Peisovn i stue.

Beliggenhet

Eiendommen ligger skjermet og fint til uten innsyn fra naboer. Det er gode jakt- og fiskemuligheter i området. Det er også flotte turmuligheter både sommer og vinter. Det kjøres opp skiløyper i nærområdet. Fra p-plass er det ca. 900 meter opp til hytta. Det blir brøytet frem til p-plass på vinterstid. Frem til p-plass er det ca. 45 min å kjøre fra Rørvik fergeleie og ca. 18 min fra Leksvik sentrum.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm bygg- og innboforsikring i tillegg til tidligere opplyste kommunale avgifter, festeavgift og veiavgift. Strøm og innbo varierer utifra personlig forbruk og ønsker.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende element gitt tilstandsgrad 2:
-Kjøkken: Overflater gulv.

Boligens areal

Primærrom: 45 kvm, Bruksareal: 45 kvm

1. etasje:
Bruksareal: 45 kvm.
Primærrom: 45 kvm. Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, stue, kjøkken og 2 soverom.

Kommentar til areal:

Hems har gulvflate på ca 7 kvm. grunnet lav takhøyde er ikke hems måleverdig. Utedo på ca 1 kvm ligger ca 20m fra fritidsbolig.
Det er takstbransjens retningslinjer for arealmåling som er lagt til grunn, og rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er
måleverdige. Diverse rørsjakter (med utforinger) er medregnet i boligens bruksareal, basert på takstbransjens retningslinjer for arealmåling.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet i regi av Lokalmegleren &Partners under felles visning. Velkommen!

Tomt

Eierform: Punktfestetomt, Festeavgift: 2500

Tomt opparbeidet med diverse beplantninger, plenareal og terrasse på terreng.

Et punktfeste innebærer at tomten har et leieforhold til en grunneiendom og er registrert i matrikkelen med et festenummer tilknyttet et gårdsnummer og bruksnummer. Eieren av punktfestet betaler festeavgift til grunneieren av det bruksnummeret som festet er registrert under. Et punktfeste har ikke eiendomsgrenser og er markert med et sentralpunkt, som skal ligge innenfor bebyggelsen på tomten. Eieren av punktfestet har normalt disposisjonsrett for et areal på ett dekar, medregnet der huset eller husene står og er tilpasset etter forholdene på stedet, dersom annet ikke er avtalt.

Bortfester er Leksvik Bygdealmenning.  Årlig festeavgift kr. 2500,-.  Festeavgiften reguleres i samsvar med endringer i konsumprisindeksen.  Festekontrakten gjelder til den sies opp av fester. Festeren kan ikke kreve innløsning av tomten.  Bortfester ønsker ikke å benytte seg av forkjøpsretten. Se ellers vedlagt festekontrakt for mer informasjon.

Garasje / Parkering

...

Byggemåte

Boligbygg oppført i 2010. Fundamentert på ukjent byggegrunn. Bygget er oppført på ringmur. Yttervegger av trekonstruksjoner. Fasaden er kledd
med stående trekledning. Etasjeskillere av trekonstruksjoner. Saltak i trekonstruksjoner (ikke besiktiget). Yttertak er utvendig tekket med asfaltpapp.
Entrédør med sikkerhetslås. Vinduer og balkongdør med karmer av tre, og to-lags glass. Peisovn i stue. Naturlig ventilasjon.

Se ellers vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av boligens byggemåte og tilstand.

Ferdigattest / brukstillatelse

I følge opplysninger fra kommunen foreligger det ikke verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på eiendommen, og plan- og bygningslovens formelle forutsetning for lovlig bruk av eiendommen kan derfor ikke dokumenteres.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut.

Oppvarming

Ved.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter C

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 2 562 pr. år

De kommunale avgiftene fordeles på følgende poster:
Hytterenovasjon: Kr. 1481,24,-
Kommunal andel renovasjon: kr. 93,76,-
Branntilsyn, feiing: kr. 595,-
Eiendomsskatt: kr. 392,-

Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjon i avgiftene som følge av forbruk og eventuelle kommunale endringer av gebyr/avgift.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 100 000 pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område som i kommuneplanens arealdel er avsatt som et LNFR-område.
LNFR-område er en forkortelse for Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, jf. Plan- og bygningslovens § 11-7 nr. 5. I landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift er det kun tillatt med tiltak som er knyttet til stedbunden næring/nødvendig for drift av landbrukseiendom.
Dette vil være ulike typer driftsbygninger og nødvendige boliger knyttet til landbruksdriften. Tiltak for nye bygninger, tilbygg, bruksendringer av bygninger eller deler av bygninger, m.v., til andre formål enn landbruksvirksomhet, vil i slike områder kreve at det gis dispensasjon fra bestemmelsene til kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens arealdel med tilhørende bestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med disse.

Tidligere seterhus som var bygget på tomten var SEFRAK-registrert. Dette er nå revet.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

Pengeheftelser i festerett

2012/21672-2/200  Festekontrakt - vilkår  
09.01.2012 
gjelder fra dato: 21.11.2011
TOMTEVERDI: NOK 50.000
ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 1.850
Pant for forfalt festeavgift
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelse om bebyggelse
Kan ikke overdras uten samtykke av hjemmelshaver/utleier
Forkjøpsrett
Rett til veg og parkering, bestemmelse om utgifter til vedlikehold
Med flere bestemmelser
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/1281980-1/200  Jordskifte  
29.10.2019 21:00 
Jordskiftesak 17-198225REN-JSTE Skjelbred-Langen-Fjellssetra
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere

Grunndata:

2012/12819-1/200  Registrering av festenr.  
05.01.2012 
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:5054 Gnr:292 Bnr:1

2018/107916-1/200  Omnummerering ved kommuneendring  
01.01.2018 00:00

Vei/vann/avløp

Det er ikke innlagt vann og avløp.
Utedo
Det er vei frem til p-plass ved Grandseterveien. Det brøytes frem til denne på vinteren. Fra p-plassen er det ca. 900 meter opp til hytta. Det går en skogsvei fra p-plass og opp til hytta. Selger betaler per dags dato ca. kr. 1 000,- per år i veiavgift. Denne avgiften inkluderer brøyting frem til p-plass. I hht. festekontrakt så har fester rett til å komme seg frem til sin hytte via eksisterende veger som bortfester eier eller har bruksrett til. Det fremkommer av festekontrakten at evt. parkering utenfor festetomta foregår etter avtale med bortfester.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 97 51 61 02 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Det foreligger opprinnelig godkjente plan og fasadetegninger uten rombenevnelser på boligen i kommunens arkiver.  Det er ikke søkt om ferdigattest. 
Kjøper påtar seg risikoen for både fremtidig bruk og eventuelle pålegg relatert til dette, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hytta blir rengjort for visning og vil ikke bli ytterliggere rengjort før overtagelse.

Hytta selges møblert med unntak av enkelte personlige gjennstander. Konferer megler ved spørsmål.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren &Partners samarbeider med Lokalbank som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Forkjøpsrett

Ingen forkjøpsrett.

Adresse og matrikkel

Grandseterveien 577, 7120, Leksvik, Gnr. 292 bnr. 1 Fnr. 45 i Indre fosen kommune

Oppdragsnummer

67-22-0185

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners avd Trondheim sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.