Jonsvatnet

Tomannsbolig Stokkåsen 93/95

Stokkåsen 93/95 , 7057 Jonsvatnet

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM

NABOLAGSPROFIL

81%

eier sin egen bolig

87%

av eiendommene har pris over 5 mill

73%

har bolig på over 120 kvm

42%

av boligene er nyere enn 20 år

45%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Eierseksjon
Tomt 414 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 39
Bruksnummer 86
FINN.no 304598677
Sist endret 09.06.2023 15:35
Prisantydning 8 995 000 - 9 495 000,-
Totalpris 9 123 342 - 9 635 842,-
Fellesutgifter 250,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
93 4 163 m2 178 m2 8 995 000,-
95 4 163 m2 178 m2 9 495 000,-

Beskrivelse av prosjektet

På pynten av Stokkåsen i Trondheim lanseres nå 2 stk. moderne familieboliger. Gode sol og utsiktsforhold med naturen og dens fasiliteter tett på!

Det blir moderne og innholdsrike boliger med 3 soverom + ungdomsavdeling (eventuelt hybel), samt takterrasse. Husene blir levert med omfangsrik leveranse - se vedlagte leveransebeskrivelse.

• Royalimpregnert kledning og vedlikeholdsvennlige fasadeplater.
• Egen takterrasse med flott utsikt og gode solforhold.
• Romslig og åpen stue-kjøkken løsning.
• Gulv leveres med brede og lange bord/»plank» i kvalitetslaminat fra Berry Alloc.
• Flislagt entre med varmekabel i gulv (60x60 flis).
• Åpen stue/kjøkkenløsning med store vinduer med fjordutsikt.
• 3 soverom i hoveddel (U1) i tillegg til ungdomsavdeling/stue med ekstra soverom i sokkel (U2).
• Leveres med 2 bad, eget vaskerom samt gjestetoalett.
• Romslige bad på nesten 9 kvm i hoveddel og nesten 6 kvm i ungdomsavdeling.
•  Hovedbad har stor innredning med dobbel servant og dobbel dusj.
•  Alle bad har 60x60 flis på gulv og vegg, mosaikkflis i dusjsone, samt vegghengt toalett.
•  Eget vaskerom i sokkel på nesten 9 kvm i tilknytning til bod.
•  Kjøkken- og baderoms-innredning fra HTH, i sort utførelse.
•  Integrerte hvitevarer på kjøkken fra Siemens.
•  Stålpipe med ildsted fra Schidel.

Boligene vil ha arealeffektive planløsninger, moderne uttrykk og funksjonelle løsninger.


Se forøvrig informasjon og referanser om utbygger, på www.visibo.no

Forventet fremdrift

Bygging er igangsatt med planlagt ferdigstillelse sommeren 2024.

Beliggenhet

I enden av en blindvei mellom Jakobsli og Estenstadmarka er det etablert et nytt boligområde med småhusbebyggelse i Trondheim - Stokkåsen.

Stokkåsen ligger i Sæterbakken, grensende mot Estenstadmarka, på oversiden av Fortunalia.

De prosjekterte boligene ligger på pynten av boligfeltet med svært gode sol- og utsiktsforhold. Boligene vil ligge i et attraktivt og barnevennlig område med naturen på alle kanter. Her har man direkte adgang til Estenstadmarka med lysløyper og turstier, samt umiddelbar nærhet til Stokkan Alpinanlegg. Vikarauntjønna ligger også i umiddelbar nærhet - et lite vann som på vinterstid er populært som skjøytebane.

Solbakken barneskole ligger i gangavstand, med gang- og sykkelbane helt frem. Her er også en kunstgressbane for idrett og lek. Markaplassen ungdomsskole ligger heller ikke lagt unna. Det er god offentlig kommunikasjon i området.

Adkomst

Slik finner du frem til Stokkåsen:
Følg Jonsvannsveien fra Bergheim/Vegamot østover, forbi NTNU Dragvoll i retning Jonsvatnet. I rundkjøringen ovenfor Jakobsli tar du til høyre, og følger veien forbi Fortunalia boligfelt. Ta deretter til høyre ca. 200 meter etter bakketoppen, inn den nye rundkjøringen til høyre.

Stokkåsen ligger på toppen/i enden av denne veien ved enda en ny rundkjøring. Ta til høyre i rundkjøringen, forbi de nye boligene som er oppført/under oppføring. Boligene ligger på pynten - mot Trondheimsfjorden.

Areal

Totalt bruksareal (BRA): ca. 178 kvm.
Total primærareal (P-rom): ca. 163 kvm.

Følgende rom vil inngå i primærareal:
Første etasje: Vindfang, wc, stue og kjøkken
Underetasje: Gang, 3 soverom og bad
Sokkeletasje: Gang, vaskerom, bad, soverom og stue/kjøkken* (ungdomsavdeling)

Følgende rom vil inngå i sekundærareal:
Underetasje: Sportsbod på ca. 7 kvm
Underetasje: Bod på ca. 3,5 kvm + bod under trapp på ca. 3,5 kvm

Ungdomsavdeling utgjør ca. 40 kvm, og består av: Stue/kjøkken, soverom, bad og bod.

Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/ beregnet av selger.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealer fremgår av prosjektets tegninger i denne salgsoppgaven, og er fremlagt/beregnet av selger.

Arealene i salgsoppgaven og annet markedsmateriell er oppgitt i bruksareal (BRA) og primærareal (P-rom). Bruksarealet er arealet innenfor boligenhetens omsluttende vegger og inklusive delevegger, sjakter og faste innredninger/installasjoner. Medregnet i oppgitt bruksareal er også eventuell innvendig bod. Primærrom er lik bruksareal minus eventuelle innvendige boder.

Arealene er å betrakte som omtrentlig areal, og kan være avrundet til nærmeste hele kvadratmeter. Som følge av eventuell gjenstående detaljprosjektering, vil det kunne forekomme arealavvik. Da de oppgitte arealer i markedsføringen er å betrakte som et cirka areal, har partene ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Tomt / Tomteareal

Prosjekttomtens grunnareal er ca. 414 kvm, eiet tomt (for begge boligene).

Tomten er planlagt delt, iht. oppdelingsskisse. Størrelse på de enkelte boligene/tomtene er p.t. derfor ikke endelig fastsatt, dog har selger foretatt en foreløpig beregning på tomtestørrelser som angitt på oppdelingsskisse. I forbindelse med bygging og delingsprosess kan det forekomme mindre grensejustering i forbindelse med endelig utstikking - som kan medføre mindre endringer av beregnet tomtestørrels . En slik justering gir ikke kjøper rett til kompensasjon/erstatning.

Dersom deling ikke lar seg gjennomføre/godkjennes av Trondheim kommune, vil eiendommen bli seksjonert - slik at tomta blir fellesareal for eierseksjonssameiet.

Opparbeidelse av tomten:
Gårdsplass fin-avrettes og leveres med subus som topplag.

Grøntareal leveres med stedlige masser og et topplag med matjord som såes med plenfrø. Det kan forekomme ugress - og sluttkunder må selv dyrke frem gress/vedlikeholde/gjødsle/vanne og pleie grøntarealet etter overtagelse.

Det gjøres oppmerksom på at 3D-illustrasjoner er nettopp illustrasjoner. Kantstein, brostein/belegningsstein, murer, trær og beplantning er ikke medtatt i leveransen (medfølgende murer er angitt på salgstegninger). Det samme gjelder arrondering av terreng, hvor utførelse ikke nødvendigvis harmonerer med 3D-illustrasjoner. Leveransebeskrivelsen og tegninger gjelder foran illustrasjonene der det er tvil om hva som leveres.

I tillegg til eiendommen vil det være rett til bruk av de innregulerte fellesområder jf. reguleringsbestemmelsene for området. Bruk og vedlikehold til fellesområdene organiseres via områdets huseierlag «Sæterenga» (alternativt som realsameie). Det er tinglyst pliktig medlemskap i huseierlaget. Det gjøres oppmerksom på at det vil kunne komme endringer/dispensasjoner fra reguleringsbestemmelsene, som også vil kunne endre premissene/ytelsene for bruk av fellesområdene. Eventuelle endringer vil bli vurdert/søknadsbehandlet av Trondheim kommune, og det vil være kommunen som avgjør slike eventuelle endringer uten at kjøperne kan kreve kompensasjon for evt. annen bruk av fellesområder. Blant annet gjelder dette felles grøntområde FGA7 i reguleringsplanen (nord og øst for denne eiendom) - idet grunneier planlegger en omregulering av dette grøntområdet til boligtomter.

Parkering

Boligene leveres med biloppstillingsplass foran boligen, samt sportsbod i underetasje.

Tilvalg

Boligprosjektet er tilrettelagt for individuell tilpasning av overflater i prosjektet.

I løpet av byggeprosessen er det mulig å få tilvalgsmøter med EL-installatør, VVS-leverandør, Trapper samt Kjøkkenleverandør etc.
Utbygger vil i samarbeid med totalentreprenør gjennomføre møte for avklaringer eller endringer på eksempelvis; Flis, gulv, panel, farger etc. (overflater).

Påslag for alle tilvalg er satt til 15 % på materialkostnader + eventuell ekstra tidsforbruk, som faktureres med
kr. 812,5 inkl. mva. pr. time.
Se for øvrig leveransebeskrivelse, hvor det fremkommer øvrige premisser.

Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og avtalen skal redegjøre for pris og eventuell fristforlengelse som følge av endringene.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke godkjennes endringer på utvendig arkitektur eller tilhørende produkter og løsninger, eller endring av faste installasjoner som betong, skjulte installasjoner eller søknadspliktige tiltak. Videre kan kjøper ikke kreve endrings- og tilvalgsarbeid hvor disse vil føre til ulemper for selger som ikke står i forhold til forbrukerens interesse. Ingen endringer som gjør det umulig å tilfredsstille krav til teknisk forskrift kan aksepteres.

Velforening

Pliktig medlemsskap i Huseierforening med kontigent pt. på kr. 2.000,- pr. år.
Dekker i all hovedsak snøbrøyting av privat stikkveg i Stokkåsen (fra den øverste rundkjøringen).

Adgang til utleie

Hver av boligene er godkjent med 1 boenhet, hvor det er tilrettelagt for utleie av en uselvstendig del av boligen - "ungdomsavdeling".

For øvrig kan hele boligen leies ut.

Vei/Vann/Avløp

Privat veg frem til offenlig veg, organisert via Huseierlag. Tilknyttet offentlig vann og avløp via privat stikkanlegg

Betalingsbetingelser/finansiering

Hele kjøpesum betales ved overtagelse/innflytting.

Kjøper plikter å fremlegge finansieringsbevis ved kjøp.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova. Dersom eiendommen er ferdigstilt ved budaksept reguleres handelen av avhendingslova (i slike tilfeller gjelder ny salgsoppgave).

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Adresse og matrikkel

Stokkåsen 93/95, 7057, Jonsvatnet, Gnr. 39 bnr. 86 i Trondheim kommune

Oppdragsnummer

67-23-9002