Bekkestua

Bekkestua: Næring med stort potensiale! Bensinstasjon, bilpleiesenter & gatekjøkken | Mulig omregulering til bolig*

Gjønnesjordet 10 , 1357 Bekkestua

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Jannik Holm
Jannik Holm Eiendomsmeglerfullmektig

NABOLAGSPROFIL

86%

eier sin egen bolig

95%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

76%

har bolig mellom 60-120 kvm

95%

av boligene er eldre enn 20 år

34%

er barnefamilier

Type / Eierform Næringsbygg / Selveier
Bruksareal 246 m²
Tomt 2 404 m² / Eiet tomt
Soverom 1
Byggeår 1970
Gårdsnummer 18
Bruksnummer 312
FINN.no 182755413
Sist endret 20.04.2021 14:19
Prisantydning 31 000 000
Totalpris 31 776 369

Beregnet totalkostnad

31 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 775 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 31 000 000,-)) 199,- (Pantattest kjøper) -------------------------------------------------------- 776 369,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 31 776 369,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Oppdragsnummer

71-20-0046

Adresse og matrikkel

Gjønnesjordet 10, 1357, Bekkestua, Gnr. 18 bnr. 312 i Bærum kommune

Tillegg

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Schala & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Beskrivelse

Dette er en næringseiendom på 2.404,1 kvm med stort potensiale, rett ved T-banestasjonen på Gjønnes, Bekkestua. I dag står det en bensinstasjon med to pumper, en vaskehall, bilpleiesenter og et gatekjøkken med leiekontrakter på tomten. Samlede leieinntekter utgjør ca. kr. 1.400.000,-. pr. år.
Beliggenheten er upåklagelig og byr på mange gode muligheter. Den sentrale beliggenheten gir rom for f.eks. dagligvare med dagens regulering. Vi er gjort oppmerksomme på at det også er et stort behov for parkering i tilknytning til manglende plasser for både beboere og T-banestasjonen i området. Hva med en kombinasjon av parkeringsservice og dagligvare?
Det kan være aktuelt å tenke fremtidig boligutvikling på eiendommen. Kommunen er kontaktet angående omregulering fra næring til boligformål, og tilbakemeldingene har vært positive. Bomiljøet er svært godt, og tilbyr bred dekning av både barnehager, skoler, helse- og omsorgstjenester. Det er også et rikt utvalg av kulturelle tilbud gjennom idrettsanlegg (friidrett, treningssenter, fotball, håndball osv.), fritidsklubber og Gjønnes Gård. Arkitekt har antydet at det er mulig å bruke 40-45% som fotavtrykk på tomten, og estimert boligbebyggelse er potensielt 4.000-6.000 kvm.
Bra eksponering- og adkomstmuligheter. Gjønnestunnelen skal bygges og det skal legges til rette for et funksjonelt vegsystem som bidrar til flere kollektivmuligheter.
Sjelden mulighet!

Tomt

Tomt på 2.404 kvm. Tomten er opparbeidet med asfaltert parkering og noe grøntstruktur.

Formuesverdi

Eiendommen mangler formuesverdi.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Barnehage / skole i området

Svært attraktivt med barneskoler og ungdomsskole i umiddelbar nærhet. I tillegg til VGS.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest datert 21.07.2009 for endring av virksomhetskilt og bruksendring av lagerrom.
Det foreligger ferdigattest datert 27.07.1995 for bensinstasjon med vaskehall.

Boligens areal

Bruksareal: 246 kvm
Næringsbyggning på totalt ca. 246 kvm BRA.

Utleie

I dag finnes det tre leieavtaler tilknyttet eiendommen med leieinntekter på ca. kr. 1.400.000,- millioner årlig. Leieavtalen som benyttes til bilvask og dekksenter løper til 01.08.2021. Leieavtalen for gatekjøkken løper til 31.12.2021. Løpende leieavtale på bensinstasjonen er dd med 5 pluss 5 år rett til forlengelse, for 2 ubetjente pumper.

Adkomst

Eiendommen ligger med svært enkel adkomst fra E18 og rett ved T-banen på Gjønnes, Bekkestua. T-bane linje 2 fra Gjønnes tar ca. 20 min til Majorstuen og 25 min til Oslo sentrum. Det er ca. 200 meter til busstopp.

Regulering

Eiendommen er regulert til næringsformål etter bestemmelsene i reguleringsplan for "E18- korridoren Lysaker - Ramstadsletta med tverrforbindelsen Gjønnes-Fornebu", datert 08.09.2017.
Eiendommen er regulert under Kommuneplanens arealdel for 2017-2035. Ny kommuneplan er under arbeid. Vi vil anbefale kjøper å få med dette inn i nåværende rullering av kommuneplanen.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til tr@schalapartners.no eller SMS: 95 19 51 35 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.
Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 2 G.