Markabygda

Enebolig med landlig beliggenhet i Markabygda

Hallanvegen 23 , 7622 Markabygda

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 119 m²
Bruksareal 169 m²
Tomt 467 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 4
Byggeår 1950
Gårdsnummer 102
Bruksnummer 19
Energimerking G
FINN.no 232998919
Sist endret 25.01.2023 12:37
Prisantydning 790 000,-
Totalpris 811 092,-

Beregnet totalkostnad

790 000,- (Prisantydning) Omkostninger 19 750,- (Dokumentavgift) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 172,- (Pantattest kjøper) -------------------------------------------------------- 21 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 811 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen inneholder:
Loft: Trapperom, gang, 4 soverom, bod
1.etasje: Bad, stue, kjøkken, vaskerom, entre
Kjeller: bod

Standard

Overflater innvendig:
1. etasje:
Gulv- Parkett og gulvbelegg.
Vegger- Finerpanel, malt strie og panel.
Himling- Folierte takplater og malerpapp.

Loftetasje:
Gulv- Gulvbelegg, parkett, lakkert tregulv og ubehandlet tregulv.
Vegger- Malt panel, ubehandlet panel, malt strie og malte plater.
Himling- Malt sletthimling, folierte takplater, malt panel og ubehandlet panel.

Av større påkostninger utført de senere årene nevnes i rapporten:
- Nytt bad opplyst fra 2015.
- Nytt vindfang opplyst fra 2020.
- Etablert vaskerom opplyst fra 2014.
- Ny ytterdør fra 2020.
- Nytt tak opplyst fra 2014.
- Nye nedløp og beslag opplyst fra 2014.
- Nytt avløp fra bolig til nærmeste kum opplyst nytt i 2020.
For detaljerte og øvrige opplysninger henvises til rapportens enkeltpunkter.
Oppgitte årstall må betraktes som omtrentlige.

Kjøkken

Kjøkken i 1.etasje er opplyst fra 1999.
På gulv er det gulvbelegg ,vegger har malt strie og i himling er det folierte takplater.
Kjøkkeninnredning med folierte skrog og glatte fronter. Laminat benkeplater med nedfelt
oppvaskbeslag i stål. Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin, komfyr og et kjøleskap.
Mekanisk avtrekksvifte over kokeplass.

Bad

Badet i 1.etasje er opplyst pusset opp i 2015.
Rommet har gulv med gulvvarme. Gulv er belagt med gulvbelegg, vegger har
våtromsplater og himling har folierte takplater. Innredet med gulvmontert wc og dusjkabinett.
Baderomsinnredning med profilerte fronter og heldekkende servanttopp. Mekanisk avtrekk.

Vaskerom

Vaskerommet i 1.etasje er opplyst nytt fra 2014.
Oppvarming via panelovn på vegg. Gulv er belagt med gulvbelegg, vegger har
MDF plater og himling har folierte takplater. Innredet med opplegg for vaskemaskin,
tørketrommel og utslagsvask.

Løpende kostnader

Faste løpende utgifter for denne boligen er strøm og bygg- og innboforsikring i tillegg til opplyste kommunale avgifter. Utgifter til strøm og forsikring varierer ut fra personlig forbruk og ønsker.
Frivillige kostnader som internett, kabel-tv, etc. er ikke oppgitt da disse er valgfrie for kjøper.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
Tilstandsgrad 3, TG3: store eller alvorlige avvik:

Innvendig > Innvendige trapper 
Det er ikke montert rekkverk. Åpninger i rekkverk er større enn dagens
forskriftskrav til rekkverk i trapper. Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Trapp til kjeller er bratt.
Kostnadsestimat : Under 10 000

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom 
Det er påvist andre avvik:
Rommet har ikke sluk i gulv.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom 
Rommet har ingen ventilasjon
Kostnadsestimat : Under 10 000

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak:

Utvendig > Taktekking 
Det er avvik:
Det mangler snøfangere på taket.

Utvendig > Nedløp og beslag 
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved grunnmur.

Utvendig > Veggkonstruksjon 
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.
Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot grunnmur.
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft 
Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen.
Det er påvist fuktskjolder i undertak/takkonstruksjon.
Ved utbygd vindfang er takrenne på ene side bygd delvis inn i varmkonstruksjon.
Dette er ikke fagmessig utført og kan medføre varmetap, kondens og generelt
mer utsatt for skader forbunnet med fuktpåkjenning. Stedvis svertesopp på taktro. Noe manglende lufting
langs raft, dette kan medføre kondensproblemer og isdannelser langs raft. Fuktmerker på
trekonstruksjoner og i området ved pipa. For og få full visshet angående takkonstruksjonens tilstand må
destruktive inngrep utføres. Ved eventuelt ønske om etterisolering, må det sørges for god lufting for å
unngå kondens. Stedvis uryddig og manglende isolasjon, Ekskrementer fra mus observert.

Utvendig > Vinduer
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket.
Det ble registrert punktering av vinduer på befaringsdagen. Det gjøres oppmerksom på at
punktering av vinduer kan inntreffe uavhengig av alder på vindusglass.
Vindu i kjeller mangler glass. Registrert malingsavflassing generelt på enkelte
vinduer. Utvendige omrammingsbord på vinduer er stedvis satt helt ned på beslag, skadeutsatt løsning
med fare for fuktopptrekk og påfølgende råteskader. Svertesopp/fuktmerker/malingsavskallinger i
vinduskarmer registrert.

Utvendig > Dører - 2 
Det er avvik:
Balkongdør antatt fra byggeår i loftetasje er fuktpåkjent og har behov for vedlikehold

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler. Balkonger over innredet rom i underliggende
konstruksjoner er og betegne som en risikokonstruksjon, ofte beheftet med lekkasjer eller
kondensskader i skjulte konstruksjoner. Med en risikokonstruksjon menes at selv om det
visuelt og eventuelt med bruk av enklere former for fuktindikasjonsinstrumenter ikke er synlige skader
eller forhøyede verdier, kan konstruksjonen eller omkringliggende områder likevel være påført skader.
Årsaken er at det er svært små marginer for at skader oppstår, jevnlig kontroll og rask avrenning anbefales
Halvparten av tettesjiktets levetid på balkong har passert.

Innvendig > Overflater 
Det er påvist skader på overflater.
Det er påvist andre avvik: Deler av himling i stue er avrevet. Innvendige overflater fremstår med generelt alders og bruksslitasje.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn 
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik. Lokale skjevheter og ujevnheter registrert på gulv.

Innvendig > Radon 
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Sotluke er defekt.

Innvendig > Rom Under Terreng 
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging inn i kjellermur.
Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv.
Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator på fritt eksponerte flater og erfaringsmessig utsatte
steder ble det registrert forhøyede fuktindikasjoner på kjellergulv. Saltutslag registrert.
Siste tilbakeslag fra avløp opplyses å være sist gang i november 2020.
Det opplyses at avløp fra bolig til nærmeste kum er byttet i Desember 2020.
Selger opplyser at det ikke har forekommet tilbakeslag etter utbedringen.
Det anbefales på generelt grunnlag å unngå lagring av fuktømfintlige materialer/gjenstander
direkte mot murflater. Dette for å unngå fare for angrep av mugg/råtesopp. Fukt i gulv skyldes sannsynlig kapillærsug
(fuktopptrekk) fra grunn. Dette på grunn av manglende fuktsikring mot grunn, noe som ikke ble
vanlig før ca. 1980, samt mulig manglende/sviktende fuktsikring og drenering rundt boligen.

Innvendig > Krypkjeller 
Det er for dårlig terrengfall vekk fra konstruksjonen.

Innvendig > Innvendige dører 
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 
Det er påvist andre avvik:

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 
Det er avvik:
Avslutning av gulvbelegg ved dørterskel er ikke fagmessig utført.
Sluket er plassert under dusjkabinett og er ikke tilgjengelig for inspeksjon.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad 
Det er avvik:
Avløpsrør fra servant er ikke tettet i overgang på tettesjiktet.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken 
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal slitasjegrad.
Det er observert lekkasje fra armatur. Fuktpåkjent bunnplate.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken  
Det er avvik:
Halvparten av av levetiden til avtrekksvifte er passert.

Tekniske installasjoner > Vannledninger 
Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør 
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon 
Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank 
Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg 

Tomteforhold > Byggegrunn 
Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Drenering 
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter 
Grunnmuren har sprekkdannelser. Registrert en del riss/sprekker i pussen.
Saltutslag er observert. Puss på utside av mur har en del avskallinger og manglende overflatebehandling.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbar tiltak:

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom 
Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på byggetidspunktet.
Gulvet er tilnærmet flatt.

Boligens areal

Primærrom: 119 kvm, Bruksareal: 169 kvm

Kjeller:
Bruksareal: 31 m².
Sekundærrom: 31 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

1. etasje:
Bruksareal: 82 m².
Primærrom: 69 m².
Sekundærrom: 13 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom:
Bad, stue, kjøkken, vaskerom og entre

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
utvendig bod

Loft:
Bruksareal: 56 m².
Primærrom: 50 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 
Trapperom, gang, 4 soverom

Følgende rom er oppgitt som sekundærrom:
Bod

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Tomt

Areal: 467 kvm, Eierform: Eiet tomt

Platting går noe over tomtegrense.

Garasje / Parkering

Oppstillingsplass på egen tomt.

Byggemåte

Taksert objekt er en bolig på to etasjer pluss kjeller, oppsatt i 1950.
Boligen har grunnmur av betong og overbygning av trekonstruksjoner, utvendig kledd med
tømmermannskledning. Sperretak med saltakform, tekket med profilerte stålplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Adgang til utleie

Det er ikke kjent at det foreligger offentligrettslige regler som er til hinder for at hele eiendommen leies ut. Ingen egen utleiedel.

Oppvarming

Boligen har oppvarming med elektriske ovner og vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten.

Kommunale avgifter

Kr. 17 122,97 pr. år Eiendomsskatt kr. 1 226,01 Feiing/tilsyn kr. 875,- Vann fastgebyr kr. 1 130,- Vann akonto kr. 3 719,57 Avløp fastgebyr kr. 1 500,- Avløp akonto kr. 5 923,41 Renovasjon: 5 379,-

Eiendomsskatt

Det er i Levanger kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør 4 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 446 357 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 606 884 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i et område uten reguleringsplan, og det er da kommuneplanens arealdel med dens bestemmelser som gjelder for området.

Offentlige planer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER, kommuneplanens arealdel
Vedtatt av Verdal kommunestyre den 26.04.2011, sak nr. 34/11. Id L2008018
Delareal 467 m² Arealbruk Spredt boligbebyggelse,Framtidig

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Offentlig via private stikkledninger

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke foreligger byggegodkjente tegninger av boligen i kommunens arkiver.
Megler har derfor ikke kunnet kontrollere hvorvidt boligen faktisk er oppført i samsvar med byggegodkjente tegninger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners samarbeider med Aasen Sparebank, og de kan gi deg god rådgivning i forbindelse med finansiering av din bolig. Vi formidler gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Hallanvegen 23, 7622, Markabygda, Gnr. 102 bnr. 19 i Levanger kommune

Oppdragsnummer

71-20-0157

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren &Partners avd Levanger sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.