Alta

BOSSEKOP: Seksjonert næringsdel med butikk, kontorer og lager. Beliggenhet med enkel adkomst og nydelig utsikt.

Alma Halses vei 1 , 9513 Alta

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Daniel André Adamsen
Daniel André Adamsen Daglig leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Næringsbygg / Eierseksjon
Bruttoareal 1 059 m²
Tomt 2 582 m² / Festet fellestomt
Byggeår 1982
Gårdsnummer 27
Bruksnummer 894
FINN.no 220095529
Sist endret 09.09.2021 18:09
Prisantydning 16 000 000
Totalpris 16 401 342

Beregnet totalkostnad

16 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 400 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 16 000 000,-)) -------------------------------------------------------- 401 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 16 401 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Alma Halses vei 1 / Sorenskriverveien 36 er to næringsseksjoner sentralt plassert i Bossekop. Sekjonene som selges er i 1.etasje, og med noe areal i underetasje. Disse er innredet til kontorarbeidsplasser og butikk. I tillegg har næringsseksjonene eksklusiv bruksrett til tre lagerarealer samt ventilasjonsrom i underetasjen.
Bygget går over 4 plan med leiligheter i de to øverste. Bygningen er opprinnelig oppført i 1982 og ombygget og oppgradert i 2003/2004, både ut- og innvendig.
Eiendommen er på 2582 kvm, og har en beliggenhet med nydelig utsikt mot sjøen fra de fleste kontor. Det er nærhet til E6, og eiendommen har adkomst fra kommunal vei.

Beliggenhet

Alma Halses Vei 1 er sentralt plassert i bydelsenteret Bossekop. I nærområdet er det blant annet flere butikker, kiosker og bensinstasjoner.
Alta kommune er "15-minutt-byen". Uansett hvor du er i byen, så er du nærmest aldri lenger unna enn 15 minutter - enten det er til badeland, snøscooterløyper, alpinbakke, kjøpesenter eller flyplass. Jakt, fiske og fantastiske turforhold er heller omtrent aldri mer enn 15 minutter unna.
I Sentrum er det bl.a. badeland, kino, bibliotek, treningssenter og Nordlyskatedralen med sin unike arkitektur. Her finner du også kjøpesentrene Parksentret og Amfi Alta med til sammen cirka 90 butikker.

Sameie

Sameiets navn er Sameiet Torgsenteret Bossekop, Org nr 992 833 912. Sameiet omfatter bygning på leiet grunn, gnr. 27 bnr. 894 i Alta kommune. Sameiet består av 17 boligseksjoner samt næringsseksjonene nr 18 og 19. I flg. vedtekter har seksjon nr 18 eksklusiv bruksrett til eget ventilasjonsrom i kjeller. Næringsseksjonene har eksklusiv bruksrett i 30 år fra 2020 til tre arealer benevnt Lager 1-3 i Kjeller mot vest. Det skal monteres egen strømmåler for ventilasjonsrom i kjeller hvor seksjon 18 dekker alle utgifter til strøm. Seksjon nr 18 bærer alene alle vedlikeholdsutgifter for dette ventilasjonsrom.

Hva skjer i gården / vedlikehold etc.

Det har vært en vannlekkasje fra tak på bygget, og det er planer om oppgradering av tak pga dette. P.t. uklar kostnad, og om evt økning i fellesutgifter. Dette avklares sommeren 2021. Mer info kan fås ved henvendelse til megler.

Rentekostnader fellesgjeld

Andel fradragsberettige utgifter 2020: 308.570,-

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligens areal

Bruttoareal: 1 059 kvm
U . etasje:
Bruttoareal: 158 m².
Etasjen inneholder lager, garderober/wc, teknisk.
100 kvm Mattilsynet. 58 kvm fellesareal.
1. etasje:
Bruttoareal: 901 m².
Etasjen inneholder butikk, verksted, kontorer, personal-/sanitærrom.
645 kvm Lindbak. 256 kvm Mattilsynet.
Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Adkomst via offentlig vei.

Ferdigattest / brukstillatelse

Bygget har midlertidig brukstillatelse datert 09.12.1982. Påbygg: Boliger i 3. og 4. etasje, inkludert personheis har midlertidig brukstillatelse datert: 21.11.2007.

Adgang til utleie

HUSLEIER 2021
1. Lindbak - Kjeller 4 - 2 860/kv/11 440/år
2. Lindbak - 198 660/kv/794 640/år
Løper ut 2021 med 3 mnd oppsigelsestid
3.XPN
25 414/kv/101 656/år
Løper med 3 mnd oppsigelsestid
4. Mattilsynet       
148 718/kv/590 862/år
Løper til 31.3-2027 + opsjon
Årlig regulering 80% av KPI
SUM HUSLEIE 2021
Kr. 1.498.598,-/år

Oppvarming

Hovedoppvarming med elektriske panelovner.

Formuesverdi

Ligningsverdi år 2020 kr. 16.000.000,-
Kommunale avgifter
Totalt kr. 82.172,- pr. år fordelt slik:
27/894 seksjon 18: 46.468,-
27/894 seksjon 19: 35.704,-
Beløpet gjelder for 2020, og er avhengig av forbruk. Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp og eiendomsskatt.

Regulering

Eiendommen er regulert til sentrumsformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til adamsen@partners.no eller SMS: 95 02 67 64 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte verditakst. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.
Eiendommen omfattes av bestemmelsene om næringsmegling i lov om eiendomsmegling  se § 1-4(3) jf emf § 1-2.  I samsvar med dette er bl.a. eiendomsmeglingslovens krav til innhenting av opplysninger og innholdet av salgsoppgave fraveket, jf eml § 6-7.  Interessenter anbefales derfor på egen hånd å gjøre de undersøkelser som man vurderer er nødvendig før det gis bud på eiendommen.

Meglers uavhengighet

Det opplyses om at megler har relasjon til oppdragsgiver, men relasjonen er ikke i strid med god meglerskikk.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Tinglyst legalpant tilsvarende 1 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Alma Halses vei 1, 9513, Alta, Gnr. 27 bnr. 894 snr. 19 orgnr. 992833912 i Alta kommune

Eier

Alma halses vei 1 as v. Bernt Wollmann Olsen Alma halses vei 1 as v. Viggo Wollmann Olsen

Oppdragsnummer

89-21-0126

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, verditakst, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Partners Eiendomsmegling Alta AS sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.
Vedlegg:
Verditakst, datert 10.05.2017
Bygningstegninger
Midlertidig brukstillatelse
Grunnkart, datert 03.05.2021
Planstatus, datert 03.05.2021
Kopi av vedtekter og husordensregler
Protokoll fra årsmøte 13.04.2021
Seksjonering
Festekontrakt
Eiendomsinfo, datert 03.05.2021

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.