Kirkenes

Velkommen til Solrekka XL! 2 stk. X-tra store 2-mannsboliger på Skytterhusfjellet

Prestevannslia 7 , 9901 Kirkenes

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Lars Erik Bjørn
Lars Erik Bjørn Eiendomsmegler
Mia Benedicte Lund
Mia Benedicte Lund Eiendomsmegler / Fagansvarlig

NABOLAGSPROFIL

73%

eier sin egen bolig

72%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

32%

har bolig på over 120 kvm

55%

av boligene er eldre enn 20 år

41%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Eierseksjon
Primærrom 132 m²
Bruksareal 138 m²
Tomt 1 613 m² / Festet fellestomt
Soverom 3
Byggeår 2022
Gårdsnummer 26
Bruksnummer 227
Energimerking B
FINN.no 231899138
Sist endret 26.09.2022 07:23
Prisantydning 5 150 000,-
Totalpris 5 150 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Vil du :
- Flytte inn i en  ny bolig med de siste tekniske løsninger?
- Ha ekstra stor boltreplass, både inne og ute?
- Bo i et nytt  boligfelt på Skytterhusfjellet?

Da ønsker vi deg velkommen til Solrekka XL!
Dette er siste byggetrinnet i Solrekka området som strekker seg fra Tunstadbakken 2 til Prestevannslia 7. Denne gangen skal det bygges 2 stk. x-tra store 1/2-part av tomannsboliger på en x-stra stor tomt!

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Tiltakshaver på prosjektet er Fiskebeck Eiendom AS.  Byggearbeider blir utført av Fiskebeck Håndverk som totalentreprise. Prosjektet består av 2 stk ½-part av 2-mannsbolig.  Boligen oppføres i henhold til gjeldende plan- og bygningslov TEK17. Boligene oppføres samlet sett i energiklasse minimum klasse B.

Leveransebeskrivelsen har som formål å klargjøre hvordan boligene er bygd opp samt hvilke materialer, utstyr og tjenester som inngår i leveransen. Sammen med evt. salgsoppgave/kjøpekontrakt, kontrakttegninger og eventuelle andre vedlegg utgjør dette den endelige dokumentasjonen på boligen. Dersom kjøper ønsker endringer i eller tilleggsbestillinger utover denne generelle leveransebeskrivelse, avtales dette senere i egen tilleggsavtale.

Forventet fremdrift

Forventet ferdigstillelse er i 3. kvartal 2022. Forbehold om salg av minimum 1 bolig innen 1. desember.

Beliggenhet

Solrekka XL bygges på Skytterhusfjellet, som er et nytt og moderne boligområdet som ligger sentral og naturskjønt til - like ved Prestvannet.  Området er et populært rekreasjons og friområde. Her får du ski og turløype så å si like utenfor stuedøra! Det er rundt 7-800 meter til Nye Kirkenes sykehus og det er ca. 3-400 meter til Skytterhusfjellet barnehage.

Adkomst

Adkomst fra offentlig vei. Fellesvisninger vil bli skiltet med Partners visningsskilt

Bebyggelsen

Det er planlagt 2 boliger i ett bygg. Seksjonseierne vil ha eksklusiv bruksrett til sin seksjon og eie en ideell andel i sameiets eiendom og fellesarealer i forhold til sameiebrøk.

Areal

1.etasje:
BRA (bruksareal): 69 kvm. Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, hall, 3 soverom (alternativt 2 soverom og stue), baderom og vaskerom: 66 kvm.

2.etasje:
BRA (bruksareal); 69 kvm. Følgende rom er oppgitt som primærrom:  Stue/kjøkken, soverom, bad  og garderobe: 66 kvm.

Carport med utebod:
BRA (bruksareal): 38 kvm. (hvorav utebod/teknisk rom er 9,5 kvm)

Boligene har tilsvarende planløsninger, men er speilvendte.1. etasje vil i starten av byggearbeidene kunne leveres med 2 alternative planløsninger (gjelder til utbygger igangsetter innredning av 1. etasje):
- Alternativ 1 har 3 soverom
- Alternativ 2 har 2 soverom og en stue.

Oppgitt areal på boligene er ifølge Fiskebeck Prosjekt, den  10.08.2021. Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiendommen er et sameie med 2 seksjoner. Hver seksjon benytter det areal som tillegger sin del av boligen. Skillevegg mellom enhetene er grense.  Arealet vil variere fra bolig til bolig. Samlet areal for tomten er 1.613 kvm inkludert veigrunn. En del av tomten (på 7B sin side) er disponert av Sør-Varanger Kommune som vei/snuplass uten at denne delen er fradelt. Se kart vedlagt i salgsoppgaven.

Boligene vil få et uteområde som er klargjort for plen (ikke tilsådd) og med gruset parkeringsplass.

Tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter. Eiendommen er tenkt seksjonert slik at med både andel av bygning og tilliggende grunn (innkjørsel/p-plass og hage) blir å tilhøre hhv. seksjon 1 og seksjon 2.  Dette vil medføre at det ikke vil bli noe fellesareal på eiendommen.

Tomten er festet. Bortfester er Sør-Varanger Kommune. Årlig festeavgift for hele tomten er kr.  6.452,-, ifølge tinglyst festekontrakt den 08.09.2021. Kjøpere vil betalte festeavgift for sin del av tomten, etter sameiebrøk.

Parkering

Parkering for en bil i carport. Utendørs parkering for 2 biler på gruset parkeringsplass.

Boder

Isolert sportsbod/teknisk rom i carport. Walk-in garderobe, som ev. kan brukes som bod i boligens 2. etasje.

Internett / TV

Det er mulig å tegne avtale om TV/internett fra lokale tilbydere. Abonnement og ev. tilknytningsavgift må betales av kjøper.

Ventilasjon

Boligene leveres med et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning av god kvalitet tilpasset krav for energiklasse minimum B. Det leveres også sentralstøvsuger anlegg med 3 standard uttak 1 i hver etasje og 1 i sokkel på kjøkkeninnredning.

Tilvalg

Kjøper kan kreve tillegg eller endringer med de begrensninger som følger av bustadoppføringslovens §9, likevel slik at det ikke kan kreves tillegg eller endringer som vil føre til endringer i kjøpesummen tilsvarende 15% eller mer. Dersom kjøper ønsker tillegg eller endringer skal krav om dette fremsettes skriftlig ovenfor selger Selger skal deretter gi kjøper en skriftlig avklaring av de tids og kostnadsmessige konsekvensene kjøpers krav medfører. Selger kan kreve forskuddsbetaling for tillegg- eller endringer. Kjøpers plikt til å innbetale forskudd forutsetter at selger har stilt forskuddsgaranti etter bustadoppføringslova § 47 tredje ledd.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Sameiet / Forretningsfører

Eiendommen er et sameie med 2 seksjoner. Det vil bli opprettet ett sameie på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp.For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Adgang til utleie

Boligene er godkjent med en boenhet og har ikke separat utleiedel. Boligen kan leies ut i sin helhet

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra og med overtagelse må kjøper selv tegne villaforsikring og innbo/løsøreforsikring.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.

Pengeheftelser i festerett:
1. 2021/1108401-2/200  Festekontrakt - vilkår. gjelder fra dato: 01.06.2021. TOMTEVERDI: NOK 1.100.000. ÅRLIG FESTEAVGIFT: NOK 6.452. Gjelder feste.
 2. 2021/1108401-3/200  Urådighet 08.09.2021 21:00.   Rettighetshaver:SØR-VARANGER KOMMUNE. Org.nr: 942110286. Festeretten kan ikke bli overdratt før tomta er bebygd. Gjelder feste.
 3. 2021/1108401-4/200  Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler 08.09.2021 21:00. Rettighetshaver:SØR-VARANGER KOMMUNE, Org.nr: 942110286. Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg. Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg. Gjelder feste.
 4. 2021/1108401-5/200  Bestemmelse om fiber-, data- og telekabel, 08.09.2021 21:00. Rettighetshaver:SØR-VARANGER KOMMUNE, Org.nr: 942110286.  Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg. Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler. Gjelder feste.
 5. 2021/1108401-6/200  Bestemmelse om vann/kloakk. 08.09.2021 21:00. Rettighetshaver:SØR-VARANGER KOMMUNE, Org.nr: 942110286.Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Bestemmelse om (begrensning av) endring i terrenget i nærheten av anlegg. Bestemmelse om bebyggelse i nærhet av anlegg. Gjelder feste.
 6. 2021/1108401-7/200  Bestemmelse om spillvann/drensvann/stikkrenner. 08.09.2021 21:00. Rettighetshaver:SØR-VARANGER KOMMUNE. Org.nr: 942110286. Adkomstrett for drift og vedlikehold av anlegg/ledninger/kabler. Bestemmelse om endring i terrenget i nærheten av anlegg/ledninger/kabler. Bestemmelse om bebyggelse i nærheten av anlegg/ledninger/kabler. Gjelder feste.
 7. 2021/1108401-8/200  Erklæring/avtale, 08.09.2021 21:00. Bestemmelse om vegskråninger. Gjelder feste.
 8. 2021/1108401-9/200  Bestemmelse om bebyggelse, 08.09.2021 21:00. Byggearbeidet må være i gang 07.10.2021, hvis ikke går tomten tilbake til kommunen. Gjelder feste.
 9. 2021/1108401-10/200  Erklæring/avtale, 08.09.2021 21:00. Rettighetshaver:SØR-VARANGER KOMMUNE, Org.nr: 942110286. Bestemmelse om utsikt. Gjelder feste.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Adkomst fra kommunal vei, i henhold til situasjonskart. Vann og avløp i private vann/avløpsrør til offentlig nett.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt p.t. da boligene p.t. ikke har blitt bygget. Formuesverdien fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell der man tar hensyn til om boligen er primærbolig eller sekundærbolig. Dette avhengig av om boligeier har folkeregistrert adresse i boligen. Se www.skattetaten.no for ytterligere informasjon om dette.

Reguleringsmessige forhold

Området er regulert til boligformål. Reguleringsplan:  Detaljreguleringsplan for felt B2F i Skytterhusfjellet i Sør-Varanger Kommune, planid: 2013002.

Interessenter gjøres spesielt oppmerksom på at prosjektet Solsiden som inneholder 28 leiligheter med tilhørende carporter og infrastruktur er planlagt bygget på tomten gnr. 26, bnr. 240 like i front av bygget. Se vedlagt terrengkart. Kontakt megler eller utbygger Fiskebeck Eiendom AS for spørsmål om dette.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Det er ingen estimerte felleskostnader for sameiet. Hver enkelt eier betaler kostnader tilknyttet sin seksjon.

Oppgjør

Kjøpesum + omkostninger skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto to dager før overtakelsen, samt eventuelle tillegg for tilvalg gjort etter kontraktsinngåelse. Innbetaling skal være synlig og tilgjengelig på meglers klientkonto senest overtakelsesdagen.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadsføringslova.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 30.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum + omkostninger skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto to dager før overtakelsen, samt eventuelle tillegg for tilvalg gjort etter kontraktsinngåelse. Innbetaling skal være synlig og tilgjengelig på meglers klientkonto senest overtakelsesdagen. Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustadsføringslova.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Prestevannslia 7, 9901, Kirkenes, Gnr. 26 bnr. 227 i Sør-Varanger kommune

Oppdragsnummer

89-21-9008

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.