Burfjord

Storeng: Helt ny og påkostet hytte i friluftseldoradoet Kvænangen

Storeng 114 , 9161 Burfjord

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Lars Erik Bjørn
Lars Erik Bjørn Eiendomsmegler
Mia Benedicte Lund
Mia Benedicte Lund Eiendomsmegler MNEF/ Fagansvarlig

NABOLAGSPROFIL

81%

eier sin egen bolig

75%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

38%

har bolig på over 120 kvm

22%

er barnefamilier

52%

er gift

Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 120 m²
Bruksareal 124 m²
Tomt 1 095 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 2022
Gårdsnummer 12
Bruksnummer 63
FINN.no 270194117
Sist endret 11.09.2023 13:49
Prisantydning 2 990 000,-
Totalpris 3 001 369,-

Beregnet totalkostnad

2 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 000,- (Dokumentavgift (basert på tomteverdi kr. 400.000,-)) -------------------------------------------------------- 11 369,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 001 369,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Storeng 114 - en helt ny fritidsbolig i vakre Storeng i Kvænangen kommune. Fra hytta er det utsikt mot Kvænangstindene. Her er man omgitt av vakker natur med muligheter både til fjell og sjø hele året. Det er fine turforhold i Kvænangen for skiturer om vinteren eller gåturer og turstier om sommeren. Scooterløype går forbi hyttefeltet. Hytta er innredet med stue/kjøkken, 3 soverom og bad i hovedetasjen. I tillegg er det en hems med bl.a. wc og loftstue. Ved inngangspartiet er det utebod. Hytta har god standard, med kjøkken fra Drømmekjøkkenet, Jøtul vedovn og gulvvarme i flere rom. Her har du mulighet for en rask levering av en helt ny hytte!

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Storeng 114 er en del av et nyetablert hytteområde hvor det blir bli lansert 13 hytter og tomter for salg. Kjøper må derfor regne med at det vil bli byggeaktivitet i nærområdet.

Forventet fremdrift

Hytta er klar til overtagelse.

Beliggenhet

Fra hytten er det utsikt mot Kvænangstidene. Her er man omgitt av vakker natur med muligheter både til fjell og sjø, hele året. Det er fine turforhold i Kvænangen for skiturer om vinteren, gåturer og turstier om sommeren. Scooterløype går like forbi hyttefeltet. Det er ca. 8 km til Burfjord med bl.a. butikker, bensinstasjon, skole, barnehage og offentlige kontorer.
Fra hytten er det utsikt mot Kvænangstidene. Her er man omgitt av vakker natur med muligheter både til fjell og sjø, hele året. Det er fine turforhold i Kvænangen for skiturer om vinteren, gåturer og turstier om sommeren. Scooterløype går like forbi hyttefeltet. Det er ca. 9 km til Burfjord med bl.a. butikker, bensinstasjon, skole, barnehage og offentlige kontorer.

Adkomst

Det er p.t. ikke tinglyst veirett, men dette ordnes innen overtagelse. Det vil være selgers ansvarlig å tinglyse veirett.

Areal

Primærrom: 120 kvm, Bruksareal: 124 kvm
1.etasje:
BRA: 88
P-rom: 84. P-roms inkluderer:  Entrè/ gang, stue/kjøkken, 3 soverom og bad

Loft:
BRA: 36
P-rom: 36: P-rom inkluderer: Loftsrom

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 12.08.2021. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 1.095 kvm. Hytten vil få et uteområde som er grovplanert, ikke opparbeidet, slik det fremkommer ved kjøpers besiktigelse.

Parkering

Det er sommervei i helt frem til hytten, og mulighet for parkering på egen tomt.

Boder

1 stk. utvendig sportsbod.

Utenomhusarealer

Hytten vil få et uteområde som er grovplanert, ikke opparbeidet, slik det fremkommer ved kjøpers besiktigelse.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av hyttefeltet eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Adgang til utleie

Det vil bare foreligge en bruksenhet for hytten.

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse. Fra og med overtagelse må kjøper selv tegne forsikring og innbo/løsøreforsikring.

Pengeheftelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Vann tilkoblet kommunalt vannverk. Avløp tilkoblet felles septiktank for hyttene i feltet. Eiendommen har adkomst via privat vei. Det vil bli tinglyst veirett til eiendommen. Vannavgift faktureres kvartalsvis av Kvænangen kommune.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger)..
 Formuesverdien fastsettes av Skatteetaten etter en beregningsmodell der man tar hensyn til om det er primærbolig eller sekundærbolig. Se www.skattetaten.no for ytterligere informasjon om dette.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen ligger i område med "reguleringsplan for Simonsen Gårdsferie". Reguleringsplanen er vedlagt i salgsoppgaven.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Eiendommen er i en hensynssone "Hensyn landbruk", hensynsonenavn "H510_2"

Estimerte felleskostnader

.
Felles kostander for hytteområdet må dekkes av hytteeierne. Dette kan være f.eks. snebrøyting, vedlikeholdt av vei og tømming av septik.

Oppgjør

Kjøpesum + omkostninger skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto to dager før overtakelsen, samt eventuelle tillegg for tilvalg gjort etter kontraktsinngåelse. Innbetaling skal være synlig og tilgjengelig på meglers klientkonto senest overtakelsesdagen.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til hytten være overført kjøper, jf. bustadsføringslova.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler.Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lestdokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi atkjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud. Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for kjøp av bolig. Avtale anses inngått når kjøper har levert meglerforetaket bud/skriftlig bindende bekreftelse på kjøp, og aksept er meddelt. Salgsoppgaven med tilhørende vedlegg forutsettes lest og akseptert av kjøper. Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig kjøpekontrakt med endelige vedlegg. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart i kjøpekontrakt.

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave med vedlegg og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig eller noe er uklart, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket før bindende avtale inngås. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper har blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med meglerforetaket dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Reklamasjon/krav om mangler før overtakelse

Dersom kjøper blir gjort oppmerksom på at det foreligger en mulig mangel før overtakelse, må det reklameres på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjøres oppmerksom på at det påhviler kjøper en plikt om snarlig varsling om reklamasjonskrav, regnet fra tidspunkt for når kjøper har blitt oppmerksom på mulig mangel - selv om overtakelse ikke har funnet sted. Sen varsling om eventuelle reklamasjoner/krav kan medføre bortfall av reklamasjonsrett, jf. foreldelse.

Reklamasjon etter overtakelse, retting av mangler

Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må det reklameres skriftlig på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Forbruker må til enhver tid gi selger mulighet for utbedring. Dersom selger etter 14 dagers varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid (07.00 til 16.30), vil forbrukeren kunne miste sin rett til utbedring. Forbruker har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av selger, med mindre selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at forbruker skriftlig har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre.

Forsinkelse kjøper

For den del av kjøpesummen som ikke måtte være betalt til meglerforetaket i rett tid, svarer kjøper lovens forsinkelsesrente til selger. Påløpte forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtakelse/forfall til betaling finner sted. Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de frister som er avtalt. Ved vesentlig forsinkelse med å innbetale hele kjøpesummen og omkostningene, vil selger være berettiget til å kreve erstatning, heve kjøpet mm. (jf. buofl. kapittel VII). Partene er enige om at én måned anses som vesentlig mislighold.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Hytten selges ikke  til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper.

Etasje

. etasje.

Oppvarming

Stålpipe og montert vedovn Jøtul F167 BP sort lakk. Varmekabel i gulv på bad, gang stue/kjøkken og WC.

Beskrivelse

Velkommen til Storeng 114. En ny og stor hytte  på Storeng, like utenfor Burfjord.  Hytta ble ferdigstilt i november 2022.

Storeng er et idyllisk hyttefelt, kort vei fra sjøen. Det går bilvei (grusvei) frem til hytta. Skuterløype 11 i Kvænangen starter fra hyttefeltet. Det er skiløype i Burfjord. Kvænangen og Langfjord er også et populært område for toppturer. Kommunen har mange poplulære perleturer.

Det er kun ca. 8 km. til Burfjord, som er kommunesenteret i Kvænangen. I Burfjord er det bl.a. nærbutikker, cafè, bensinstasjon og Byggtorget Materialhandel.

Kort fortalt:
- Helt ny hytte.
- Sommervei helt frem.
- Innlagt vann, avløp og strøm
- 2 innholdsrike etasjer.
- bad og ekstra toalett
- Selveiet tomt på 1.095 kvm.
- Lave kjøpsomkostninger pga. at det kun betales dok. avgift av tomteverdi.

Velkommen på visning!

Innhold

1.etg: Stue/kjøkken, bad, 3 soverom, gang: 84 Kvm.
Loft: Loftsstue, loftsrom og toalett: 36 kvm.

Bod med utvendig adkomst

Standard

Gulv: Pergo laminat type Lillehammer.
Vegger: Focus mdf veggplater 11 mm på soverom i fargene Earth og Pepper. Farge Pure mist oak i 2.etasje og Pure brown oak i 1.etasje. På bad benyttes Fibo baderomsplater i fargen Cracket cement.
Tak: Panel i tak på kjøkken/stue, soverom og loft. På bad og WC er det Huntonit panelbord. Huntonit takplater i utvendig bod.

Se standard levereansebeskrivelse av fritidsboligen. Denne er vedlagt i salgsoppgaven.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen ligger i område med "reguleringsplan for Simonsen Gårdsferie". Reguleringsplanen er vedlagt i salgsoppgaven.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Storeng 114, 9161, Burfjord, Gnr. 12 bnr. 63 i Kvænangen kommune

Oppdragsnummer

89-22-0053

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.